Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:asd:2010:start [2010/02/26 15:49]
ikaf asd 2010 start
pl:dydaktyka:asd:2010:start [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 2: Linia 2:
  
 **Informatyka Stosowana, 1.rok** **Informatyka Stosowana, 1.rok**
 +
 +===== Organizacja =====
 +  * [[..:​cwiczenia:​pseudokod|Opis pseudokodu stosowanego podczas zajęć]]
  
 ===== Harmonogram ===== ===== Harmonogram =====
  
-  - [[..:​cwiczenia:​organizacja|Zajęcia organizacyjne,​ proste algorytmy]] +  - Zajęcia organizacyjne,​ proste algorytmy  
-  - [[..:​cwiczenia:​rekurencja|Rekurencja vs. iteracja]]+  - [[..:​cwiczenia:​rekurencja|Rekurencja vs. iteracja]] ​
   - [[..:​cwiczenia:​sortowanie1|Sortowanie 1]]   - [[..:​cwiczenia:​sortowanie1|Sortowanie 1]]
   - [[..:​cwiczenia:​sortowanie2|Sortowanie 2]]   - [[..:​cwiczenia:​sortowanie2|Sortowanie 2]]
Linia 22: Linia 25:
   - [[..:​cwiczenia:​grafy2|Grafy 2]]   - [[..:​cwiczenia:​grafy2|Grafy 2]]
   - **Kolokwium**   - **Kolokwium**
 +
 +
  
 ===== Zasady oceniania i zaliczenia ===== ===== Zasady oceniania i zaliczenia =====
 +  * obecność:
 +     * obecność na zajęciach jest obowiązkowa
 +     * dozwolona jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Każda kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje odjęcie od sumy uzyskanych punktów 0.1 maksymalnej liczby punktów (w tym semestrze (wiosna 2010) są to 2 punkty).
 +     * studenci, którzy opuszczą ponad 20% zajęć, aby zaliczyć przedmiot otrzymają dodatkowe zadania
 +  * zaliczenie:
 +     * kolokwia
 +         * odbędą się trzy kolokwia
 +         * na koniec semestru zostanie obliczona suma punktów uzyskanych z wszystkich kolokwiów,
 +         * na jej podstawie będą wystawione oceny według skali ocen AGH
 +     * niezapowiedziane kartkówki
 +     * przygotowanie do zajęć:
 +         * dodatkowo studenci są zobowiązani do przygotowania się przed zajęciami z materiału określonego w podstronach ćwiczeń,
 +         * każda osoba będzie odpytana co najmniej dwa razy,
 +         * nieprzygotowywanie się będzie skutkować obniżeniem oceny z ćwiczeń według zależności: ​
 +
 +  ocena końcowa = ocena z kolokwiów - (liczba nieprzygotowań - 1) * 0.5
 +
 +         * aktywność na zajęciach będzie nagradzana plusami
 +         * plusy niwelują skutki nieprzygotowań:​ jeden plus kasuje jedno nieprzygotowanie się
 +   
 +===== 1. Kolokwium poprawkowe =====
 +  * I Termin poprawkowy: 18.06.2010 godz. 11:30-12:30 paw. C3 s. 201
 +  * Kolokwium składać się będzie z ok. 3,4 zadań z całości materiału.
 +  * Materiał z 3. części obowiązuje na kolokwium poprawkowym.
 +  * Do poprawki mogą przystąpić osoby które:
 +    * Nie mają zaliczenia, lub
 +    * nie pisały któregoś kolokwium.
 +  * Do poprawki nie przystępują osoby mające zaliczenie, które pisały wszystkie kolokwia.
 +  * Osoby, które nie pisały któregoś kolokwium a którym pomyślny wynik z tego kolokwium może umożliwić zaliczenie piszą tylko to jedno kolokwium. Wynik tego kolokwium jest dodawany do bieżącej liczby punktów. ​
 +  * Pozostałe osoby piszą całość.
 +  * Max ocena końcowa do uzyskania po kolokwium poprawkowym to 3.5.
 +  * Mały brak punktów (pod warunkiem zaliczenia) można nadrobić bilansem plusów/​minusów ew. krótkim pytaniem.
 +===== 2. Kolokwium poprawkowe =====
 +  * II Termin poprawkowy: 17.09.2010
 +  * Zasady przystąpienia są takie same jak do pierwszej poprawki.
 +  * paw. C3 s. 215 godz. 10:00
 +
 +----
  
 +[[..:​priv:​start|Dla Prowadzących]]
  
pl/dydaktyka/asd/2010/start.1267195789.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:51 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0