System rewersów - wypożyczenia

1. Sformułowanie zadania projektowego

Przedmiotem naszego projektu jest próba rozwiązania problemu zarządzania wypożyczaniem książek między pracownikami instytutu Informatyki na katedrze Informatyki AGH. Stworzony system ma ułatwić użytkownikowi dostęp do książek będących własnością pracowników powyższego instytutu, ich wymianę oraz poprawić system kontroli. Problem ten stanowi dość duże ograniczenie w swobodnym dostępie do woluminów. Celem naszego projektu jest stworzenie aplikacji internetowej realizującej zamieszczone w tym wprowadzeniu zadania, oraz skonstruowanie odpowiedniej funkcjonalności, która to umożliwi.

2. Analiza stanu wyjściowego

Projekt jest tworzony od podstaw. Nasz instytut nie posiada podobnego systemu. W celu dokumentacji i zapewnienia interfejsu graficznego użyjemy DokuWiki. Każdy użytkownik rejestrujący się w systemie będzie świadomy, że jego dane osobowe będą widziane przez innych użytkowników.

3. Analiza wymagań użytkownika

W naszym projekcie istnieje dwa typ użytkownika: zarejestrowany użytkownik oraz gość, który jest pracownikiem AGH. Zarejestrowany użytkownik może:

 • Zaprosić nowych użytkowników,
 • Definiować swoją bazę książek,
 • Wyszukiwać książki dostępne w bazie książek oraz informacje dotyczące ich statusu,
 • Składać rezerwacje,
 • akceptować rezerwacje innych użytkowników na swoje książki
 • pożyczać swoje książki innym użytkownikom bez rezerwacji,
 • domagać się zwrotu swojej książki,
 • prolongować pożyczone przez siebie książki, jeśli nie ma na nie rezerwacji,

Gość może:

 • wypełnić ankietę rejestracyjną po uprzednim otrzymaniu zaproszenia od zarejestrowanego użytkownika.

4. Określenie scenariuszy użycia

Scenariusze dla gościa:

 • Wypełnienie formularza rejestrującego

Scenariusze dla użytkownika:

 • Logowanie/Wylogowanie,
 • Wyszukiwanie książek,
 • Pożyczanie książek,

5. Identyfikacja funkcji

 1. Rejestracja.
 2. Logowanie/Wylogowanie.
 3. Edycja danych użytkownika.
 4. Wyszukiwanie książek.
 5. Dodawanie/usuwanie/modyfikacja swoich książek.
 6. Rezerwacja/prolongata książki.
 7. Wysyłanie upomnień.
 8. Wysyłanie zaproszenia.

6. Analiza hierarchii funkcji projektowanej aplikacji (FHD – Functional Hierarchy Diagram)

Zarejestrowany użytkownik:
 1. Logowanie do systemu
 2. Wylogowanie z systemu
 3. Edycja profilu:
  1. Zmiana imienia
  2. Zmiana nazwiska
  3. Zmiana miejsca pracy
  4. Zmiana adresu email
  5. Zmiana hasła
 4. Zarządzanie swoimi woluminami:
  1. Dodawanie woluminów
  2. Usuwanie woluminow
  3. Edycja woluminów
  4. Wypożyczanie woluminów (z użyciem formularza lub bez)
  5. Rejestrowanie zwrotów woluminów
  6. Wysyłanie upomnień o pożyczone woluminy
 5. Opcje związane z książkami innych
  1. Wyszukiwanie książki
  2. Rezerwacja
  3. Prolongata
 6. Zablokowanie/usuwanie użytkowników. Gość może zarejestrować się tylko poprzez otrzymanie zaproszenia od zarejestrowanego użytkownika. Następnie tworzone jest drzewo historii zaproszeń. Usunąć lub zablokować użytkownika może tylko inny użytkownik znajdujący się nad nim w drzewie historii zaproszeń. Blokowani będą użytkownicy, którzy powinni zostać usunięci ale nie oddali pożyczonych książek.
 7. Zapraszanie użytkowników
 8. Usuwanie swoje konta
Gość:
 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego

7. Budowa i analiza diagramu przepływu danych (DFD – Data Flow Diagram)

8. Wybór encji (obiektów) i ich atrybutów

W systemie będą istnień następujące encje:
 • Książka. Atrybuty: Tytuł, Rok Wydania, ISBN, Identyfikator
 • Autorzy. Atrybuty: Imię, Nazwisko.
 • Wydawnictwa. Atrybuty: Wydawnictwo
 • Użytkownik: Atrybuty: Login, Imię, Nazwisko, e-mail, Pokój, Hasło, Identyfikator

9. Projektowanie powiązań (relacji) pomiędzy encjami

10. Projekt diagramów STD (State Transition Diagram – diagramy przejść pomiędzy stanami)

pl/dydaktyka/sbd/2009/projekty/rewersy/konceptualny.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0