Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_prolog_java [2008/06/02 11:20]
miw
pl:miw:miw08_prolog_java [2017/07/17 08:08] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 ====== Opis ====== ====== Opis ======
 +__**Projekt zakończony**__
 +
 Piotr, Strzelczyk, <​pit.strzelec@gmail.com>​ Piotr, Strzelczyk, <​pit.strzelec@gmail.com>​
  
Linia 11: Linia 13:
  
 ====== Spotkania ====== ====== Spotkania ======
- +[[pl:miw:miw08_prolog_java:spotkania]]
-===== 08.03.04 ===== +
-  * zbieranie materiałów +
- +
- +
-===== 080318 ===== +
-  * selekcja (co odpada i //​dlaczego//​ -> np. brak dostępu do narzędzi) +
-  * klasyfikacjapodobieństwa i różnice -> klasy +
- +
- +
- +
- +
-===== 080401 ===== +
-  * próba zrobienia car, ew przerobienia istn. przykładów dla 2 środowisk?​ +
-  * dokładny opis uruchom kodu pod win i linux! prolog+jdk +
-  * pliki z kodem do pobrania z wiki ->​namespace +
- +
- +
-===== 080415 ===== +
-  * j.w. interprolog +
- +
- +
-===== 080429 ===== +
-  * jpl -> minihowto(helloworld) +
-  * tuprolog +
-  * porównujemyfunkcjonalnośc (czy taka sama/​inna?​),​ sposób implementacji funkcjonalności +
-  * synchronizacja?​ buforowanie?​ +
- +
- +
-===== 080527 ===== +
-  * skończyć z interprolog +
-  * nagłówki na stronach z przykładami +
-  * różnicedla programisty (jak tego uzyć), w architekturze (linkowanie,​instalacja,​uruchamianie) (jak to działa) +
- +
-===== 080603 ===== +
-  * uruchom na linuxie +
-  * instrukcje +
-  * beta...+
  
 ====== Projekt ====== ====== Projekt ======
Linia 494: Linia 459:
  
 Implementacja kodu została zamieszczona [[pl:​miw:​miw08_prolog_java:​tuProlog|tutaj]]. Implementacja kodu została zamieszczona [[pl:​miw:​miw08_prolog_java:​tuProlog|tutaj]].
 +
 +
  
  
Linia 543: Linia 510:
  
 Jeżeli chodzi o API to InterProlog jest o wiele bardziej rozbudowany. Jest to związane z faktem, że obsługuje on oprócz SWI Prologu jeszcze YAP Prolog i XSB Prolog. Dodatkowo dostarcza on cały pakiet związany z GUI, umożliwając bardzo szybką implementację aplikacji okienkowej (niestety forma okienek i ich budowa jest narzucona). JPL ma bardzo skromne API. Jest przejrzyste,​ proste i bardzo łatwo można się domyśleć co do czego służy. Nie dostarcza dość zaawansowanych metod jak InterProlog. Można powiedzieć,​ że JPL jest biblioteką bardziej skoncentrowaną na realizację celu samej integracji, starając się zachować jak największą prostotę. Jeżeli chodzi o API to InterProlog jest o wiele bardziej rozbudowany. Jest to związane z faktem, że obsługuje on oprócz SWI Prologu jeszcze YAP Prolog i XSB Prolog. Dodatkowo dostarcza on cały pakiet związany z GUI, umożliwając bardzo szybką implementację aplikacji okienkowej (niestety forma okienek i ich budowa jest narzucona). JPL ma bardzo skromne API. Jest przejrzyste,​ proste i bardzo łatwo można się domyśleć co do czego służy. Nie dostarcza dość zaawansowanych metod jak InterProlog. Można powiedzieć,​ że JPL jest biblioteką bardziej skoncentrowaną na realizację celu samej integracji, starając się zachować jak największą prostotę.
 +
 +Pakiety InterPrologu:​
 +  * com.declarativa.interprolog - tu znajdują się główne metody integrujące prolog z javą
 +  * com.declarativa.interprolog.gui - tu znajdują się wszystkie motody związane z obsługą i tworzeniem GUI
 +  * com.declarativa.interprolog.util - tu znajdują się metody związane z samą interakcją prolog <-> java
 +  * com.xsb.interprolog - metody związane z obsługą XSB Prologu
 +
 +Pakiety JPL:
 +  * jpl - tu znajdują się główne metody związane z integracją prologu z javą oraz metody i obiekty związane z interakcją prolog <-> java (interface wyższego poziomu)
 +  * jpl.fli - tu znajdują się statyczne zmienne i metody niskiego poziomu i raczej żadko się z nich korzysta (z punktu widzenia przeciętnego programisty)
  
 ==== 5. Wnioski. ==== ==== 5. Wnioski. ====
pl/miw/miw08_prolog_java.1212405642.txt.gz · ostatnio zmienione: 2017/07/16 23:25 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0