Po wczytaniu pliku w odpowiednim formacie program wyszukuje wykorzystane w nim elementy BPMN oraz ich połączenia.

Testowane modele:

pl/dydaktyka/miw/2011/opis.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0