**Sformułowanie zadania projektowego**

Projekt polega na stworzeniu aplikacji webowej implementującej popularną metodę do zarządzania czasem. Celem GTD jest zwolnienie z obowiązku pamiętania o wszystkich zobowiązaniach i planach, a jednocześnie zachowanie wysokiej produktywności w pracy i życiu prywatnym. Metoda ta składa się z pięciu głownych procesów:

1. Kolekcjonowanie – proces zbierania wszystkich zobowiązań,planów,pomysłow,zadań itd

2. Analiza – jest to algorytm, celem którego jest odpowiednie zajęcie się sprawami z poprzeniego kroku. Sprawa może trafić na różne listy zadań,projektów. Może zostań usunięta lub natychmiast wykonana.

3. Porządkowanie – porządkowanie wszystkich spraw i określanie akcji koniecznych do podjęcia aby zbliżyć się do zakończenia danej sprawy. 4. Przegląd – inspekcja list zadań i kalendarza. Przynajmniej raz w tygodniu pełny przegląd spraw + Analiza.

5. Realizacja – pomoc w wyborze zadania do wykonania na podstawie kontekstu, dostępnego czasu , energii oraz priorytetu. Opis istniejących rozwiązań

Aplikacje desktopowe:

ThinkingRock – aplikacjia napisana w Javie implementujaca w pełni metodę GTD najnowsza wersja kosztuje 40$ /rok

Aplikacje webowe:

http://www.rememberthemilk.com

**Innowacyjność rozwiązania**

Moja aplikacja będzie posiadała najlepsze cechy z powyższych aplikacji.

Będzie w pełni implementowała metodę gtd tak jak w aplikacji desktopowej TkinkingRock – oznacza to możliwość przeprowadzania analizy,realizacji oraz przeglądu każdego zadania na podstawie proponowanych przez Davida Allana algorytmów .

Będzie dostępna z poziomu przeglądarki.

Będzię posiadała interfejs również w języku polskim. W obecnej chwili jedynie rememberthemilk.com posiada częściowo polski interfejs. Apikacja zostanie stworzona w najnowszych technologiach J2EE[ PrimeFaces + JSF + EJB3 + Seam2.2] Dzieki temu będzie przyciągała nowoczesnym wyglądem.

Możliwość exportu list zadań do różnych formatów

**Wstępna analiza wymagań użytkownika**

M) Implementacja wszystkich kroków metody gtd:

1. Możliwośc dodawania nowych spraw do skrzynki przychodzącej

2. Wizard umożliwiający analize i kategoryzację każdego zadania ze skrzynki przychodzącej

3. Możliwość przenoszenia zadań pomiędzy poszczególnymi listami, dodawania notatek, usuwania, określanie kontekstu.

4. Proces przeglądu zadań – wizard przechodzący po każdej sprawie w systemie umożliwiający wykonanie szybkich akcji takich jak usunięcie, dodanie notatki, zmiana kategorii.

5. Możliwośc wyszukania zadania którym warto się zając w danej chwili na podstawie określonych kryteriów.

Zarządzanie użytkownikami ( Rejestracja,logowanie ).

Eskport List zadań do formatów pdf,xml,xls.

Interaktywny Kalendarz

widok zdefiniowanych zadań na dany dzień, tydzień,rok

możliwość przeciągania, rozciągania zadań między poszczególnymi dniami, godzinami

S) Przełączanie między językiem polskim / angielskim.

Wystawione Webservisy umożliwiające pobrać listy zadań.

Integracja ze skrzynką pocztową – przychodzące maila można dodać do skrzynki przychodzącej spraw.

C) Integracja z google maps. Możliwośc określenia lokalizacji dla każdego zadania – pomysł z rememberthemilk.com

Wersja mobile – możliwość szybkiego dodania zadania z telefonu komórkowego.

W) Aplikacja J2ME integrujaca się główym systemem w celu pobierania list spraw oraz dodawania nowych.

Powiadomienia sms

**Identyfikacja funkcji**

rejestracja/usunięcie konta z serwisu

logowanie/wylogowywanie z serwisu

dodawanie/modyfikacja/usuwanie zadan

dodawania/modyfikacja/usuwanie list zadan / tagow

dodawanie/usuwanie zadan do list

przemieszczanie zadan pomiedzy listami

widok kalendarza

export do roznych formatow

****Struktura tabel****

CREATE TABLE activity (

 id bigint NOT NULL,
 description character varying(255),
 name character varying(255),
 state character varying(255)

);

ALTER TABLE public.activity OWNER TO gtd;

– – Name: hibernate_sequence; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: gtd –

CREATE SEQUENCE hibernate_sequence

 START WITH 1
 INCREMENT BY 1
 NO MAXVALUE
 NO MINVALUE
 CACHE 1;

ALTER TABLE public.hibernate_sequence OWNER TO gtd;

– – Name: localizations; Type: TABLE; Schema: public; Owner: gtd; Tablespace: –

CREATE TABLE localizations (

 id bigint NOT NULL,
 city character varying(255),
 country character varying(255),
 "position" character varying(255),
 street character varying(255)

);

ALTER TABLE public.localizations OWNER TO gtd;

– – Name: notes; Type: TABLE; Schema: public; Owner: gtd; Tablespace: –

CREATE TABLE notes (

 id bigint NOT NULL,
 content character varying(255),
 name character varying(255)

);

ALTER TABLE public.notes OWNER TO gtd;

– – Name: schedules; Type: TABLE; Schema: public; Owner: gtd; Tablespace: –

CREATE TABLE schedules (

 id bigint NOT NULL,
 enddate date,
 remind character varying(255),
 startdate date

);

ALTER TABLE public.schedules OWNER TO gtd;

– – Name: tags; Type: TABLE; Schema: public; Owner: gtd; Tablespace: –

CREATE TABLE tags (

 id bigint NOT NULL,
 description character varying(255),
 name character varying(255),
 type character varying(255),
 user_id bigint

);

ALTER TABLE public.tags OWNER TO gtd;

– – Name: tasks; Type: TABLE; Schema: public; Owner: gtd; Tablespace: –

CREATE TABLE tasks (

 id bigint NOT NULL,
 cdate date,
 description character varying(255),
 name character varying(255),
 state character varying(255),
 type character varying(255),
 schedule_id bigint,
 user_id bigint

);

ALTER TABLE public.tasks OWNER TO gtd;

– – Name: tasks_activity; Type: TABLE; Schema: public; Owner: gtd; Tablespace: –

CREATE TABLE tasks_activity (

 tasks_id bigint NOT NULL,
 activities_id bigint NOT NULL

);

ALTER TABLE public.tasks_activity OWNER TO gtd;

– – Name: tasks_localizations; Type: TABLE; Schema: public; Owner: gtd; Tablespace: –

CREATE TABLE tasks_localizations (

 tasks_id bigint NOT NULL,
 localizations_id bigint NOT NULL

);

ALTER TABLE public.tasks_localizations OWNER TO gtd;

– – Name: tasks_notes; Type: TABLE; Schema: public; Owner: gtd; Tablespace: –

CREATE TABLE tasks_notes (

 tasks_id bigint NOT NULL,
 notes_id bigint NOT NULL

);

ALTER TABLE public.tasks_notes OWNER TO gtd;

– – Name: tasks_tags; Type: TABLE; Schema: public; Owner: gtd; Tablespace: –

CREATE TABLE tasks_tags (

 task_id bigint NOT NULL,
 tag_id bigint NOT NULL

);

ALTER TABLE public.tasks_tags OWNER TO gtd;

– – Name: user_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: gtd –

CREATE SEQUENCE user_id_seq

 START WITH 1
 INCREMENT BY 1
 NO MAXVALUE
 NO MINVALUE
 CACHE 1;

ALTER TABLE public.user_id_seq OWNER TO gtd;

– – Name: user_profiles; Type: TABLE; Schema: public; Owner: gtd; Tablespace: –

CREATE TABLE user_profiles (

 id bigint NOT NULL,
 email character varying(255),
 name character varying(255),
 phone character varying(255),
 surname character varying(255)

);

ALTER TABLE public.user_profiles OWNER TO gtd;

– – Name: user_settings; Type: TABLE; Schema: public; Owner: gtd; Tablespace: –

CREATE TABLE user_settings (

 id bigint NOT NULL,
 name character varying(20),
 version integer

);

ALTER TABLE public.user_settings OWNER TO gtd;

– – Name: users; Type: TABLE; Schema: public; Owner: gtd; Tablespace: –

CREATE TABLE users (

 id bigint NOT NULL,
 cdate date,
 login character varying(255),
 password character varying(255),
 profile bytea,
 settings bytea

);

**Wykorzystane technologie**

PrimeFaces 1.1

JSF 1.2

Seam 2.2.0

EJB3

JPA

Narzędzia:

Eclipse

JBOSS 5.1 + Tomcat

PostgreSql 8.4

pl/dydaktyka/ztb/2010/projekty/gtd/start.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0