Dodatkowe wtyczki

LaTeX

Można używać wyrażeń matematycznych LaTeXa w podany poniżej sposób. Opis wtyczki pod adresem: http://wiki.erazor-zone.de/wiki:projects:php:dokuwiki:plugins:latex

<latex>
  \frac{3}{4 \pi}  \sqrt{4 \cdot x^2  12}\\
  \lim_{n \to \infty}
  \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}
  e^{i \pi} + 1 = 0 \\
</latex>


  \frac{3}{4 \pi}  \sqrt{4 \cdot x^2  12}\\
  \lim_{n \to \infty}
  \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}
  e^{i \pi} + 1 = 0 \\

BibTeX

Można uywać BibTeX w poniższy sposób (więcej informacji: http://www.ensi-bourges.fr/perso/jfl/doku.php?id=wiki:bibtex ): FIXME Aktualna wersja pluginu jest jego modyfikacją, wkrótce więcej…

<bibtex mode="text"> 
@Book{BookAmbroise2004,
 author = 	 {G.J. McLachlan and K.A. Do and C. Ambroise},
 title = 	 {Analyzing microarray gene expression data},
 publisher = 	 {Wiley},
 url={http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0471226165/qid=1128710740/sr=8-1/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl14/002-9543089-9105613?v=glance&s=books&n=507846},
 year = 	 2004
}

@INPROCEEDINGS{ConfAmbroise2003b,
  author =  {C. Ambroise},
  title =   {Comments on Incremental Model Based Clustering for Large
        Data Sets with Small Clusters
        by Chris Fraley, Adrian Raftery, Ron Wehrens},
  booktitle = {54th session of the International Statistical Institute},
  file={bibtex:talk:ambroise-ISI2003.pdf},
  address = {Berlin, Germany},
  year =   2003,
}
</bibtex>

<bibtex mode=„text”> @Book{BookAmbroise2004,

author = 	 {G.J. McLachlan and K.A. Do and C. Ambroise},
title = 	 {Analyzing microarray gene expression data},
publisher = 	 {Wiley},
url={http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0471226165/qid=1128710740/sr=8-1/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl14/002-9543089-9105613?v=glance&s=books&n=507846},
year = 	 2004

}

@INPROCEEDINGS{ConfAmbroise2003b,

 author =  {C. Ambroise},
 title =   {Comments on Incremental Model Based Clustering for Large
       Data Sets with Small Clusters
       by Chris Fraley, Adrian Raftery, Ron Wehrens},
 booktitle = {54th session of the International Statistical Institute},
 file={bibtex:talk:ambroise-ISI2003.pdf},
 address = {Berlin, Germany},
 year =   2003,

} </bibtex>

Można również tworzyć odnośniki do pozycji bibliograficznych z użyciem etykiet BibTeX'a (uwaga w odnośnikach należy stosować jedynie małe litery!):

 [[pl:wiki:wtyczki#bookambroise2004]]

które są renderowane jako: bookambroise2004.

Można skorzystać z dodatkowego pola file które umożliwa utworzenie odnośnika do plików umieszczonych w wiki. Np. dodając poniższe pole do rekordu BibTeX'a spowoduje pojawienie się odnośnika do pliku myfile.pdf umieszczonego w przestrzeni nazw hekatedev.

 file = {hekatedev:myfile.pdf}

CSV

<csv>
First col, 2nd col, 3rd col
data1, data2, data3
data4, ,
</csv>

<csv> First col, 2nd col, 3rd col data1, data2, data3 data4, , </csv>

pl/wiki/wtyczki.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0