To jest stara wersja strony!


Support Vector Machines

Laboratorium 6 i 7 - Sztuczne sieci neuronowe

Ćwiczenia bazujące na materiałach Andrew Ng.
Przed zajęciami przejrzyj wykłady XII
Instructions in English.

Ćwiczenia do pobrania (files to download): SVM

pl/dydaktyka/ml/lab9.1366619358.txt.gz · ostatnio zmienione: 2017/07/16 23:25 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0