Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:dss:start [2017/10/03 13:23]
gjn [Background on the Class]
pl:dydaktyka:dss:start [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 19: Linia 19:
  
 ===== Lectures ===== ===== Lectures =====
-  - 2017-10-03: GJN, Introduction do DSS +  - 2018-10-09: GJN, Introduction do DSS 
-  - 2017-10-10: KKL, Intro to BPM+  - 2018-10-16: KKL, Intro to Process Mining
  
 +==== Lecure Slides ====
 +  * {{ :​pl:​dydaktyka:​dss:​gjn-prf-tut-01-enc.pdf |}}
 +  * {{ :​pl:​dydaktyka:​dss:​gjn-prf-tut-02-enc.pdf |}}
 +  * {{ :​pl:​dydaktyka:​dss:​gjn-prf-tut-03-enc.pdf |}}
 +  * [RSI] [[http://​www.recommenderbook.net/​|Recommender Systems - An Introduction]],​ [[http://​www.recommenderbook.net/​teaching-material/​tutorial-slides|tutorial]]
 ===== Labs ===== ===== Labs =====
  
-===== Project =====+  * [[pl:​dydaktyka:​dss:​lab01| Lab 1 – Introduction to process mining]] 
 +  * [[pl:​dydaktyka:​dss:​lab02| Lab 2 – Process mining in Python]] 
 +  * [[pl:​dydaktyka:​dss:​lab03| Lab 3 – Simplified Alpha algorithm]] 
 +  * [[pl:​dydaktyka:​dss:​lab04| Lab 4 – Process simulation]] 
 +  * [[pl:​dydaktyka:​dss:​lab05| Lab 5 – Manual process modeling]] 
 +  * [[pl:​dydaktyka:​dss:​lab06| Lab 6 – Manual rules modeling]] 
 +  * [[en:​dydaktyka:​ggp:​start| Lab 7-9 – Modelling games and agents]] 
 +  * [[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​en:​dydaktyka:​problog:​lab3| Lab 10-11 – Statistical/​Relational AI]] 
 + 
pl/dydaktyka/dss/start.1507029825.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:57 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0