Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:psi:start [2019/04/12 10:30]
kkutt [Organizacja zajęć i zasady zaliczenia]
pl:dydaktyka:psi:start [2019/06/10 09:14] (aktualna)
kkutt przywrócono poprzednią wersję (2019/06/05 11:15)
Linia 40: Linia 40:
           * W ramach zadania nie można mieć punktów ujemnych.           * W ramach zadania nie można mieć punktów ujemnych.
         * W związku z tym, że każda osoba może mieć inną liczbę punktów, wyliczany jest wynik procentowy z kolokwium i przeliczany na EXP         * W związku z tym, że każda osoba może mieć inną liczbę punktów, wyliczany jest wynik procentowy z kolokwium i przeliczany na EXP
-      * **//Boss 2:// Projekt** (w grupach ​2-3 os.): "​Przygotowanie modeli predykcji emocji na podstawie sygnałów fizjologicznych (HR, GSR)" (analiza danych zebranych w ramach Eksperymentu)+      * **//Boss 2:// Projekt** (w grupach 3-4 os.): "​Przygotowanie modeli predykcji emocji na podstawie sygnałów fizjologicznych (HR, GSR)" (analiza danych zebranych w ramach Eksperymentu) 
 +        * **DANE DO PROJEKTU: [[http://​krzysztof.kutt.pl/​psi-exp-2019]]**
         * Ocenie podlega raport (kod + tekst; archiwum 7z/​tar.gz/​zip;​ preferowany Jupyter Notebook):         * Ocenie podlega raport (kod + tekst; archiwum 7z/​tar.gz/​zip;​ preferowany Jupyter Notebook):
           * //10 EXP// -- Wstępna eksploracja           * //10 EXP// -- Wstępna eksploracja
Linia 82: Linia 83:
 ^ 4. |  10.04.2019 ​ |  17.04.2019 ​ | [[.:​labs:​lab_rules|Regułowe systemy ekspertowe]] (KKT)| ^ 4. |  10.04.2019 ​ |  17.04.2019 ​ | [[.:​labs:​lab_rules|Regułowe systemy ekspertowe]] (KKT)|
 ^ 5. |  24.04.2019 ​ |  08.05.2019 ​ | [[.:​labs:​lab_ml-supervised|Uczenie nadzorowane]] (DBD/KKT)| ^ 5. |  24.04.2019 ​ |  08.05.2019 ​ | [[.:​labs:​lab_ml-supervised|Uczenie nadzorowane]] (DBD/KKT)|
-^ 6. |  ​15.05.2019 ​ |  ​22.05.2019 ​ | [[.:​labs:​lab_ml-unsupervised|Uczenie nienadzorowane]] (DBD/​KKT)| +^ 6. |  ​**22.05.2019**  ​|  ​**29.05.2019**  | [[.:​labs:​lab_ml-unsupervised|Uczenie nienadzorowane]] (DBD/​KKT)| 
-^ 7. |  ​29.05.2019 ​ |  ​05.06.2019 ​ | [[.:​labs:​lab_uncertainty|Reprezentacja niepewności]] (DBD/​KKT)| +^ 7. |  ​**05.06.2019**  ​|  ​**12.06.2019**  | [[.:​labs:​lab_uncertainty|Reprezentacja niepewności]] (DBD/​KKT)| 
-^ -|  ​12.06.2019 ​ || Termin ​zapasowy / oddawanie projektów  ​+   ​| ​ 19.06.2019 15:30-16:15, B1 H24  || **Kolokwium** (bezpośrednio przed egzaminem) | 
-^    |  ​FIXME  || **Kolokwium** | +^    ​|  ​19.06.2019 ​16:​15-17:​00,​ B1 H24  ​|| ​**Egzamin. ​Termin ​1** (oceniany tylko dla mających zaliczenie)
-^    |  ​FIXME  || **Egzamin. Termin ​zerowy** (dla osób mających zaliczenie z lab)|+^    |  ​26.06.2019 11:​30-13:​00,​ B1 H24  || **Egzamin. Termin 2** (dla osób mających zaliczenie z lab)
 +^    |  ​03.09.2019 11:​00-12:​30,​ B1 121  || **Egzamin. Termin ​3** (dla osób mających zaliczenie z lab)| 
  
   * **[[https://​krzysztof.kutt.pl/​wiki/​teaching:​psi2019:​start|Aktualna lista obecności i punktacja]]**   * **[[https://​krzysztof.kutt.pl/​wiki/​teaching:​psi2019:​start|Aktualna lista obecności i punktacja]]**
 +
 +<WRAP center round important 90%>
 +**UWAGA!** Nastąpiła zmiana terminu **kolokwium**! Odbędzie się ono bezpośrednio przed egzaminem (j.w.). W wyniku tej zmiany:
 +  * nie ma podziału na grupy na kolokwium i egzaminie - wszyscy piszemy razem
 +  * do egzaminu można podejść bez zaliczenia z laboratorium;​ najpierw zostanie sprawdzone kolokwium - w zależności od jego wyniku:
 +    * jeżeli ktoś będzie miał 5.0 z laboratorium to z egzaminu dostaje z automatu 5.0
 +    * jeżeli ktoś nie uzyska zaliczenia z laboratorium to egzamin nie będzie sprawdzamy
 +    * dla wszystkich pozostałych egzamin będzie normalnie oceniany
 +  * osoby realizujące projekt zapraszamy bezpośrednio na egzamin - pomiędzy kolokwium a egzaminem będzie chwila przerwy na wejście do sali i zajęcie miejsc
 +</​WRAP>​
  
 ===== Wiki o Sztucznej Inteligencji ===== ===== Wiki o Sztucznej Inteligencji =====
Linia 149: Linia 162:
   - 04-10: //​RBS// ​   - 04-10: //​RBS// ​
   - 04-17: //KRR//   - 04-17: //KRR//
-  - 04-24: //ML// +  - 04-24: //KRR// 
-  - 05-08:  +  - 05-08: ​//ML// 
-  - 05-15: e-learning? +  - 05-15: e-learning 
-  - 05-22: //Niepewność// +  - 05-22: //ML// 
-  - 05-29: +  - 05-29: ​//LOD// 
-  - 06-05:+  - 06-05: ​TBA 
 +  - 06-12: Kolokwium
  
 === Wykłady 2017/2018 === === Wykłady 2017/2018 ===
pl/dydaktyka/psi/start.1555065011.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/04/12 10:30 przez kkutt
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0