Loki Manual

Dostępne materiały:

Manual ma mieć podobną strukturę jak na stronie Semantic Wiki (http://semantic-mediawiki.org/wiki/Semantic_MediaWiki). Zastanowić się nad podziałem na UserManual oraz AdminManual.

Manual dostępny na: http://loki.ia.agh.edu.pl/lokidev/manual:start

pl/dydaktyka/miw/2011/lokitut/start.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0