Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:sitw:2016:start [2016/11/14 16:09]
msl [Harmonogram laboratoriów]
pl:dydaktyka:sitw:2016:start [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 7: Linia 7:
      - mgr inż. Bernadetta Stachura-Terlecka      - mgr inż. Bernadetta Stachura-Terlecka
      - **mgr inż. Mateusz Ślażyński**      - **mgr inż. Mateusz Ślażyński**
- 
-===== Organizacja zajęć i zasady zaliczenia ===== 
- 
-==== Wejściówki ==== 
-  - Podczas laboratoriów (nie licząc pierwszych) odbywają się wejściówki. ​ 
-  - Zakres materiału na wejściówki obejmuje zrealizowane poprzednio laboratorium (1 pytanie) i zakres materiału do samodzielnego opracowania z laboratorium na którym odbywa się wejściówka (1 pytanie). ​ 
-  - Za wejściówkę można otrzymać maksymalnie 2p. 
- 
  
  
 ===== Harmonogram laboratoriów ===== ===== Harmonogram laboratoriów =====
 ^L.p.^wtorek^środa^materiały^ ^L.p.^wtorek^środa^materiały^
-^4.|  14.XI  |  15.XI  |[[.:​xen:​lab1|Laboratorium 4: XEN - instalacja i zarządzanie gośćmi]]| +^1.|  17.X   ​| ​ 18.X   ​|[[.:​wstep|Laboratorium 1: Wstęp - administracja systemami Lunix]]| 
- +^2.|  23.X   ​| ​ 24.X   ​|[[.:​docker:​lab1|Laboratorium 2: Docker ]]| 
- +^3.|  30.X   ​| ​ 31.X   ​|[[.:​docker:​lab1|Laboratorium 3: Docker ]]| 
-===== Literatura =====+^4.|  30.X   ​| ​ 31.X   ​|[[.:​kvm:​lab1|Laboratorium 3: KVM - ]]| 
 +^5.|  14.XI  |  15.XI  |[[.:​xen:​lab1|Laboratorium 4: XEN - instalacja i konfiguracja]]| 
 +^6.|  5 .XII  |  6.XII  |[[.:​xen:​lab2|Laboratorium 5: XEN intro]], [[.:​xen:​lab3|Laboratorium 5: XEN part 2]]| 
 +^7.|  12.XII ​ |  13.XII ​ |Zaliczenie|
  
  
-[[.:​..:​prv:​start|prv]] 
pl/dydaktyka/sitw/2016/start.1479136183.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:55 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0