To jest stara wersja strony!


Machine learning 2014

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie najistotniejszych wiadomości związanych z problemami i metodami uczenia maszynowego w wymiarze logicznym, geometrycznym i probabilistycznym.
Kurs opiera się na usystematyzowanym przeglądzie podstawowych metod i algorytmów z poszczególnych grup.

Podręczniki

Ramowy plan wykładu 2014

 1. Wstęp: organizacja zajęć, omówienie dziedziny, 2014-03-04
 2. Wprowadzenie do ML i DT, przykłady, problemy, pojęcia, Weka [DMW:1], 2014-03-11
 3. Modele w uczeniu maszynowym, zadania uczenia, klasyfikacja [FLA:1,2], 2014-03-18
 4. Zadania klasyfikacji: atrybuty, modele i ich użycie w Weka [DMW:2] i [FLA:3], 2014-03-25
 5. Uczenie pojęć i drzew decyzyjnych [FLA:4,5], 2014-04-01, AIS:Decision Trees
 6. Uczenie drzew i reguł decyzyjnych [FLA:6], 2014-04-08
 7. Repetytorium: części 1-3 i części 4-6 – oba na podstawie slajdów z podręcznika P. Flacha, 2014-04-15
 8. Kolokwium z lab, 2014-04-29 ?
 9. Wybrane modele liniowe [FLA:7] regresja liniowa, perceptron, SVM, kernele, części 7-8
 10. Wybrane modele odległościowe [FLA:8]: sąsiedztwo, kNN, K-means, dendogramy, części 7-8
 11. Wybrane modele probabilistyczne [FCA] 6, 7.8
 12. Narzędzia do ML
 13. Przegląd i podsumowanie
 14. Wykład zaproszony

Ramowy plan laboratorium

Adres serwera: charon.kis.agh.edu.pl

 1. Laboratorium 1 - Wprowadzenie do Octave (2014-03-05)
 2. Laboratorium 2 - Uczenie pojęć (2014-03-12)
 3. Laboratorium 3 - Drzewa decyzyjne (2014-03-19)
 4. Laboratorium 4 - Regresja Liniowa (2014-03-26)
 5. Laboratorium 5 - Regresja Logistyczna (2014-04-02)
 6. Laboratorium 6 - Sztuczne sieci neuronowe (2013-04-03, 10)
 7. Laboratorium 7 - Sztuczne sieci neuronowe (2013-04-10)
 8. Laboratorium 8 - Bias/Variance (2013-04-15)
 9. Laboratorium 9 - Support Vector Machines
 10. Laboratorium 10 - Klasteryzacja
 11. Laboratorium 11 - Systemy rekomendacyjne i detekcja anomalii (15-05-2013)
 12. Laboratorium 12 - Sieci Bayesowskie - wprowadzenie (22-05-2013)
 13. Laboratorium 13 - Sieci Bayesowskie (29-05-2013)
 14. Kolokwium z laboratoriów 8-13 (05-06-2013)

Egzamin

 • I Termin:
 • II Termin:
 • III Termin:
pl/dydaktyka/ml/start.1395143130.txt.gz · ostatnio zmienione: 2017/07/16 23:25 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0