Szkielet powstałego dokumentu xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<hml id="hml_0">
 <type_set id="typ_s_0"/>
 <attribute_set id="att_s_0">
  <att id="att_0"/>
  <att id="att_1"/>
  <att id="att_2"/>
  <att id="att_3"/>
  <att id="att_4"/>
  <att id="att_5"/>
  <att id="att_6"/>
  <att id="att_7"/>
  <att id="att_8"/>
  <att id="att_9"/>
  <att id="att_10"/>
  <att id="att_11"/>
 </attribute_set>
 <property_set id="prp_s_0">
  <property id="prp_0">
   <attref id="att_r_0"/>
  </property>
  <property id="prp_1">
   <attref id="att_r_1"/>
   <attref id="att_r_2"/>
  </property>
  <property id="prp_2">
   <attref id="att_r_3"/>
  </property>
  <property id="prp_3">
   <attref id="att_r_4"/>
  </property>
  <property id="prp_4">
   <attref id="att_r_5"/>
   <attref id="att_r_6"/>
   <attref id="att_r_7"/>
   <attref id="att_r_8"/>
  </property>
  <property id="prp_5">
   <attref id="att_r_9"/>
   <attref id="att_r_10"/>
  </property>
  <property id="prp_6">
   <attref id="att_r_11"/>
   <attref id="att_r_12"/>
  </property>
  <property id="prp_7">
   <attref id="att_r_13"/>
  </property>
  <property id="prp_8">
   <attref id="att_r_14"/>
  </property>
  <property id="prp_9">
   <attref id="att_r_15"/>
  </property>
  <property id="prp_10">
   <attref id="att_r_16"/>
  </property>
  <property id="prp_11">
   <attref id="att_r_17"/>
  </property>
  <property id="prp_12">
   <attref id="att_r_18"/>
   <attref id="att_r_19"/>
   <attref id="att_r_20"/>
  </property>
  <property id="prp_13">
   <attref id="att_r_21"/>
  </property>
  <property id="prp_14">
   <attref id="att_r_22"/>
   <attref id="att_r_23"/>
  </property>
  <property id="prp_15">
   <attref id="att_r_24"/>
  </property>
  <property id="prp_16">
   <attref id="att_r_25"/>
  </property>
  <property id="prp_17">
   <attref id="att_r_26"/>
  </property>
 </property_set>
 <tph id="tph_0">
  <trans id="trn_0"/>
  <trans id="trn_1"/>
  <trans id="trn_2"/>
  <trans id="trn_3"/>
  <trans id="trn_4"/>
  <trans id="trn_5"/>
  <trans id="trn_6"/>
  <trans id="trn_7"/>
  <trans id="trn_8"/>
  <trans id="trn_9"/>
  <trans id="trn_10"/>
  <trans id="trn_11"/>
  <trans id="trn_12"/>
  <trans id="trn_13"/>
  <trans id="trn_14"/>
  <trans id="trn_15"/>
  <trans id="trn_16"/>
 </tph>
 <ard id="ard_0">
  <dep id="dep_0"/>
  <dep id="dep_1"/>
  <dep id="dep_2"/>
  <dep id="dep_3"/>
  <dep id="dep_4"/>
  <dep id="dep_5"/>
 </ard>
</hml>
pl/miw/miw08_prolog_xml/przyklad/p1.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0