Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:sbd:2011:etapy_projektowania [2011/10/16 10:30]
ligeza
pl:dydaktyka:sbd:2011:etapy_projektowania [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 29: Linia 29:
 ===== Raport końcowy ===== ===== Raport końcowy =====
 (zawiera projekt konceptualny i logiczny) (zawiera projekt konceptualny i logiczny)
-  - **Implementacja bazy danych** (utworzenie bazy, implementacja obiektów) (realizacja struktury pustej bazy; w oparciu o diagramy ERD i wyspecyfikowany SQL)+  - **Implementacja bazy danych** (utworzenie bazy, implementacja obiektów) (realizacja struktury pustej bazy; w oparciu o diagramy ERD i wyspecyfikowany SQL)
 +  - **Wprowadzenie danych:** do tabel słownikowych i przykładowych danych użytkownika.
   - **Zdefiniowanie interfejsów do edycji i obsługi danych** (formularze;​ należy zaprojektować strukturę każdego formularza oraz powiązania między nimi; w oparciu o diagramy FHDi STD).   - **Zdefiniowanie interfejsów do edycji i obsługi danych** (formularze;​ należy zaprojektować strukturę każdego formularza oraz powiązania między nimi; w oparciu o diagramy FHDi STD).
-  - **Zdefiniowanie dokumentów do prezentacji danych** (raporty wyświetlane na ekranie i drukowane; informacje generowane w raportach i ich struktura powinna odpowiadać dokumentom wymaganym w danej firmie.). +  -// **Opcjonalnie: ​Zdefiniowanie dokumentów do prezentacji danych** (raporty wyświetlane na ekranie i drukowane; informacje generowane w raportach i ich struktura powinna odpowiadać dokumentom wymaganym w danej firmie.).// 
-  - **Zdefiniowanie panelu sterowania aplikacji** (należy pamiętać o dostosowaniu do potrzeb użytkownika;​ realizacja w oparciu o diagram STD). +  -// **Opcjonalnie: ​Zdefiniowanie panelu sterowania aplikacji** (należy pamiętać o dostosowaniu do potrzeb użytkownika;​ realizacja w oparciu o diagram STD).// 
-  - **Zdefiniowanie makropoleceń dla realizacji typowych operacji;** (określonych dla panelu sterowania i ew. innych formularzy; realizacja w oparciu o diagram DFD i FHD). Makropolecenia powinny dotyczyć interakcji użytkownika z GUI, nie systemu z bazą danych. +  - //**Opcjonalnie: ​Zdefiniowanie makropoleceń dla realizacji typowych operacji:** (określonych dla panelu sterowania i ew. innych formularzy; realizacja w oparciu o diagram DFD i FHD). Makropolecenia powinny dotyczyć interakcji użytkownika z GUI, nie systemu z bazą danych.// 
-  - **Uruchamianie ​i testowanie aplikacji** (on-site, przy współpracy użytkownika). Testowanie jednostkowe kodu źródłowego,​ testy zgodności z wymaganiami i oczekiwaniami użytkownika.+  - **Uruchomianie ​i testowanie aplikacji** (on-site, przy współpracy użytkownika). Testowanie jednostkowe kodu źródłowego,​ testy zgodności z wymaganiami i oczekiwaniami użytkownika.
   - **Wprowadzanie danych** (ręczne, automatyczne,​ import, on-line). W jaki sposób system zostanie zasilony w dane koniecznie do rozpoczęcia eksploatacji;​ migracja danych w przypadku zastępowania istniejącego systemu, lub wprowadzenie danych początkowych (np. lista magazynów i klas produktów w systemie dla hurtowni).   - **Wprowadzanie danych** (ręczne, automatyczne,​ import, on-line). W jaki sposób system zostanie zasilony w dane koniecznie do rozpoczęcia eksploatacji;​ migracja danych w przypadku zastępowania istniejącego systemu, lub wprowadzenie danych początkowych (np. lista magazynów i klas produktów w systemie dla hurtowni).
-  - **Wdrażanie systemu do użytkowania** (stopniowe, modułami, z możliwością wycofania się, z dublowaniem danych i obliczeń). Planowane etapy wdrożenia systemu; scenariusze na wypadek niepowodzenia/​awarii. +  -// **Opcjonalnie: ​Wdrażanie systemu do użytkowania** (stopniowe, modułami, z możliwością wycofania się, z dublowaniem danych i obliczeń). Planowane etapy wdrożenia systemu; scenariusze na wypadek niepowodzenia/​awarii.// 
-  - <del>**Zapewnienie dokumentacji technicznej i użytkowej** (ten wymóg powinien postawić użytkownik!).</del> +  -// **Opcjonalnie: ​Zapewnienie dokumentacji technicznej i użytkowej** (ten wymóg powinien postawić użytkownik!)./​/ 
-  - <del>**Zapewnienie obsługiwania systemu po wdrożeniu** (jest to jeden z najbardziej kosztownych procesów w realizacji projektów informatycznych).</del> +  - //**Opcjonalnie: ​Zapewnienie obsługiwania systemu po wdrożeniu** (jest to jeden z najbardziej kosztownych procesów w realizacji projektów informatycznych)./​/ 
-  - **Określenie kierunków rozwoju aplikacji, ocena możliwości jej modyfikacji.** Czy na wcześniejszych etapach została uwzględniona elastyczność i możliwość reakcji na częściową zmianę wymagań? +  - //**Opcjonalnie: ​Określenie kierunków rozwoju aplikacji, ocena możliwości jej modyfikacji.** Czy na wcześniejszych etapach została uwzględniona elastyczność i możliwość reakcji na częściową zmianę wymagań?// 
-  - **Opracowanie doświadczeń wynikających z realizacji projektu** (czas, pułapki i rozwiązania,​ dobór technologii).+  - //**Opcjonalnie: ​Opracowanie doświadczeń wynikających z realizacji projektu** (czas, pułapki i rozwiązania,​ dobór technologii).//
   - **Wykaz literatury, załączniki.**   - **Wykaz literatury, załączniki.**
pl/dydaktyka/sbd/2011/etapy_projektowania.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0