Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_rbs_ml:tree1 [2008/06/16 09:10]
miw utworzono
pl:miw:miw08_rbs_ml:tree1 [2017/07/17 08:08] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 <​graphviz>​ <​graphviz>​
 +digraph G {
 +1 [label="​Month",​ shape = ellipse];
 +2 [label="​Hour",​ shape = ellipse];
 +3 [label="​t14",​ shape = record];
 +2 -> 3[ label = 0 ];
 +4 [label="​Day",​ shape = ellipse];
 +5 [label="​t18",​ shape = record];
 +4 -> 5[ label = 0 ];
 +6 [label="​t14",​ shape = record];
 +4 -> 6[ label = 1 ];
 +2 -> 4[ label = 1 ];
 +7 [label="​t14",​ shape = record];
 +2 -> 7[ label = 2 ];
 +1 -> 2[ label = 0 ];
 +8 [label="​Hour",​ shape = ellipse];
 +9 [label="​t15",​ shape = record];
 +8 -> 9[ label = 0 ];
 +10 [label="​Day",​ shape = ellipse];
 +11 [label="​t20",​ shape = record];
 +10 -> 11[ label = 0 ];
 +12 [label="​t15",​ shape = record];
 +10 -> 12[ label = 1 ];
 +8 -> 10[ label = 1 ];
 +13 [label="​t15",​ shape = record];
 +8 -> 13[ label = 2 ];
 +1 -> 8[ label = 1 ];
 +14 [label="​Hour",​ shape = ellipse];
 +15 [label="​t27",​ shape = record];
 +14 -> 15[ label = 0 ];
 +16 [label="​Day",​ shape = ellipse];
 +17 [label="​t24",​ shape = record];
 +16 -> 17[ label = 0 ];
 +18 [label="​t27",​ shape = record];
 +16 -> 18[ label = 1 ];
 +14 -> 16[ label = 1 ];
 +19 [label="​t27",​ shape = record];
 +14 -> 19[ label = 2 ];
 +1 -> 14[ label = 2 ];
 +20 [label="​Hour",​ shape = ellipse];
 +21 [label="​t16",​ shape = record];
 +20 -> 21[ label = 0 ];
 +22 [label="​Day",​ shape = ellipse];
 +23 [label="​t20",​ shape = record];
 +22 -> 23[ label = 0 ];
 +24 [label="​t16",​ shape = record];
 +22 -> 24[ label = 1 ];
 +20 -> 22[ label = 1 ];
 +25 [label="​t16",​ shape = record];
 +20 -> 25[ label = 2 ];
 +1 -> 20[ label = 3 ];
 +26 [label="​Hour",​ shape = ellipse];
 +27 [label="​t14",​ shape = record];
 +26 -> 27[ label = 0 ];
 +28 [label="​t18",​ shape = record];
 +26 -> 28[ label = 1 ];
 +29 [label="​t14",​ shape = record];
 +26 -> 29[ label = 2 ];
 +1 -> 26[ label = 4 ];
  
 </​graphviz>​ </​graphviz>​
pl/miw/miw08_rbs_ml/tree1.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0