To jest stara wersja strony!


AI Games

1) Gry, zabawa, growość granie

Bibliografia:

  • Filiciak „Światy z pikseli” : szczególnie teksty Juula „Gra, gracz, świat”,
  • Frasca „Ludolodzy też kochają opowiadania”, Bartle „Gracze, którzy pasują do MUD-ów”

2) Anatomia gry

Bibliografia: Dovey, Kennedy „Kultura gier komputerowych” Aarseth, „Wywrotowa gra i gracz implikowany” (artykuł) : http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/884

3) Mechaniki

Bibliografia: Sicart, „Defining Game Mechanics” (artykuł) : http://gamestudies.org/0802/articles/sicart Holopainen, Bjork, „Game Design Patterns” Wzorce: http://gdp2.tii.se/index.php/Category:Patterns

Prezentacje i wzorce overview.ppt framework.ppt gamedesignpatterns.pdf

Zadanie domowe

  • proszę zebrać się w grupy
  • proszę przejrzeć wzorce z pliku pdf oraz linku z bibliografii
  • proszę zastanowić się nad wstępną koncepcją gry (wychodzimy od mechaniki)
pl/dydaktyka/games/start.1396853983.txt.gz · ostatnio zmienione: 2017/07/16 23:25 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0