To jest stara wersja strony!


Przypisywanie podpisu do stałych symboli

Opis podpisów (ang. signatures) został umieszczony tutaj. Podpisy nie są częścią składni RIFa.

Obsługiwane typy termów

RIF-BLD wspiera powyższe typy termów:

 • stałe
 • zmienne
 • pozycjonowane
 • z nazwanymi argumentami
 • równościowe
 • ramy
 • należące do klasy
 • należące do podklas

Wspierane przestrzenie symboli

Wspierane formuły

 • warunek RIF-BLD
 • reguła RIF-BLD

Serializacja XML dla przenoszalności RIF

Serializacja XML dla składni prezentacji RIF-BLD zaprezentowana w tej sekcji jest z nią przemienna. Naśladując Javę i RDF, używamy nazw pisanych dużymi literami dla elementów klas oraz nazw które zaczynają się od małej litery dla elementów ról.
Wszystkie klasy zapisywane dużymi literami w składni prezentacji, jak CONDITION, stają się tagami (?) XMLa. Zachowują się jak makra i nie są widoczne w instance markup.

Zacznijmy od serializacji Języka Warunkowego w XMLu:

Klasy, role i ich zamierzone znaczenie

- And    (conjunction)
- Or    (disjunction)
- Exists  (quantified formula for 'Exists', containing declare and formula roles)
- declare  (declare role, containing a Var)
- formula  (formula role, containing a CONDITION formula)
- Uniterm  (term or atomic formula, positional or with named arguments)
- Member  (member formula)
- Subclass (subclass formula)
- Frame   (Frame formula)
- object  (Member/Frame role containing a TERM or an object description)
- op    (Uniterm role for predicates/functions as operations)
- arg    (argument role)
- upper   (Member/Subclass upper class role)
- lower   (Member/Subclass lower instance/class role)
- slot   (Uniterm/Frame slot role, prefix version of slot infix ' -> ')
- Equal   (prefix version of term equation '=')
- side   (Equal left-hand side and right-hand side role)
- Const   (slot, individual, function, or predicate symbol, with optional 'type' attribute)
- Var    (logic variable)

Składnia XML dla przestrzeni symboli wykorzystuje atrybut type związany z elementami term, jak Const. Na przykład literał w xsd:dateTime data type może być przedstawiony jako <Const type=„xsd:dateTime”>2007-11-23T03:55:44-02:30</Const>.

Przykład 3
Przykład ten obrazuje serializację XML dla warunkór RIFa.

Serializacja języka reguł
Jest to rozszerzenie Języka Warunkowego poprzez serializację reguł RIF-BLD. Element Forall zawira role elements declare and formula, które były wcześniej wykorzystywane w elemencie Exists. Element Implies zawiera role elementów if oraz then rozróżniające te dwie części reguły.

Klasy, role i ich zamierzone znaczenie

- Ruleset (rule collection, containing rule roles)
- Forall (quantified formula for 'Forall', containing declare and formula roles)
- Implies (implication, containing if and then roles)
- if   (antecedent role, containing CONDITION)
- then  (consequent role, containing a Uniterm, Equal, or Frame)

Przykład 4
Przykład przedstawia warunek z przykładu 2a zapisany za pomocą XML'a:

Translacja pomiędzy składnią prezentacji a zapisem XML

Bardzo przejrzysty opis translacji pomiedzy tymi dwoma rodzajami zapisu jest umieszczony w dokumentacji do RIF-BLD. Jest on na tyle przejrzysty, że nie wymaga tłumaczenia na język polski.

pl/miw/miw08_xtt_rif/obsolate.1208097463.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:59 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0