Ostateczne wersje sprawozdań z projektu powinny być zgodne z szablonem: finalne_wersje_sprawozdan :!:

nazwisko temat strona ocena uwagi
Białas Jarosław XSLT translators for MOF/XMI xsltmof proponowana ocena: 4.0 [KKL] - zrobione skrypty tlumaczace, przygotowane kilka testowych przykladow, projekt był konsultowany i w praktyce zakonczony w lipcu
Broniowski Jan ABoxUpdates aboxupd proponowana ocena: 4.5 (komentarz)
Ciężkowski Przemysław XSLT plugin xsltplugin 5.0 ocena proponowana 5.0 [KKL], popieram, nie znalazłam błędów [WTF]
Dyrda Rafał CLIPSG clipsg 4.0 4.0 (WPISANE)
Janowski Szymon SemWeb Tools semweb proponowana ocena: 4.0 (projekt prawie skończony - na czas, po czym Pan zniknął) [WTF]
Kęsy Marcin OWL2 tools owl2tls 5.0 zgodność strony z szablonem, ocena proponowana 5.0 [WTF]
Kostka Łukasz PLCS2 plcs2 4.0 Opis roznych wiki obszerny, ale case'ow azimplementowanych w plwiki malo i slabo opisane. Proponowana ocena: 3.5/(4.0) [WTF] , 4.0, gjn
Kowalczyk Wojciech Telelogic eval telelogic proponowana ocena: 4.5/5.0 [KKL] - projekt zakonczony, sprawozdanie we wrzesniu
Książek Marcin PLCS3 plcs3 4.0 uwagi dot. plwiki średnio przydatne, trochę dobrej roboty zrobione z wyszukiwaniem case'ów, brak testowania prologu w plwiki, case'y przedstawione w podstawowym stopniu; ocena proponowana, w zależności od tego jak wykona TODO: 3.5 - 4.5 → poprawione częściowo, proponowana ocena: 4.0 [WTF], 4.0, wpisane
Kurgan Tomasz Poprawa interface'u HQED hqedgui 4.5 zapytać p. Kaczora i ocenić stopień integrowalności → ocena proponowana 4.5 [KKR]
Malinowski Marcin XSLT DAAL xsltdaal proponowana ocena: 3.0, chyba że uzupełni sprawozdanie, to 3.5-4.0 [WTF]
Legendziewicz Wojciech BPMN i BPEL tools bpmn 5.0 ocena proponowana 5.0 [KKL] (WPISANE)
Łapa Jerzy hekate_cases1 hekate_cases1 4.5 4.5, GJN
Nawrocka Katarzyna PLCS1 plcs1 4.5 4.5, GJN
Olech Piotr OWL2RIF owl2rif proponowana ocena: 3.5/(4.0) - projekt dość trudny, Pan sporo szukał, analizował, napisał translator, część analiz/mapowań reguł HML/OWL2/RIF może się przydać, translator częściowo niepoprawny (zła składnia reguł w OWL2RL)
Polak Marcin Corel iGrafx igraphx 5.0 ocena 5.0 [KKL], wpisane, gjn
Rusin Paweł DL Tools dltls 4.0 proponowana ocena: 3.5/4.0 [WTF], 4.0, wpisane, gjn
Reichert Mariusz IBM WebSphere websphere 3.5 proponowana ocena: 3.5 [KKL] - projekt dobrze rozpoczety, konsultowany, pewne elementy niesprawdzone, nieudane próby symulacji
Siara Marek Business Process Visual ARCHITECT bpva 3.0 proponowana ocena: 3.0 [KKL] - projekt zrobiony na ocene dostateczna, przygotowany opis symulacji, próby z regułami nie powiodły się
Syska Damian XSLT RuleML xsltruleml 3.5 student nie zdążył przeorganizować wiki (chciał to zrobić we wrześniu), ale merytorycznie zakończył projekt. proponowana ocena: 3.5 [WTF]
Wojciech Stachowicz callbacks hekate_cbacks2 3.0
Tomasz Sikora callbacks hekate_cbacks4 3.0
Mateusz Derda callbacks hekate_cbacks3 3.0
pl/dydaktyka/miw/2010/finalizacja.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0