Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:mgr:proposals:2019 [2018/08/01 11:54]
kkutt [KKT]
pl:dydaktyka:mgr:proposals:2019 [2018/09/13 09:04] (aktualna)
gjn N. Kuczma
Linia 8: Linia 8:
  
 Wszystkie tematy mogą być realizowane zarówno jako prace inżynierskie jak i prace magisterskie (zakres pracy zostanie odpowiednio dostosowany). Wszystkie tematy mogą być realizowane zarówno jako prace inżynierskie jak i prace magisterskie (zakres pracy zostanie odpowiednio dostosowany).
 +
 +<WRAP center round important 60%>
 +W związku z wyczerpaniem się limitu prac **inżynierskich**,​ których mogę być promotorem, jestem w stanie przyjąć jeszcze tylko jedną osobę zainteresowaną pracą inżynierską -- praca ta musi realizować temat **Przeniesienie Loki z Prologa na wybrany Triplestore**.
 +
 +//Limit nie dotyczy prac magisterskich. Tutaj ciągle zapraszam wszystkich zainteresowanych :-)//
 +</​WRAP>​
 +
  
 Tematy związane z Collaborative Knowledge Engineering:​ Tematy związane z Collaborative Knowledge Engineering:​
Linia 23: Linia 30:
   * [[..:​eng2019:​temat:​start|Wolny]] **Rozpoznawanie emocji z wykorzystaniem Emotiv EPOC+**   * [[..:​eng2019:​temat:​start|Wolny]] **Rozpoznawanie emocji z wykorzystaniem Emotiv EPOC+**
     * Hełm Emotiv EPOC+ to mobilny sprzęt do zbierania danych EEG (aktywność mózgu). Pracę można rozpocząć od replikacji rozwiązania z [[https://​www.researchgate.net/​publication/​262288467_Detecting_Emotion_from_EEG_Signals_Using_the_Emotive_Epoc_Device|artykułu]])     * Hełm Emotiv EPOC+ to mobilny sprzęt do zbierania danych EEG (aktywność mózgu). Pracę można rozpocząć od replikacji rozwiązania z [[https://​www.researchgate.net/​publication/​262288467_Detecting_Emotion_from_EEG_Signals_Using_the_Emotive_Epoc_Device|artykułu]])
-  * [[..:​eng2019:​temat:​start|Wolny]] **Projekt i implementacja systemu predykcji emocji na podstawie różnych modalności** 
-    * Emocje możemy przewidywać na podstawie danych z opasek (HR i GSR), ale też na podstawie wyrazu twarzy. W ramach pracy chcemy przygotować model, który dokona fuzji na przykład tych dwóch modalności 
-    * Dla tej pracy wymagania do architektury zostaną wypracowane w dyskusji z prof. Nalepą i dr. Bobkiem 
   * [[..:​eng2019:​data2018analysis:​start|Agnieszka Barszcz]], [[..:​eng2019:​temat:​start|Wolny]] **Analiza danych z eksperymentu przeprowadzonego na wiosnę 2018 na AGH**   * [[..:​eng2019:​data2018analysis:​start|Agnieszka Barszcz]], [[..:​eng2019:​temat:​start|Wolny]] **Analiza danych z eksperymentu przeprowadzonego na wiosnę 2018 na AGH**
     * Dane zebrano w ramach eksperymentu na Podstawach Sztucznej Inteligencji w marcu 2018     * Dane zebrano w ramach eksperymentu na Podstawach Sztucznej Inteligencji w marcu 2018
Linia 42: Linia 46:
 ==== Prace magisterskie ==== ==== Prace magisterskie ====
   * [[..:​mgr2019:​temat:​start|Wolny]] //Temat//   * [[..:​mgr2019:​temat:​start|Wolny]] //Temat//
 +
 +  * opracowanie klasyfikatorów emocji na podstawie danych z 2017/8, binarne, wieloklasowe
 +
 +  * [[..:​mgr2019:​afcfaces:​start|Natalia Kuczma]]: android, affective faces + aware + multimodalne ​
 +
 +  * K. Osuch: affective loop, interakcja/​kontrolery w grach
 +
 +  * :!: AWARE a niestabilnosc API
 +
 +  * social signal processing do detekcji emocji gracza: kamera/​sylwetka,​ interakcja-pad/​myszka
  
 ==== Prace inżynierskie ==== ==== Prace inżynierskie ====
-  * Pisanie botów na slacku, w szczegolnosci botow reaktywnych i afektywnych  +  * [[..:​eng2019:​temat:​start|Wolny]] ​Pisanie botów na slacku, w szczegolnosci botow reaktywnych i afektywnych  
-  * [[..:​eng2019:​temat:​start|Wolny]] //Temat//+  * [[..:​eng2019:​temat:​start|Wolny]] ​BandReader + bitaliono 
 +  * callabcki do hearta na android gui 
 + 
 +  * wzorce growe - digitalizacja 
 + 
 +  * modele emocji NPC, emoBDI ​ - demo i porownanie 
 + 
 +  * probablictic logic programming,​ usecase pod katem etyki, gier 
 + 
 +  * ANT+ i bitalino :!: sprawdzic eng z schotche 
 + 
 +  * bandreader + AWARE!!! 
 + 
 +  * cheststraps (WBinek/August) - HR 
 + 
 +  * multiopaska samsunga :?: 
 + 
 +  * nevermind + 2, gra od PJM - testy
  
 +  * bitalino + unreal?
  
 ===== SBK ===== ===== SBK =====
pl/dydaktyka/mgr/proposals/2019.1533124474.txt.gz · ostatnio zmienione: 2018/08/01 11:54 przez kkutt
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0