Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:jimp2:2016:labs:operatory [2016/02/17 11:28]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
pl:dydaktyka:jimp2:2016:labs:operatory [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 170: Linia 170:
     - [1 plus] dopisz operator przypisania ( = )     - [1 plus] dopisz operator przypisania ( = )
     - [1 plus] dopisz operatory << i >>. Przyjmij format pobierania tablicy jako <​code>​[1,​2,​3,​4]</​code>​     - [1 plus] dopisz operatory << i >>. Przyjmij format pobierania tablicy jako <​code>​[1,​2,​3,​4]</​code>​
-    - [1 plus] dopisz operator ++ umożliwiający rozszerzenie tablicy o 1+    - [1 plus] dopisz operator ​<​nowiki>​++</​nowiki> ​umożliwiający rozszerzenie tablicy o 1
   - [1 plus] Wykorzystując klasę //Matrix// napisz dla klasy //Complex// operator rzutowania:<​code cpp>​Complex c("​5i3"​);​   - [1 plus] Wykorzystując klasę //Matrix// napisz dla klasy //Complex// operator rzutowania:<​code cpp>​Complex c("​5i3"​);​
 Matrix nowa = (Matrix)c; Matrix nowa = (Matrix)c;
Linia 179: Linia 179:
 // słowa "​programowanie"​ w pliku "​myfile.txt"​ // słowa "​programowanie"​ w pliku "​myfile.txt"​
 int ilosc = m["​programowanie"​];</​code> ​ int ilosc = m["​programowanie"​];</​code> ​
-    * Przeładuj operator **%%<<​%%** dla klasy Mapa, aby możliwe było wyświetlenie raportu o ilości słów i ich liczebności w danym pliku. Dane wyświetlane powinny być posortowane malejąco. Do tego celu wykorzystaj metodę //qsort// klasy //list// - wykorzystaj listę z biblioteki standardowej!.+    * Przeładuj operator **%%<<​%%** dla klasy Mapa, aby możliwe było wyświetlenie raportu o ilości słów i ich liczebności w danym pliku. Dane wyświetlane powinny być posortowane malejąco. Do tego celu wykorzystaj metodę //[[http://​www.cplusplus.com/​reference/​list/​list/​sort/​|sort]]// klasy //list// - wykorzystaj listę z biblioteki standardowej!.
     * Przeładuj operatory porównania (//<,>,​==//​) i przypisania (//=//) dla klasy Para (porównywanie względem liczebności).     * Przeładuj operatory porównania (//<,>,​==//​) i przypisania (//=//) dla klasy Para (porównywanie względem liczebności).
     * Przeładuj operator **%%++%%** dla klasy Para, tak aby można było szybko inkrementować liczebność danego słowa podczas budowania mapy.     * Przeładuj operator **%%++%%** dla klasy Para, tak aby można było szybko inkrementować liczebność danego słowa podczas budowania mapy.
  
pl/dydaktyka/jimp2/2016/labs/operatory.1455704919.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:52 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0