Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:miw:miw08_rbs_ml:termostatleaf [2017/07/17 08:08] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +<​code=java>​
 +package MachineLearning;​
  
 +import java.util.*;​
 +
 +/**
 + * Klasa reprezentująca liść drzewa decyzyjnego
 + * @author Angello
 + *
 + */
 +public class TermostatLeaf
 +{
 + protected Integer m_category;
 + protected ArrayList<​Integer>​ m_P;
 +
 + /**
 + * Konstruktor
 + * @param category
 + * @param P
 + */
 + public TermostatLeaf(Integer category, ArrayList<​Integer>​ P)
 + {
 + m_category = category;
 + this.p( P);
 + }
 +
 + public TermostatLeaf()
 + {
 + }
 +
 + /**
 + * Zwraca kategorię dla danego liścia
 + * @return Indeks kategorii
 + */
 + public Integer category()
 + {
 + return m_category;
 + }
 +
 + /**
 + * Ustawia kategorię danego węzła
 + * @param category
 + */
 + public void category(Integer category)
 + {
 + m_category = category;
 + }
 +
 + public ArrayList<​Integer>​ p()
 + {
 + return m_P;
 + }
 +
 + public void p(ArrayList<​Integer>​ p)
 + {
 + m_P = new ArrayList<​Integer>​( p);
 + }
 +
 + /**
 + * Zwraca kategorię
 + * @param attributes
 + * @return
 + */
 + public Integer getCategory(Object[] attributes)
 + {
 + return m_category;
 + }
 +
 + /**
 + * Tworzy bardziej przejrzystą strukturę drzewa
 + * @return
 + */
 + public ShowedNode showTree()
 + {
 + ShowedNode node = new ShowedNode();​
 + node.P = new Integer[m_P.size()];​
 + m_P.toArray(node.P);​
 + node.Category = this.category();​
 + return node;
 + }
 +}
 +
 +</​code>​
pl/miw/miw08_rbs_ml/termostatleaf.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0