Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:miw:miw08_rbs_ml:writefile [2017/07/17 08:08] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +<​code=java>​
 +package MachineLearning;​
  
 +import java.io.File;​
 +import java.io.FileNotFoundException;​
 +import java.io.PrintWriter;​
 +
 +/**
 + * Klasa służy do zapisu danych do pliku
 + * @author Angello
 + *
 + */
 +public class WriteFile
 +{
 + private PrintWriter m_out;
 +
 + /**
 + * Otwiera plik do zapisu
 + * @param fileName Nazwa pliku
 + */
 + public void open(String fileName)
 + {
 + try {
 + m_out = new PrintWriter(
 + new File(fileName).getAbsoluteFile());​
 + } catch(FileNotFoundException e){
 + System.out.println("​Brak pliku"​);​
 + return;
 + }
 +
 + }
 +
 + /**
 + * Zapisuje do pliku jedną linijkę
 + * @param text Zapisywany tekst
 + */
 + public void writeLine(String text)
 + {
 + if(m_out != null)
 + m_out.println(text);​
 + }
 +
 + /**
 + * Zamyka plik
 + */
 + public void close()
 + {
 + if(m_out != null)
 + m_out.close();​
 + }
 +}
 +
 +</​code>​
pl/miw/miw08_rbs_ml/writefile.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0