PIW 2008

Przedmiot Podstawy Inżynierii Wiedzy dla kierunku Informatyka Stosowana, 4. rok.

Harmonogram

Wstępny harmonogram zajęć:

  • laboratoria z Prologu (praca indywidualna) w terminach: 20.2, 27.2, 5.3, 12.9, 19.3, 2.4
  • kolokwium sprawdzające wiedzę: 9.4
  • laboratoria rozszerzające wiedzę (LEGO Mindstorms, Prolog+Java/GraphViz): 16,23,30.04, 21,28.05, 4.06
  • miniprojekty, a.k.a. Masters Starters Kit: start: 16/23.04, realizacja: maj 2008
  • rozliczenia projektów: do 10.06.2008
  • zaliczenia: 4.06.2008, od godziny 10:00, grupy dr. Nalepy od 11:30.

Warunki zaliczenia

  • obecność na zajęciach
  • ocena z kolokwium
  • sprawozdania
  • aktywność

Projekty

Tematy projektów z PIW08.

Uwaga, tematy będą omówione, po kolokwium (do tego czasu będą ew. uaktualnione)

Mindstorms

Patrz tu.

pl/dydaktyka/piw2008.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0