Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:dydaktyka:mbn:zajecia2017 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
  
 +
 +====== SD: Metody i techniki prowadzenia badań naukowych ======
 +
 + --- //​[[gjn@agh.edu.pl|Grzegorz J. Nalepa]] 2015/10/21 12:49//
 + --- //​[[ligeza@agh.edu.pl|Antoni Ligęza]] 2017/​11/​15//​
 +
 +
 + ===== Edycja 2017 ===== 
 +
 +**1. Wprowadzenie do przedmiotu** [ali+gjn; 11.10.2017]
 +   * Cele i sposoby realizacji;
 +   * Sylabus AGH; [[https://​sylabus.agh.edu.pl/​2017-2018/​pl/​magnesite/​study_plans/​stacjonarne-informatyka--3/​module/​eit-3-101-s-metody-i-techniki-prowadzenia-badan-naukowych|MiTBN w Syllabus AGH]]
 +   * Plan zajęć i sprawy organizacyjne;​
 +   * Warunki zaliczenia: Mapa pojęć + Projekt NCN;
 +   * Autoprezentacja uczestników.
 +**2. Studia doktoranckie jako III stopień kształcenia. Studia a doktorat. Praca naukowa.** [ali; 18.10.2017]
 +  *  Koncepcja SD, motywacja, organizacja;​
 +  *  Uwarunkowania prawne; wybrane akty prawne;
 +  *  Doktorat: koncepcja, wymagania, realizacja.
 +  *  Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK), Polska Rama Kwalifikacji (PRK);
 +  *  Rozwiązywanie problemów, kreatywne myślenie, przykłady zadań;
 +  *  Mapa pojęć: zadanie do przygotowania.
 +**3. Przewód doktorski i warsztat naukowy** [ali; 8.11.2017]
 +   * Przewód doktorski: uwarunkowania prawne, etapy, realizacja.
 +  *  Warsztat naukowy i jego komponenty.
 +  *  Rola opiekuna i zespołu.
 +  *  Dokumentowanie i ewaluacja pracy naukowej. Bibliometria.
 +  *  Wybrane zasoby internetowe:​ repozytoria,​ bazy danych, konferencje.
 +   * Biblioteka Główna AGH: [[http://​bg.agh.edu.pl/​pl/​node/​151|E-źródła]]
 +  *  Mapa pojęć: przykład realizacji.
 +**4. Warsztat naukowy - materiały pomocnicze** [E-Learning;​ ali;​15.11.2017]
 +
 +5. Projekty badawcze z badań podstawowych w NCN [gjn; 22.11.2017]
 +  * czym są badania podstawowe, regulacje prawne
 +  * finansowanie badań w/przez [[http://​ncn.gov.pl/​|NCN]]
 +  * [[http://​ncn.gov.pl/​finansowanie-nauki/​konkursy|Konkursy na projekty]]: typy i harmonogram
 +  * [[http://​ncn.gov.pl/​finansowanie-nauki/​panele-ncn|Panele NCN]] vel szuflandia
 +  * konkursy [[http://​ncn.gov.pl/​ogloszenia/​konkursy/​opus14|OPUS 14]] i [[http://​ncn.gov.pl/​ogloszenia/​konkursy/​preludium14|PRELUDIUM 14]]
 +  * omówienie specyfiki konkursu PRELUDIUM
 +  * tworzenie wniosku projektowego w systemie [[https://​osf.opi.org.pl|OPI OSF]]
 +  * zadanie/a domowe:
 +    - założyć wniosek w OSF
 +    - podłączyć redaktora pomocniczego
 +    - środowisko grupowe do części merytorycznej (gdrive)
 +    - szkielety dok. merytorycznych
 +    - grupy/​zespoły projektowe
 +    - temat projektu
 +    - sprawdzić stronę COP AGH wrt inf. formalnych
 +    - za 2 tyg. praca na laptopach
 +**6. Warsztat naukowy i kreatywne rozwiązywanie problemów. Mapa pojęć - prezentacje [ali; 29.11.2017]**
 +
 +{{ :​pl:​dydaktyka:​mbn:​mapa_pojec_-_lista.pdf | Plan prezentacji [1-7]}}
 +
 +7. GJN [gjn; 6.12.2017]
 +  * PRELUDIUM cd
 +  * układanie zakresu i planu prac w projekcie
 +  * koszty i budżet
 +  * narzędzia pomocnicze arkusz i edytor online
 +  * sprawdzenie poprawności/​kompletności wniosku w systemie
 +  * zadanie/a domowe
 +
 +**8. Mapa pojęć - prezentacje i dyskusja. [ali; 13.12.2017]**
 +
 +{{ :​pl:​dydaktyka:​mbn:​mapa_pojec_-_lista.pdf | Plan prezentacji [8-16]}}
 +
 +9. GJN [gjn; 20.12.2017]
 +  * finalizacja omawiania wniosku PRELUDIUM
 +  * ? warsztat z narzędzi uzupełniających:​ LaTeX + [[https://​www.overleaf.com/​|Overleaf]]
 +
 +10. GJN [gjn; 10.01.2018] ​ - w fazie planowania - wishlist
 +  * ocena publikacji i czasopism, bibliometria,​ IF, H-i, etc.
 +  * konferencje i warsztaty, wybór, workflow, easychair, publikacje, CEUR-WS
 +  * recenzowanie prac naukowych, konferencje,​ easychair, Elsevier, EVISE, EES
 +  * H2020, omówienie programu, specyfika wybranych konkursów i schematów finansowania
 +  * nietypowe/​niszowe konkursy i agencje, AAL, CHIST-ERA, COST, etc
 +  * narzędzia uzupełniające:​ vcs/git, gitlab, bitbucket
 +  * omówienie własnych artykułów i badań: tekst+prezentacja
 +  * ...
 +
 +
 +11. Mapa pojęć: prezentacje i dyskusja [ali; 17.01.2018]
 +{{ :​pl:​dydaktyka:​mbn:​mapa_pojec_-_lista.pdf | Plan prezentacji [pozostałe]}}
 +  * przykładowe problemy i propozycje kreatywnych rozwiązań
 +
 +12. GJN [gjn; 24.01.2018]
 +
 +----
 +
 +__**Materiały pomocnicze:​**__
 +
 +{{ :​pl:​dydaktyka:​mbn:​metody-ali-2017.pdf |Wykład 1 i 2 - slajdy}}
 +
 +{{ :​pl:​dydaktyka:​mbn:​uczenie_maszynowe.pdf |Mapa pojęć: Uczenie maszynowe}}
 +
 +{{ :​pl:​dydaktyka:​mbn:​mapa_pojec-6.tar.gz |Mapa pojęć: 6 przykładów}}
 +
 +[[http://​www.cs.put.poznan.pl/​jstefanowski/​gi/​wyklad-6-grafy.pdf|Mapa pojęć: Przykład - grafy]]
 +
 +{{ :​pl:​dydaktyka:​mbn:​jak-czytac-pisac-prace-naukowa.pdf |Wskazówki:​ jak czytać i pisać pracę naukową}}
 +
 +{{ :​pl:​dydaktyka:​mbn:​abc-doktoranta.doc |ABC-doktoranta:​ materiał do samodzielnego uzupełniania...}}
 +
 +
 +----
 +
 +----
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Edycja 2015 =====
 +
 +{{page>​Zajecia2015}}
 +
 +===== Edycja 2014 =====
 +
 +{{page>​Zajecia2014}}
pl/dydaktyka/mbn/zajecia2017.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0