To jest stara wersja strony!


Wstęp

Prolog można łatwo zintegrować z językiem ANSI C.

W SWI] służy do tego podstawowy [[http://gollem.science.uva.nl/SWI-Prolog/Manual/foreign.html|interfejs do C

Preliminaria:

  • znajomość Prologu
  • znajomość C++
  • koncepcja OOP

Cel Lab

Ćwiczenia

Etap X

Etap Y

C++ z Prologu

Prolog z C++

Prolog a OO

możliwości sensownej integracji, MVC.

Logtalk

Źródła

pl/prolog/lab_prolog_cppoo.1195199427.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:59 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0