PLCS1

Opis

Katarzyna Nawrocka, email: katarzyna.nawrocka@gmail.com

PLCS

PLCS → Semantic Wiki / plwiki → opracowanie plwiki cases (czyli przykłady aplikacji dla semwikis).

Spotkania

20100302 (i wcześniej)

 • poczytać w.w. załączniki
 • zalogować się do

http://prolog.ia.agh.edu.pl/kwikis/plwiki/

 • przejrzeć przykłady
 • ew. zgłosić błędy/nieścisłości
 • przeglądnąć

https://ai.ia.agh.edu.pl/wiki/pl:miw:2009:piw2009_tematy#semantic_wikis

 • zrobić podsumowanie co zrobiono
 • wybrać case'y dla smw
 • przenieść je/zaimplementować w plwiki

20100316

 • przestrzeń płaska/ew. głębokość zagnieżdżenia
 • plag-in/program do konwersji plwiki2mediawiki
 • implementacja
 • tutorial
 • problemy

Projekt

Wstęp

Do zapoznania się z semantic web szczególnie polecam prezentacje (linki do prezentacji na dole strony: dział Materiały → sematnic wikis, linki: Wprowadzenie do SWeb prezentacje, Wprowadzenie do SWikis prezentacje).

Błędy i nieścisłości w usecase'ach plwiki:prolog

Po przeglądnięciu przykładów w plwiki, znalazłam kilka literówek (literówki poprawione) i nieścisłości (nie poprawiałam). Wszystkie te uwagi znajdują się w pliku (literówki - kolor czerwony wyróżnienia, pozostałe sugestie - kolor zielony wyróżnienia). [stan z dnia 14.03.2010r.]

Przegląd przykładów Semantic Wikis (podsumowanie)

W zeszłym roku 4 przykłady były realizowane w zakresie Semantic Wikis.

Przykład w ramach SMW. Obszerny opis teoretyczny Semantic Wiki, opisy funkcji, znaczników. Na końcu projektu podane przykłady użycia, jednak linki nie działają. Dostępny jest jedynie (aż?) zrzut bazy.

Projekt KiWi-ikewiki. Plik pdf. W projekcie opis Sematnic Wiki, informacje o architekturze, wymaganiach oraz opis instalacji i zasady działania. Dosyć ciekawy przykład użycia - Winopedia - zaimplementowany przez autorki projektu, jednak błędna nawigacja autorek nie pozwala dotrzeć do zaimplementowanego przykładu. Ostatni rozdział to dużo różnych ciekawych pomysłów na wykorzystanie Semantic Wiki.

Projekt MSW. Ciekawe: Wiki Geograficzne - projekt działa, rezultat można obejrzeć tutaj

Przykład Kiwi. Opis jest, nie widać natomiast żadnej aplikacji. Link do prezentacji nie działa.

GeographicWiki Case

Moim zadaniem będzie przenieść Wiki Geograficzne z mediawiki do plwiki (stworzone w plwiki Wiki Geograficzne będę nazywać Geographic Wiki). Prezentacja wyników w poniższym dziale.

Prezentacja wyników

Getting started

 1. Start
  • Wchodzimy na stronę plwiki.
  • Za pomocą loginu i hasła dostarczonego przez prowadzącego logujemy się do plwiki. Poza prawem do oglądania stron wiki i podglądania ich kodu, mamy teraz dodatkowo prawo do edycji dowolnej strony, w szczególności też możliwość stworzenia własnego namespace'a.
 2. Tworzenie własnego namespace'a
  • W celu stworzenia własnego namespace'a (czegoś w rodzaju folderu, widocznego w hierarchii stron w wiki po lewej stronie) w pasku adresu wpisujemy: https://prolog.ia.agh.edu.pl/kwikis/plwiki/[folder]:[podfolder]:...:[nazwa_strony]. W moim przypadku było to: https://prolog.ia.agh.edu.pl/kwikis/plwiki/prolog:geographic_wiki:start.
  • Znajdujemy w lewym górnym rogu przycisk Create this page i wprowadzamy pożądaną treść strony. Należy zaznaczyć, że cała hierarchia, czyli [folder], [podfolder] lub dalszy [podpodfolder], w którym właśnie chcielibyśmy stworzyć nową stronę (nawet jeśli w danym momencie jeszcze nie istnieje) zostanie utworzony po wprowadzeniu treści i zapisaniu nowej strony.

Analiza istniejącego Wiki Geograficznego

 1. Pierwszą rzeczą w analizie, będzie sprawdzenie jakie strony istnieją w Wiki Geograficznym.
 2. Kolejna sprawa to adnotacje, czyli jak rozwiązano sprawę kategorii, relacji oraz atrybutów.
  • Autorzy Wiki Geograficznego do opisu swoich stron wykorzystali jedną kategorię: Miasto oraz pięć relacji: PołożenieKraj, PołożenieWoda, Stolica, Położenie, Ludność.
   '''Amsterdam''' - stolica [[stolica::położenieKraj::Holandia|Holandii]] jest miastem położonym w zachodniej części kraju
   nad [[położenieWoda::Morze Północne|Morzem Północnym]]. Współrzędne geograficzne: [[położenie::52°00'N; 04°00'E]].
   
   Obecnie liczba mieszkańców tego miasta wynosi [[ludność::758000|758 tysięcy]].
   
   [[Kategoria:Miasto]]

Przeniesienie Wiki Geograficznego z mediawiki do plwiki - pierwsze podejście

Na początek można by sprawdzić jak zachowuje się tekst ze znacznikami mediawiki w plwiki (czyli kopiujemy kod źródłowy ze stron Wiki Geograficzngo do Geographic Wiki). Oto screeny z eksperymentu: screen strony start, cities, data_table, oraz amsterdam.

Konwertery

Przyglądając się screen'om można zauważyć, że plwiki nie rozpoznało wielu znaczników mediawiki i wyświetliło je jako tekst na stronie (lub też źle je zinterpretowało). Dotyczy to m.in. pogrubienia czcionki, kursywy, nagłówków, listy oraz relacji i kategorii. Porównanie znaczników zostało już dość dobrze opisane tu [nie zgadzam się tylko z poprawną oceną porównania list nienumerowanych unordered list w mediawiki i plwiki, co widać w trzecim akapicie strony start. Co prawda ich elementy (zarówno w mediawiki jak i plwiki) specyfikuje się za pomocą gwiazdki *, jednak w przypadku plwiki wymagane są dodatkowo odpowiednie odstępy/entery/etc. - zachęcam do eksperymentów]. Oczywiście istnieją konwertery, które mogłyby ułatwić sprawę. Nie znalazłam, co prawda, konwertera z mediawiki bezpośrednio do plwiki, ale składnia plwiki opiera się na składni dokuwiki, dlatego zamiast konwertera mediawiki2plwiki, można posłużyć się konwerterem mediawiki2dokuwiki (link do przykładowego konwertera w php tu).

(Opłakany) wynik

Po zastosowaniu konwertera strona start w ogóle się nie otwiera, cities nie wyświetla listy, data_table dalej nie wyświetla tabeli, a amsterdam poprawnie wyświetla jedynie pogrubienie.

Wnioski pośrednie

Powodów nieudanej konwersji może być kilka, oto kilka z nich:

 • zbyt prosty konwerter
 • w Wiki Geograficznym zastosowano mechanizmy, które nie zostały jeszcze zaimplementowane w plwiki
 • niewiedza autorki Geographic Wiki

Zaglądnijmy do kodu źródłowego.

Przeniesienie geographic case'a z mediawiki do plwiki - drugie podejście

Praca jaką należało wykonać, aby uruchomić Geographic Wiki to modyfikacja stron: start, data_table, cities oraz amsterdam (a także, analogicznie do strony amsterdam, całej reszty stron miast, państw, rzek, itp.). Na takie też działy zostanie podzielony niniejszy rozdział (choć w odwrotnej kolejności). Z uwagi na niewystarczającą pomoc ze strony konwertera, była to praca głównie ręczna.

Strona Amsterdam

Mediawiki:

'''Amsterdam''' - stolica [[stolica::położenieKraj::Holandia|Holandii]] jest miastem położonym w zachodniej części kraju nad
[[położenieWoda::Morze Północne|Morzem Północnym]]. Współrzędne geograficzne: [[położenie::52°00'N; 04°00'E]].

Obecnie liczba mieszkańców tego miasta wynosi [[ludność::758000|758 tysięcy]].

[[Kategoria:Miasto]]

Plwiki:

**Amsterdam** - stolica [[prolog:geographic_wiki:countries:Holandia|Holandii]][[położenieKraj:=holandia]]
[[stolicaCzego:=holandia]] jest miastem położonym w zachodniej części kraju nad
[[prolog:geographic_wiki:seas:morze_polnocne|Morzem Północnym]][[położenieWoda:=morze_polnocne]]. Współrzędne geograficzne:
52°00'N;04°00'E[[położenie:=52°00'N;|04°00'E]].

Obecnie liczba mieszkańców tego miasta wynosi 758 tysięcy[[ludność:=758000]].

[[category:cities]]
 1. Wyświetlenie pogrubienia. Mediawiki:
  '''Amsterdam'''

  Plwiki:

  **Amsterdam**
  • Standardowa zamiana znaczników.
 2. Wyświetlenie napisu stolica Holandii jest miastem położonym w zachodniej części kraju (wyraz Holandii przekierowuje do strony Holandia) oraz dodanie relacji stolica i położenieKraj. Mediawiki:
  stolica [[stolica::położenieKraj::Holandia|Holandii]] jest miastem położonym w zachodniej części kraju 

  Plwiki:

  stolica [[prolog:geographic_wiki:countries:Holandia|Holandii]][[położenieKraj:=holandia]][[stolicaCzego:=holandia]] jest
  miastem położonym w zachodniej części kraju
  • Jako pierwszy analizowany będzie kod źródłowy mediawiki. W pierwszej kolejności należy wspomnieć, że atrybuty są adnotacjami semantycznymi, które nie zostawiają żadnych treści w postaci tekstu na stronie, np.: [[nazwaAtrybutu:=wartośćAtrybutu]] byłoby na stronie w ogóle nie widoczne. Relacje natomiast (w przykładzie relacjami są: stolica i położenieKraj) pozostawiają ślad na stronie w postaci linku, i tak np.: stolica [[stolica::położenieKraj::Holandia]] wyświetli: stolica Holandia (strona oczywiście nie istnieje, ponieważ teraz jesteśmy w aiwiki, a nie w plwiki). W mediawiki linkowi można nadać osobną nazwę, czyli kod w postaci: stolica [[stolica::położenieKraj::Holandia|Holandii]] wyświetli: stolica Holandii.
  • Dodatkowo obserwujemy możliwość kaskadowego definiowania relacji.
  • Jeśli chodzi o plwiki to mam kilka uwag: nazwa relacji stolica sprawia wrażenie, jakby to Holandia była stolicą Amsterdamu, dlatego pozwoliłam sobie zmienić te nazwę na (mniej ładnie-brzmiącą) stolicaCzego.
  • Uważam że stolicaCzego, bardziej niż relacją, powinna być atrybutem - niewątpliwie Holandia ma tylko jedną stolicę i nie ma sensu zapytanie: Pokaż mi miasta, które są stolicą Holandii? . Natomiast położenieKraj (w przeciwieństwie do stolicaCzego) jest dla mnie typowym przykładem relacji - W Holandii leży wiele miast, zatem pytanie Pokaż mi miasta, które leżą w Holandii? jak najbardziej ma sens.
  • Jeżeli jesteśmy już zdecydowani na atrybut: stolicaCzego oraz relację: położenieKraj, wystarczyłoby przygotowanie odpowiedniego fragmentu kodu:
   stolica [[położenieKraj::Holandia|Holandii]][[stolicaCzego:=holandia]] jest miastem położonym w zachodniej części kraju

   Jednakże w plwiki dla relacji nie istnieje konstrukcja: [[położenieKraj::Holandia|Holandii]] (chyba, że o czymś nie wiem;-)). Dla relacji można by użyć samego: [[położenieKraj::Holandia]], co oczywiście skutkowałoby wyświetleniem napisu: Holandia zamiast: Holandii. Jeśli natomiast koniecznie chcielibyśmy zmienić w plwiki podlinkowany tekst, można by użyć konstrukcji: [[prolog:geographic_wiki:countries:Holandia|Holandii]], która jest wewnętrznym linkiem. Wiąże się to jednak z niemożnością użycia relacji (relacja wyświetliłaby nam przecież, obok podlinkowanego napisu: Holandii, link: Holandia). Podsumowując, mamy do wyboru 3 rozwiązania:

   1. Nie pisać po polsku - wtedy nie było by problemu z odmianą i można by użyć:
    capital of The [położenieKraj::prolog:geographic_wiki:countries:Netherlands]][[stolicaCzego:=Netherlands]] is a town in
    the western part of the country.

    Należy zwrócić uwagę, że w definicji relacji należy dodać ścieżkę do strony: prolog:geographic_wiki:countries:Netherlands, jako że strony w plwiki zostały umieszczone w różnych katalogach.

   2. Normalnie stosować relacje i atrybuty, z tym, że w tekście słowo Holandia nie będzie odmienione:
    stolica [[położenieKraj::prolog:geographic_wiki:countries:Holandia]][[stolicaCzego:=holandia]] jest miastem położonym w
    zachodniej części kraju

    Wtedy tekst, który się nam wyświetli będzie miał postać: stolica Holandia jest miastem położonym w zachodniej części kraju, gdzie Holandia będzie linkiem do strony Holandii w plwiki.

   3. Nie stosować relacji tylko same atrybuty, i wtedy, do podlinkowania odpowiednich słów, posłużyć się linkiem wewnętrznym. To właśnie rozwiązanie zostało wybrane (kod na początku punktu 2). Dlatego też mimo, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie atrybutu: stolicaCzego oraz relacji: położenieKraj, z uwagi na powyższe, zostaną zastosowane 2 atrybuty: stolicaCzego oraz położenieKraj.
  • Prawdopodobnie w plwiki nie da się przypisywać nazw relacji ani atrybutów kaskadowo, czyli stolica::położenieKraj:Holandia.
 3. Wyświetlenie napisu : nad Morzem Północnym (wyraz Morzem Północnym przekierowuje do strony morze_polnocne) oraz dodanie relacji położenieWoda. Mediawiki:
  nad [[położenieWoda::Morze Północne|Morzem Północnym]]

  Plwiki:

  nad [[prolog:geographic_wiki:seas:morze_polnocne|Morzem Północnym]][[położenieWoda:=morze_polnocne]]
  • Twórcy Wiki Geograficznego właściwie (moim zdaniem) zakwalifikowali położenieWoda do relacji, natomiast ze względu na wybrane rozwiązanie (rozwiązanie III) położenieWoda będzie potraktowane przeze mnie jako atrybut, a także zastosowany zostanie link wewnętrzny.
 4. Wyświetlenie napisu : Współrzędne geograficzne: 52°00'N;04°00'E (po najechaniu na współrzędne: 52°00'N;04°00'E pojawia się podpowiedź) oraz dodanie relacji położenie. Mediawiki:
  Współrzędne geograficzne: [[położenie::52°00'N; 04°00'E]]

  Plwiki:

  Współrzędne geograficzne: 52°00'N;04°00'E[[położenie:=52°00'N;|04°00'E]]
  • Tutaj już położenie powinno być atrybutem dla miasta Amsterdam i tak też zostanie potraktowane, natomiast same współrzędne będą wpisane na stronę w postaci zwykłego tekstu (jak wiadomo, definiowanie atrybutów nie zostawia żadnych śladów na stronie).
 5. Wyświetlenie napisu : Obecnie liczba mieszkańców tego miasta wynosi 758 tysięcy, a także dodanie relacji ludność. Mediawiki:
  Obecnie liczba mieszkańców tego miasta wynosi [[ludność::758000|758 tysięcy]]

  Plwiki:

  Obecnie liczba mieszkańców tego miasta wynosi 758 tysięcy[[ludność:=758000]]
  • Jak wyżej ludność będzie traktowana jako atrybut.
 6. Zakwalifikowanie strony do kategorii Miasto. Mediawiki:
  [[Kategoria:Miasto]]

  Plwiki:

  [[category:cities]]
  • Dla oznaczenia kategorii w plwiki stosuje się słowo kluczowe category.
  • Dla nazwy kategorii zdecydowałam się użyć nazwy takiej jak folder zawierający wszystkie miasta.
  • Główna różnica polega na tym, że w plwiki [[category:cities]] jest nie widoczne na stronie, natomiast [[Kategoria:Miasto]] w mediawiki jest nie tylko widoczne, ale też ładnie sformatowane.

Strona Cities

Mediawiki:

== Oto lista opisanych miast ==
{{#ask: [[Kategoria:miasto]]
 | format=ul
}}

Plwiki:

====== Lista opisanych miast ======
{{#ask: [[category:cities]]
 | format=ul
}} 
 • Zmiana znacznika zagnieżdżenia nagłówka.
 • Brak możliwości prezentowania w plwiki wyników zapytania w formie listy. Zastosowanie format=ul w plwiki jest przezroczyste: ani nie wywołuje błędu, ani nie daje zamierzonego efektu.
 • Gdybyśmy w plwiki zastosowali zapytanie {{#ask: [[Kategoria:miasto]]}}, wynikiem będzie lista miast z kategorii:miasto stworzonej dla zupełnie innego przykładu w aiwiki (patrz screen cities - rozdział  … pierwsze podejście).

Strona Data_table

Póki co nie widzę możliwości umieszczenia danych w tabeli oraz zapytania o atrybut: ludność czy współrzędne (nie chodzi tu o zapytanie o kilka atrybutów na raz, ponieważ zapytanie o miasto, którego dwa atrybuty położenieWoda i położenieKraj równają się odpowiednio: Wisła oraz Polska, wykonuje się poprawnie).

Strona Start

Strona start jest chyba najbardziej ze wszystkich kłopotliwą (w przeniesieniu) stroną, gdyż zawiera zapytania, z przeniesieniem których, wiąże się kilka problemów. Mediawiki:

*Zobacz [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents przewodnik użytkownika] w celu uzyskania informacji o działaniu
oprogramowania wiki.

Plwiki:

 * Zobacz [[http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents|przewodnik użytkownika]] w celu uzyskania informacji o działaniu
oprogramowania wiki.

Pierwsza kwestia dotyczy poprawnego wyświetlenia linku.

 • Tekst przewodnik użytkownika (link do podanego adresu) w plwiki oddzielamy symbolem: |.
 • W plwiki dla oznaczenia linku stosujemy podwójne nawiasy.
 • W plwiki przed użyciem symbolu listy: * konieczne jest zastosowanie odpowiednich odstępów: enterów, spacji, etc.
 1. Lista trzech największych miast. Mediawiki:
  '''1. Lista trzech największych miast'''
  <pre>
  {{#ask: [[Kategoria:miasto]] 
   | ?ludność
   | sort=ludność
   | order=descending
   | limit=3
  }}
  </pre>
  
  {{#ask: [[Kategoria:miasto]] 
   | ?ludność
   | sort=ludność
   | order=descending
   | limit=3
  }}

  Plwiki:

  **1. Lista trzech największych miast**
  <code >
  {{#ask: [[category:cities]] 
  }}
  </code >
  {{#ask: [[category:cities]] 
  }}
  • Znaczniki: <pre> oraz </pre> zostały zastąpione w plwiki znacznikami: <code> oraz </code> (w powyższym przykładzie celowo użyto spacji w środku znaczników: <code >)
  • Wszelkie próby zadania zapytania o atrybut ludność w plwiki zakończyły się niepowodzeniem. Być może konieczne jest użycie prologu. Jednak w chwili obecnej wykonywanie zapytań w prologu nie jest tymczasowo możliwe (błąd leży po stronie systemu aiwiki, wiem też, że wcześniej nie występowały takie problemy), w związku z czym nie mam możliwości przetestowania zapytań.
 2. Miasta leżące nad Wisłą. Mediawiki:
  '''2. Miasta leżące nad Wisłą'''
  <pre>
  {{#ask: [[Kategoria:miasto]] [[położenieWoda::Wisła]]
   | format=ul
  }}
  </pre>
  
  {{#ask: [[Kategoria:miasto]] [[położenieWoda::Wisła]]
   | format=ul
  }}

  Plwiki:

  **2. Miasta leżące nad Wisłą**
  <code>
  {{#ask: [[położenieWoda:=wisla]]
  }}
  </code >
  {{#ask: [[położenieWoda:=wisla]]
  }}
  • Zapytanie o atrybut: położenieWoda jest możliwe w plwiki, po drobnej modyfikacji polegającej na podmianie :: na :=, jako że w plwiki zdecydowaliśmy się korzystać z atrybutów, nie relacji. By można było zadać zapytanie o miasta leżące nad Wisłą należało jednak wykasować: [[category:cities]].
 3. Miasta leżące w Polsce. Mediawiki:
  {{#ask: [[Kategoria:miasto]] [[położenieKraj::Polska]]
   | format=ul
  }}

  Plwiki:

  {{#ask: [[położenieKraj:=polska]]
  }}
  • Jak wyżej, nie ma problemu z zapytaniem o atrybut położenieKraj.
 4. Miasta nad Bałtykiem o liczbie ludności mniejszej niż pół miliona (lista). Mediawiki:
  {{#ask: [[Kategoria:miasto]] [[położenieWoda::Bałtyk]] [[ludność::<500000]]
   | format=ul
  }}

  Plwiki:

  {{#ask: [[położenieWoda:=baltyk]]
  }}
  • Niestety nie udało się sformułować zapytania o atrybut ludność.
  • Nie wiadomo również jak wyświetlić wyniki zapytania w postaci listy.
 5. Miasta nad Bałtykiem o liczbie ludności większej niż pół miliona (tabela). Mediawiki:
  {{#ask: [[Kategoria:miasto]] [[położenieWoda::Bałtyk]] [[ludność::>500000]]
   | format=table
  }}

  Plwiki:

  {{#ask: [[położenieWoda:=baltyk]]
  }}
  • Zapytanie jak wyżej, ze zmienionym znakiem nierówności na przeciwny, oraz wyświetlenie wyników zapytania w postaci tabeli (nie wiadomo jak zrealizować).
 6. Liczba mieszkańców Berlina. Mediawiki:
  ''{{#show: Berlin | ?ludność}}''
  '''ludzi.'''

  Plwiki:

  {{#show: prolog:geographic_wiki:cities:Berlin|?ludność}} ludzi.
  • Usunięte dodatkowe znaczniki pogrubienia.
  • Nie znaleziono sposobu na wyświetlenie atrybutu: ludność.
 7. Stolica Francji. Mediawiki:
  '''{{#ask: [[Kategoria:miasto]] [[stolica::Francja]]
  }}'''

  Plwiki:

  {{#ask: [[stolicaCzego:=francja]]
  }}
  • Po usunięciu [[category:cities]] zapytanie zwraca poprawny wynik.
 8. Miasta stołeczne. Mediawiki:
  {{#ask: [[Kategoria:miasto]] [[stolica::>0]]
  }}

  Plwiki:

  {{#ask: [[stolicaCzego:=>0]]
  }}
  • Wiemy już jak zapytać: Jakie miasta do atrybutu stolicaCzego mają przypisaną wartość Francja? Nie wiemy natomiast jak zapytać: Jakie miasta do atrybutu stolicaCzego mają przypisaną jakąkolwiek wartość?
 9. Mamy obecnie opisanych… Mediawiki:
  <big>'''{{#ask: [[Kategoria:miasto]] | format=count}}'''</big> miast, w tym
  <big>'''{{#ask: [[Kategoria:miasto]] [[stolica::>0]] | format=count}}'''</big> stolic.

  Plwiki:

  {{#ask: [[category:cities]] | format=count}} miast, w tym {{#ask: [[stolicaCzego:=>0]] | format=count}} stolic.
  • Odpowiednik znacznika <big> nie jest znany w plwiki.
  • Zapytanie, ze względu na atrybut stolicaCzego nie możliwe do wykonania.

Zbiór pytań i pytań bez odpowiedzi

 • Czy istnieje wystarczająco dobry konwerter mediawiki2dokuwiki (wystarczająco dobry oznacza, że powyższa praca wykonana ręcznie nie musiałaby być wykonywana ręcznie)?
 • Jak zadziałałyby zapytania w prologu (które były zapewne główną motywacją do przenoszenia Wiki Geograficznego do plwiki)?
 • Jak włożyć dane z zapytania ask do tabeli?
 • Jaki jest odpowiednik plwiki tajemniczego [[has type::Geographic coordinate]] oraz [[has type::Number]] w mediawiki?
 • Jak wyświetlić w plwiki wskazówkę, która pokazuje się w mediawiki po najechaniu myszką na obszar ze współrzędnymi?
 • Jak sformułować zapytanie w plwiki, żeby wyświetliło pierwsze 3 wyniki miast, które mają największą liczbę mieszkańców?
 • Jak sprawić, żeby wyniki zapytania były wypisywane w liście (unordered list albo ordered list) lub w tabeli, a nie w jednej linii?
 • Czy da się rozwiązać problem zmiany nazwy linku dla relacji?
 • Czy można w jednym zapytaniu sprecyzować kategorię, o którą by nam chodziło i jednocześnie atrybut wraz z pożądaną wartością?
 • W jaki sposób pytać o atrybut, który reprezentuje liczbę?
 • W jaki sposób pytać czy dana strona ma w ogóle przypisany dany atrybut?

Co dalej?

 • Przypisać kategorie do pozostałych stron, np. kategoria countries, seas, rivers, etc.

Materiały

pl/dydaktyka/miw/2010/plcs1/start.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0