MIW2010 organizacja

Konsultacje MIW, wtorki: 10:30 → 13:30

 • dr inż. Grzegorz J. Nalepa: 10:30 → 13:30
 • mgr inż. Weronika T. Furmańska: 11:30 → 13:30
 • mgr inż. Krzysztof Kluza: 12:30 → 13:30

Kolejka

:!: UWAGA :!:

 • czas konsultacji: średnio ok 15 minut.

miw2009_organizacja

20100622

GodzinaOsobaTemat
10:30 Wieckowski hekate_cases2 (GJN)
10:45 Kurgan hqedgui (GJN)
11:00 Książek plcs3 (GJN)
11:15 Winiarski swicsharp (GJN)
11:30 Ciężkowski xsltplugin (GJN)
11:45
12:00 Malinowski xsltdaal (WTF)
12:15
12:30
12:45
13:00 Legendziewicz bpmn (GJN)
13:15
13:15 Rusin dltls (WTF)

20100615

UWAGA GJN jest na delegacji! → brak konsultacji, KKL i WTF przyjmują normalnie. — Grzegorz J. Nalepa 2010/06/14 09:07

20100608

GodzinaOsobaTemat
9:00
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30 Kęsy owl2tls(WTF)
11:45
12:00
12:15
12:30 Polak igraphx (GJN+KKL)
12:45 Rusindltls (WTF)
13:00 Legendziewicz bpmn (GJN+KKL)
13:15
13:15

20100601

GodzinaOsobaTemat
9:00 Polak igraphx (KKL)
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15 Kurgan hqedgui (GJN)
12:30
12:45 Reichert websphere (KKL)
13:00 Lesiak kbcad (GJN)
13:15 Lesiak kbcad (GJN)
13:15 Legendziewicz bpmn (KKL)

20100525

Uwaga:

 • Z powodu nieobecności mgr inż. W.T.Furmańskiej osoby, które z nią pracują, proszone są dn. 25.05 o zapisy na konsultacje do dr inż. G.J.Nalepy.
GodzinaOsobaTemat
10:30 Ciężkowski xsltplugin
10:45
11:00 Stachowicz, Derda, Sikora hekate_cbacks2, hekate_cbacks3, hekate_cbacks4 (x3 GJN)
11:15 Kęsy owl2tls(GJN)
11:30 Janowski semweb(GJN)
11:45
12:00 Wieckowski hekate_cases2 (GJN)
12:15 Rusin dltls (GJN)
12:30 Reichert websphere (KKL)
12:45 Polak igraphx (KKL)
13:00 Lesiak kbcad (GJN)
13:15 Lesiak kbcad (GJN)

20100518

Uwaga

 • Z powodu dodatkowych zajęć mgr inż. Kluza będzie jutro dostępny jedynie w godz. 8-12 w sali 201 C-3.


GodzinaOsobaTemat
08:00 Polak igraphx(KKL)
10:30
10:45
11:00 Broniowski aboxupd (WTF)
11:15 Malinowski xsltdaal (WTF)
11:30
11:45 Legendziewicz bpmn (KKL)
12:00 Kęsy owl2tls(WTF)
12:15 Syskaxsltruleml
12:30
12:45
13:00 Lesiak kbcad (GJN)
13:15 Lesiak kbcad (GJN)

20100511

:!: UWAGA :!:

Dn. 11.05 konsultacje w godz. 12:30-13:30
nie odbędą się z powodu spotkania służbowego.
Proszę zapisywać się na wcześniejsze godziny.

GodzinaOsobaTemat
10:30
10:45
11:00 Broniowski, Książek aboxupd (WTF) plcs3 (GJN)
11:15 Kostka plcs2 (GJN)
11:30
11:45
12:00
12:15 Lesiak kbcad (GJN)

20100427

GodzinaOsobaTemat
10:30
10:45
11:00
11:15 Ciężkowski xsltplugin
11:30 Kostka plcs2 (GJN)
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00 Legendziewicz bpmn (GJN)
13:15 Łapa hekate_cases1 (GJN)

20100420

GodzinaOsobaTemat
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45 Malinowski xsltdaal (WTF)
12:00
12:15 Syskaxsltruleml
12:30 Legendziewicz bpmn (GJN)
12:45 Łapa hekate_cases1 (GJN)
13:00 Curzytek hgviz (GJN)
13:15 Olechowl2rif(WTF)

20100413

GodzinaOsobaTemat
10:30
10:45
11:00 Ciężkowski xsltplugin(GJN)
11:15 Książek plcs3(GJN)
11:30 Malinowski xsltdaal (WTF)
11:45 Kęsy owl2tls(WTF)
12:00 Wieckowski hekate_cases2 (GJN)
12:15
12:30 Polak igraphx(KKL)
12:45 Reichert websphere(KKL)
13:00 Janowskisemweb (WTF)
13:15 Legendziewicz bpmn (GJN)
13:15 Rusin dltls (WTF)

20100330

UWAGA: konsultacje u GJN wyjątkowo od 12:00

GodzinaOsobaTemat
10:30
10:45
11:30 Broniowski aboxupd(WTF)
11:45 Kęsy owl2tls(WTF)
12:00 Sala gmpl (GJN)
12:15 Wieckowski hekate_cases2 (GJN)
12:30 Winiarski swicsharp(GJN)
13:00 Olechowl2rif(WTF)
13:00 Łapahekate_cases1(GJN)
13:15 Legendziewicz dydmng(GJN)

20100323

GodzinaOsobaTemat
10:30 Książek plcs3 (GJN)
10:45 Ciężkowski xsltplugin
11:00 Kowalczyk Telelogic
11:15 Syska xsltruleml
11:30 WTF&MNG (GJN) SMW
11:45 Kęsy owl2tls (WTF)
12:00 Sala gmpl (GJN)
12:15 Janowski SemWeb (WTF)
12:30 Stachowicz, Derda, Sikora hekate_cbacks2, hekate_cbacks3, hekate_cbacks4 (x3 GJN)
13:00 Curzytek hgviz (GJN)
13:15 Więckowskihekate_cases2 (GJN)

20100316

GodzinaOsobaTemat
11:00 Legendziewicz dydmng
11:15 Stachowicz, Derda, Sikora hekate_cbacks2, hekate_cbacks3, hekate_cbacks4
11:30 Książek, Janowski plcs3, semweb(WTF)
11:45 Kęsy owl2tls(WTF)
12:00 Broniowski, Nawrocka aboxupd(WTF), plcs1(GJN)
12:15 Polak igraphx(KKL)
12:30 Reichert websphere(KKL)
12:45 Sala gmpl
13:00 UWAGAw związku ze spotkaniem o 13, prosze przyjsc przed 13 — Grzegorz J. Nalepa 2010/03/16 00:32
13:00 Olech owl2rif
13:15 Łapa, Więckowski hekate_cases1, hekate_cases2

20100309

GodzinaOsobaTemat
10:30Ciężkowskixsltplugin
11:00KowalczykTeleLogic
11:15SikoraHeKatE_cbacks4
11:30DerdaHeKatE_cbacks3
11:45StachowiczHeKatE_cbacks2
11:45Kęsyowl2tls(WTF)
12:00Kurgan[XSLT FAQ]
12:15Wieckowski[HeKatE Cases 2]
12.30Syska xsltruleml
12:45Rusindltls
13:00Olechowl2rif
13:15Łapa[HeKatE Cases 1]

Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie 2.03.2010.

Proszę, aby każdy przed w.w. spotkaniem:

 • zalogował się do wiki na konto jsi09
 • utworzył w przestrzeni nazw pl:dydaktyka:miw:2010: hasło dla własnego projektu
 • nazwa hasła ma być NazwaTematu, np. ARDCase_ES
 • jeżeli dany temat realizują 2 osoby, proszę dodać liczbę arabską na koncu tematu, np. GEFARDXTT_1
 • do nowo utworzonego hasła należy wkleić poniższy szablon
====== Opis ======
Imię, Nazwisko, email osoby realizującej
Tutaj opis projektu ze strony [[pl:dydaktyka:miw:2010:tematy]]
====== Spotkania ======
===== 20100XYZ ====
====== Projekt ======
====== Sprawozdanie ======
====== Prezentacja ======
====== Materiały ======
 • umieścić odnośnik do nowego hasła na stronie tematy przy danym haśle, patrz przyklad

Organizacja pracy

UWAGI:

 • każdy pracuje na swojej podstronie wiki pl:dydaktyka:miw:2010:NAZWA_PROJEKTU:start
 • wszystkie dodatkowe pliki (obrazki, przykłady, etc.) umieszczamy we własnej przestrzeni nazw (katalogu) pl:dydaktyka:miw:2010:NAZWA_PROJEKTU: uwaga na dwukropek na końcu!
 • przed każdym zaplanowanym spotkaniem należy umieścić w wiki bieżące wyniki, w miarę możliwości przestrzegać deadline: poniedziałek 18:00.
 • na spotkanie zapisujemy się w w.w. kolejce
 • w trakcie spotkania dokumentujemy ustalenia w części spotkania
 • dodatkowe pliki proszę umieszczać we własnej przestrzeni nazw! vide FAQ poniżej
 • do pracy z firefoxem z zewnętrznym edytorem przydaje się rozszerzenie It's all text

Finalne wersje sprawozdań

Finalna wersja sprawozdania w wersji do oddania i oceny to:

 • strona w wiki na której wcześniej rejestrowany postępy prac, pl:dydaktyka:miw:2010:NAZWA_PROJEKTU:start
 • wszystkie pliki dodatków należy umieszczać we własnej przestrzeni: pl:dydaktyka:miw:2010:NAZWA_PROJEKTU: a nie ogólnej: pl:dydaktyka:miw:2010:
 • należy zwrócić uwagę na to, czy finalna wersja strony dobrze wygląda w OpenOffice (vide uruchamianie pluginu dla OO)
 • strona ma być uporządkowana wg poniższego szablonu:
~~ODT~~
====== MIW 2010 NAZWA_PROJEKTU ======

**Zrealizował: [[email|Imię nazwisko]] (4RI)

(tutaj skopiowany opis proj. z listy tematów)

====== Prezentacja ======
[[pl:dydaktyka:miw:2010:NAZWA_PROJEKTU:prezentacja|Prezentacja wyników projektowych]].

(Tworzymy krótką prezentację wyników projektu na w.w. osobnej stronie przy pomocy pluginu do S5. 
Prezentacja ma byc na 15min i zawierać 10-20 slajdów)

====== Sprawozdanie ======
(tutaj w podpunktach opis realizacji projektu)

====== Spotkania ======
[[pl:dydaktyka:miw:2010:NAZWA_PROJEKTU:spotkania|Notatki ze spotkań projektowych]].

(zakładamy stronę [[pl:dydaktyka:miw:2010:NAZWA_PROJEKTU:spotkania]] 
na którą kopiujemy wszystkie notatki ze spotkań, z datami, nic nie usuwamy!)

====== Projekt ======
(jeżeli były jakieś fragmenty strony, wątki poboczne, 
które ostatecznie nie znalazły sie w głównym sprawozdaniu, przenosimy je do poniższego hasła)

[[pl:dydaktyka:miw:2010:NAZWA_PROJEKTU:projekt|Dodatkowa dokumentacja projektu]].

====== Materiały ======
(w tej części umieszczamy odnośniki do istotnych materiałów, stron, etc. 
wykorzystywanych w projekcie, ew. poszerzających wiedzę)

(Uwaga! Jeżeli korzystaliśmy z jakichś dok. stron. niezbędnych dla projektu, 
np. opis przykładu, podręcznik, w postaci pliku pdf strony, etc. 
należy koniecznie dany plik pobrać i umieścić w wiki, 
w przestrzeni ''pl:dydaktyka:miw:2010:NAZWA_PROJEKTU:'' 
a w tej części dać odnośnik do oryginału i kopii lokalnej!!!
strony internetowe można pobrać przez program "w g e t")

FAQ

Czytać Zmiany

Czasami należy kliknąć na przycisk „Ostatnie zmiany”

Własna przestrzeń

Q: mam dużo dodatkowych plików, nie chcę ich umieszczać w przestrzeni pl:dydaktyka:miw, co zrobić? A: założyć własną przestrzeń, dopisując : po haśle, i założyć w niej dodatkowe hasło np. notatki, do tej przestrzeni wrzucać pliki

Narzędzia

Materiały dla wszystkich

Spis grup

pl/dydaktyka/miw/2010/organizacja.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0