Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Both sides next revision
pl:dydaktyka:unix:lab_szyfrowanie [2017/11/26 17:00]
kkutt [DO_PRZYGOTOWANIA]
pl:dydaktyka:unix:lab_szyfrowanie [2017/11/27 10:51]
kkutt [Uwierzytelnianie przez klucz publiczny SSH]
Linia 356: Linia 356:
  
 <​code>​ <​code>​
-enterprise$ ssh-keygen -t dsa +enterprise$ ssh-keygen -t rsa 
-Generating public/​private ​dsa key pair. +Generating public/​private ​rsa key pair. 
-Enter file in which to save the key (/​home/​gjn/​.ssh/​id_dsa): +Enter file in which to save the key (/​home/​gjn/​.ssh/​id_rsa): 
 Enter passphrase (empty for no passphrase): ​ Enter passphrase (empty for no passphrase): ​
 Enter same passphrase again: ​ Enter same passphrase again: ​
-Your identification has been saved in /​home/​gjn/​.ssh/​id_dsa+Your identification has been saved in /​home/​gjn/​.ssh/​id_rsa
-Your public key has been saved in /​home/​gjn/​.ssh/​id_dsa.pub.+Your public key has been saved in /​home/​gjn/​.ssh/​id_rsa.pub.
 The key fingerprint is: The key fingerprint is:
 b2:​2e:​01:​08:​31:​21:​43:​04:​87:​65:​dc:​ea:​1c:​dc:​07:​95 gjn@enterprise b2:​2e:​01:​08:​31:​21:​43:​04:​87:​65:​dc:​ea:​1c:​dc:​07:​95 gjn@enterprise
Linia 370: Linia 370:
  
 <​code>​ <​code>​
-enterprise$ scp .ssh/id_dsa.pub gjn@voyager:​.ssh/​id_dsa.pub-enterpise+enterprise$ scp .ssh/id_rsa.pub gjn@voyager:​.ssh/​id_rsa.pub-enterpise
 gjn@voyager'​s password: ​ gjn@voyager'​s password: ​
-id_dsa.pub           100% |*****************************| ​  ​604 ​      ​00:​00 ​   ​+id_rsa.pub           100% |*****************************| ​  ​604 ​      ​00:​00 ​   ​
 </​code>​ </​code>​
  
Linia 378: Linia 378:
  
 <​code>​ <​code>​
-enterprise$ ssh voyager 'cat .ssh/id_dsa.pub-enterpise >>+enterprise$ ssh voyager 'cat .ssh/id_rsa.pub-enterpise >>
                              ​.ssh/​authorized_keys'​                              ​.ssh/​authorized_keys'​
 gjn@voyager'​s password: ​ gjn@voyager'​s password: ​
Linia 388: Linia 388:
 <​code>​ <​code>​
 enterprise$ ssh voyager enterprise$ ssh voyager
-Enter passphrase for key '/​home/​gjn/​.ssh/​id_dsa': ​+Enter passphrase for key '/​home/​gjn/​.ssh/​id_rsa': ​
 Linux voyager 2.4.20 #4 Sun Jan 5 20:32:43 CET 2003 i586 unknown Linux voyager 2.4.20 #4 Sun Jan 5 20:32:43 CET 2003 i586 unknown
 voyager$ voyager$
Linia 396: Linia 396:
  
 <​code>​ <​code>​
-enterprise$ ssh-add .ssh/id_dsa +enterprise$ ssh-add .ssh/id_rsa 
-Enter passphrase for /​home/​gjn/​.ssh/​id_dsa:  +Enter passphrase for /​home/​gjn/​.ssh/​id_rsa:  
-Identity added: /​home/​gjn/​.ssh/​id_dsa ​(/​home/​gjn/​.ssh/​id_dsa+Identity added: /​home/​gjn/​.ssh/​id_rsa ​(/​home/​gjn/​.ssh/​id_rsa
-Identity added: .ssh/id_dsa ​(.ssh/id_dsa)+Identity added: .ssh/id_rsa ​(.ssh/id_rsa)
 enterprise$ ssh [-A] voyager enterprise$ ssh [-A] voyager
 Linux enterprise 2.4.20 #4 Sun Jan 5 20:32:43 CET 2003 i586 unknown Linux enterprise 2.4.20 #4 Sun Jan 5 20:32:43 CET 2003 i586 unknown
pl/dydaktyka/unix/lab_szyfrowanie.txt · ostatnio zmienione: 2018/12/03 12:46 przez kkutt
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0