Metody/Podstawy Inżynierii Wiedzy 2011

Prowadzący

Organizacja

Kontynuacja tematów

Osoby, które zrealizują w sposób wyróżniający się, a także będą zainteresowane tematyką poruszaną w projektach, będą mogły kontynuować pracę w ramach tematyki pochodnej do projektów w ramach:

 • pracy magisterskiej w roku 2011/12
 • stażu asystenckiego w KA
 • grantu badawczego, potencjalnie za wynagrodzeniem

Rezerwacje

 • osoby zainteresowane tematami mogą sie dopisywać pod nimi w formacie
Z: Imie Nazwisko <email>
 • nie jest to równoważne rezerwacji tematu – tę osobiście zatwierdzamy na zajęciach
 • oczywiście nie należy pod żadnym pozorem ingerować we wpisy innych osób! (a wiki i tak robi wersjonowanie…)

Tematy

Bimloq

Oryx plugins

Priority: :!::!: important

This project can be implemented by 1 or 2 students. The scope of the project is to negotiate. Several groups can be assigned to this project!

Oryx is an open source business process management platform.

Input:

Output:

 • The Oryx plugin which extends Oryx with (to choose):
  • XTT2 tables linking for tasks,
  • exporting an XML-based file (HMR), the translation algorithm is provided,
  • possibility of running the HeaRT rule engine within Oryx,
  • Wiki features.

Oryx testing

Priority: :!: important

Finding a number of examples of BPMN models or/and design some BPMN models in Oryx. Testing these models in Oryx and other editors:

 • loading and exporting them to/from the Oryx editor,
 • loading and exporting them to/from Drools,
 • loading and exporting them to/from a pair of other BPMN editors.

Output:

 • The Wiki report about selected BPMN examples with the detailed description of the models and encountered problems with these models in the selected BPMN tools.

XTT2/HeaRT models of BPMN constructs

Priority: :!: important

Modeling of selected BPMN elements/constructs (such as split, join, etc.) using XTT2 or HeaRT notations.

Input:

 • BPMN notation,
 • XTT2/HeaRT methods.

Output:

 • Proposals of XTT2 tables or HeaRT models representing selected BPMN elements/constructs.

Workflow patterns in XTT2

Priority: :!: important

Modeling workflow patterns in XTT2.

Input:

Output:

 • XTT2 models proposals for selected workflow patterns.

R: Gugała Łukasz, Nędza Tomasz, <lgugala@student.agh.edu.pl>

2r: xttamcs, grep gjn2009amcs gjn2007inap http://ai.ia.agh.edu.pl/wiki/hekate:bib:hekate_bibliography

BPMN exec

Finding a number of examples of BPMN models or/and design some BPMN models and executing them in some BPMN or BPEL tools.

Output:

 • The Wiki report about selected BPMN examples with the detailed description of the models, their execution, and encountered problems with these models in the selected BPMN/BPEL tools.

BPMN tools overview

Preparing the wiki website about BPMN/BPEL tools for BPMN modeling, simulation and execution.

Input:

 • Output of several last year student projects.
 • Own evaluation of several BPMN tools.

Output:

 • Wiki website with selected tools overview.

R: Mateusz Rutkowski, Korneliusz Wandzel, <wandzel@student.agh.edu.pl>

BPMN/YAWL prolog parser

FIXME

 • Skonstruowanie parsera w prologu dla notacji bpmn i ew. pochodnych np. yawl :?:

R: Cezary Skrzyński, Piotr Willim <cezary1988@o2.pl>

R: Jakub Kupczak, Marcin Fałowski, <jakub.kupczak@gmail.com>

BPMNpatterns

SemWikis + LOKI

Loki

LokiCases1

LC1: SMW/Loki cases

R: Kamil Papp, Grzegorz Płonka

LokiCases2

LC2: PlWiki → Loki migration

 • input: old PlWiki system, PLCS1, PLCS2, PLCS3
 • output: migrated cases, modified if necessary to work in the new Loki implementation, unified description of the cases, additional examples etc.

LokiCases3

LC3: Loki cases translation andupdate

LokiTut

Loki tutorial/User Manual

 • input: Loki documentation, SMW Manual, etc.
 • output: Loki UM in the wiki.

R: Paweł Winiarski <winiu@student.agh.edu.pl>

LokiHeart

Loki-HeaRT integration

 • input: GJN&SBK article, SBK prototype
 • output: working release of Loki with embedded HeaRT rule engine

LokiRules

Loki rules examples

LokiScreencast

Loki interactive tutorial/screencast

LokiExt

Loki extensions, e.g. predictive editor

 • input: interesting, user-friendly solutions in other semantic wikis
 • output: extensions to the Loki implementation

Additional information/materials

Technical Information:

Materials:

May be useful (previous MIW projects):

GEIST

GEISTPages

Celem projektu jest przygotowanie krótkiej strony wiki do oprogramowania ze stron GEIST Software Strona ma być w języku angielskim. Informacje szczegółowe o narzędziach podane na stronach.

R: Opaluch Łukasz, Lecznar Grzegorz, opaluch@student.agh.edu.pl

HeKatE

HQEdTut

Celem projektu jest przygotowanie tutoriala, podręcznika do oprogramowania do edytora HQEd Podręcznik ma być w języku angielskim w postaci kolekcji stron w wiki. Informacje szczegółowe o narzędziu: KKR, GJN

HQEdCbEd

 • Celem projektu jest implementacja edytora callback-ów w narzędziu HQEd. Edytor ma zostać zaimplementowany w języku C++ przy pomocy biblioteki Qt4.

R: Finster Łukasz, Witowski Sebastian lukfi@mail.com

HQEdStatic

 • Celem projektu jest utworzenie wersji wykonywalnej edytora HQEd dla systemów Windows(XP,7)/Linux/MacOS. Aplikacja powinna być linkowana statycznie ze wszystkimi wymaganymi bibliotekami tak aby do jej uruchomienia wystarczył tylko otrzymany plik wykonywalny.

HQEdSrv

 • Celem projektu jest dodanie do edytora HQEd możliwości pracy jako serwer.

HQEdTypes

Celem projektu jest:

 • Stworzenie biblioteki typów i atrybutów dla edytora HQEd.
 • Dodanie funkcjonalności pozwalającej na import i eksport powyższych bibliotek.

R: Marcin Koziej, Tomasz Salamon, <sajmontomek@gmail.com>

HQEdDoc

Celem projektu jest:

 • Stworzenie plików pomocy dla edytora HQEd.
 • Instrukcję na poziomie developera opisującą proces tworzenia pluginów.

HQEdProt

Celem projektu jest stworzenie dokumentacji protokołu komunikacji z edytorem HQEd.

HQEdGUI

Celem projektu jest stworzenie graficznego interfejsu użytkownika pozwalającego na edycję wyrażeń w języku XTT2.

HQEdDoxy

Celem projektu jest:

 • Sprawdzenie/poprawienie i ewentualne uzupełnienie komentarzy kodu źródłowego edytora HQEd.
  • Pobrane wersji kodu źródłowego.
  • Przetłumaczenie niektórych komentarzy w języku polskim na język angielski.
  • Przeniesienie wszystkich komentarzy w formacie doxygen do plików nagłówkowych.
  • Ewentualne ujednolicenie formatu komentarzy.
  • Wszystkie powyższe dotyczą całego kodu, jednak proszę się przede wszystkim skupić na folderze M/ARD/.
 • Wygenerowanie kompletnej dokumentacji w doxygen.
  • Instalacja oprogramowania Doxygen
  • Instalacja oprogramowania Grpahviz
  • Zintegrowanie powyższych narzędzi.
  • Wygenerowanie kompletnej dokumentacji (html, tex) dla kodu źródłowego narzędzia HQEd.
  • Wstępna konfiguracja narzędzia powinna bazować na następującym pliku doxyfile.zip.
   • Powyższą konfigurację należy uzupełnić o ustawienie odpowiednich ścieżek odstępu.
  • Podczas generowania dokumentacji należy zwrócić uwagę na jej bezbłędny przebieg:
   • W razie błędów należy je poprawić, lub
   • w razie trudniejszych spraw konsultować z kk@agh.edu.pl

R:Oktawian Zawierucha, Klaudiusz Czapla <oktawian.zawierucha@gmail.com>

HQEdARD

Celem projektu jest przetestowanie/ew. poprawienie modułu modelowania ARD w edytorze HQEd.

HeaRTTut

Celem projektu jest przygotowanie tutoriala, podręcznika do oprogramowania do silnika HeaRT Podręcznik ma być w języku angielskim w postaci kolekcji stron w wiki. Informacje szczegółowe o narzędziu: SBK, GJN

User Manual - strona internetowa zawierająca kompletny opis wszystkich wyszczególnionych w dokumentacji http://ai.ia.agh.edu.pl/wiki/_media/hekate:bib:csltr-4_2009.pdf funkcjonalności silnika wnioskującego HeaRT, wraz z przykładami użycia. Opis w wymaganych miejscach powinien zostać poparty odpowiednimi rysunkami.

HeaRTHelp

builtint help readline? FIXME

HeaRTWS

Dostarczenie interfejsu pozwalającego na użytwanie HeaRT jako WebService, tj. z uzyciem SOAP, WSDL, etc.

HeaRTAjax

Stworzenie prototypu aplikacji pracującej po stronie przeglądarki, która pobiera dane - wiedzę regułową.

HeaRTinWiki

Rozbudowa prototypu enginne'u HeaRT połączonego z PlWiki: Testowanie, podziłą zbioru reguł na podstrony, rózne tryby wnioskowania dla różnych kolekcji stron, etc.

HeaRTTestCases

Testing cases - zbudowanie mechanizmu testów jednostkowych dla silnika wnioskującego HeaRT, oraz przygotowanie zbiorów testowych osobno dla każdego trybu wnioskowania zawierających po 10 zbiorów testowych dla każdego case'a z http://ai.ia.agh.edu.pl/wiki/hekate:cases:start.

HeaRTStatic

HeaRT static build dla Unix i Windows. Stworzenie niezależnego od interpretera Prolog buildu silnika wnioskujące HeaRT dla systemów operacyjnych Linux, Windows, oraz stworzenie paczek instalacyjnych (Windows wizard, oraz pakiet deb dla Ubuntu).

PelletHeaRT

Ewaluacja, wykończenie i poprawienie prototypu Pellet-HeaRT - rozszerzenie narzędzia HeaRT o moduł komunikacji z narzędziem Pellet.

HMRsyntax

Kolorowanie składni HMR dla Emacs i nie tylko (wiki, hqed?)

R: Jacek Złydach temporal.pl@gmail.com

Slides

SlidesCS

Przygotowanie zestawu slajdów w formacie LaTeX Beamer do wykładów z Podstaw Informatyki W praktyce chodzi o przygotowanie ok. 3-4 wykładów. Materiały i zagadnienia i ustalenia.

R: Paweł Dudzik <pwldudzik@gmail.com> Adrian Guzik

SlidesAI

Przygotowanie zestawu slajdów w formacie LaTeX Beamer do wykładów z Sztucznej Inteligencji W praktyce chodzi o przygotowanie ok. 3-4 wykładów. Materiały i zagadnienia i ustalenia.

http://home.agh.edu.pl/~mszpyrka/dydagh:latexdata:latex http://aima.cs.berkeley.edu/

R: Paweł Nowak <pnowak88@gmail.com>

Marcin Gładysz <mgladysz1502@gmail.com>

SlidesSec

Przygotowanie zestawu slajdów w formacie LaTeX Beamer do wykładów z Bezpieczeństwa Komputerowego W praktyce chodzi o przygotowanie uzupełnienie istniejących wykładów. Materiały i zagadnienia i ustalenia.

Z: Rafał Trójniak <rafal@trojniak.net>

AiR : <Jakub Sotwin <j.sotwin [a] gmail.com> <Jakub Winiarz <j.winiarz [a] gmail.com>

Misc

 • mindstorms website - better, nicer
 • plnxt site, demo, man

Projects spool

FIXME Prepare nice tex documents with tutorials, user guides and examples for GEIST Software do czego poza heqd heart :?:

pl/dydaktyka/miw/2011/tematy.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0