Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:pp:start [2018/11/15 16:31]
ligeza [Programowanie w Logice: Edycja 2018 (zima; 3h/week)]
pl:dydaktyka:pp:start [2018/11/15 16:34] (aktualna)
ligeza [Programowanie w Logice: Edycja 2018 (zima; 3h/week)]
Linia 12: Linia 12:
   - **Struktury listowe. Termy a listy. Konstrukcja,​ rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2. Interpretacja działania - drzewo wnioskowania,​ nawroty. Listy jako sekwencje, zbiory i zbiory z powtórzeniami. Wybrane operacje na listach. Przykłady zaawansowanych definicji/​zadania.** [26.10.2018;​ ALi]   - **Struktury listowe. Termy a listy. Konstrukcja,​ rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2. Interpretacja działania - drzewo wnioskowania,​ nawroty. Listy jako sekwencje, zbiory i zbiory z powtórzeniami. Wybrane operacje na listach. Przykłady zaawansowanych definicji/​zadania.** [26.10.2018;​ ALi]
   - **Prolog: Struktury listowe. Sortowanie. Zaawansowane operacje na listach; przykłady zadań i ich rozwiązań. Rekurencja a iteracje; pętle z fail. Metapredykaty operacji na listach. Wstęp do metaprogramowania. Przykłady metaprogramowania.** [9.11.2018; ALi]    - **Prolog: Struktury listowe. Sortowanie. Zaawansowane operacje na listach; przykłady zadań i ich rozwiązań. Rekurencja a iteracje; pętle z fail. Metapredykaty operacji na listach. Wstęp do metaprogramowania. Przykłady metaprogramowania.** [9.11.2018; ALi] 
-  -  <fc #ff0000>Następny ​wykład:</​fc>​ <fc #​ff00ff>​Prolog:​ reprezentacja i przetwarzanie wiedzy. Metaprogramowanie. Programowanie z ograniczeniami (Constraint Programming). Biblioteka clpfd. </fc> [16.11.2018;​ ALi] <fc #008080> Prezentacja specjalna: deklaratywny język programowania z ograniczeniami Picat</​fc>​+  -  <fc #ff0000>Njabliższy ​wykład ​- już ostatni ​:</​fc>​ <fc #​ff00ff>​Prolog:​ reprezentacja i przetwarzanie wiedzy. Metaprogramowanie. Programowanie z ograniczeniami (Constraint Programming). Biblioteka clpfd. </fc> [16.11.2018;​ ALi] <fc #008080> Prezentacja specjalna: deklaratywny język programowania z ograniczeniami ​[[http://​www.picat-lang.org/​|Picat]]</fc>
   - Programowanie deklaratywne a proceduralne. Prolog a Python - porównanie wybranych konstrukcji. Programowania z ograniczeniami (clp(fd)). ECLiPSe CLP. B-Prolog. Numberjack. ASP. Problog. Picat. [materiał fakultatywny]   - Programowanie deklaratywne a proceduralne. Prolog a Python - porównanie wybranych konstrukcji. Programowania z ograniczeniami (clp(fd)). ECLiPSe CLP. B-Prolog. Numberjack. ASP. Problog. Picat. [materiał fakultatywny]
   - E-Learning: Prolog: programowanie deklaratywne. [materiał fakultatywny] ​ [[http://​kti.mff.cuni.cz/​~bartak/​prolog/​contents.html|Prolog]]   - E-Learning: Prolog: programowanie deklaratywne. [materiał fakultatywny] ​ [[http://​kti.mff.cuni.cz/​~bartak/​prolog/​contents.html|Prolog]]
pl/dydaktyka/pp/start.txt · ostatnio zmienione: 2018/11/15 16:34 przez ligeza
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0