MIW 2011

Harmonogram

Wstępny harmonogram zajęć:

  1. Laboratoria z Prologu (praca indywidualna) w terminach: 1.03, 8.03, 15.03, 22.03, 29.03, 5.04
  2. Kolokwium sprawdzające wiedzę 12.04
  3. W drugiej części semestru realizujemy projekty: tematy
  4. Omówienie i wstępny wybór projektów 13.4, projekty najpóźniej należy wybrać 19.04!
  5. Zaliczenia - oddanie projektów 21.06
  6. Wpisy: termin zostanie ustalony w późniejszym terminie

Warunki zaliczenia

  • obecność na zajęciach: obowiązkowa
  • dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona (każda następna: -20%punktów od oceny końcowej)
  • kolokwium z Prologu: 0-12pkt, każdy ma zaliczyć kolokwium na min 6pkt
  • ocena końcowa: 50% prolog + 50% projekt
pl/dydaktyka/miw/2011/start.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0