Metody Inżynierii Wiedzy 2010

Prowadzący

Organizacja

Studenci

Tematy projektów są przeznaczone dla studentów:

 • AiR 4. (2010) (AR)

oraz ew./dodatkowo:

 • InfStos 4. (lato 2010) (IS)
 • magistrantów (MS)
 • innych zainteresowanych (OT)

Uwagi

 • Tematy oznaczone znaczkiem :!::!: należy uznać za tematy o wysokim priorytecie
 • Tematy oznaczone znaczkiem :!: należy uznać za tematy o podwyższonym priorytecie
 • Tematy pozostałe też są ważne i też można dostać ocenę pozytywną, w tym, 5.0, są one jednak potencjalnie mniejszym wyzwaniem, lub mniej pilnie potrzebne
 • Tematy realizowane są indywidualnie chyba, że wskazano inaczej :-P
 • W wyjątkowej sytuacji, np. stopień złożoności tematu, waga dla Grantów Badawczych, niektóre tematy mogą być realizowane przez więcej niż jeden zespół 8-o
 • Uwaga: niektóre tematy mogą zależeć od realizacji innych, oznaczone jako 8-)

Kontynuacja tematów

Osoby, które zrealizują w sposób wyróżniający się, a także będą zainteresowane tematyką poruszaną w projektach, będą mogły kontynuować pracę w ramach tematyki pochodnej do MIW 2010 w ramach:

 • pracy magisterskiej w roku 2010/11
 • stażu asystenckiego w KA
 • grantu badawczego, potencjalnie za wynagrodzeniem

Prerekwizyty

W zależności od projektu, może być wymagana znajomość:

 • Prologu
 • Knowledge Engineering Concepts: Rule-based, Expert Systems
 • Data representation and processing: XML-based technologies
 • Programming: Java, Eclipse
 • Modelling: UML, MVC

Rezerwacje

 • osoby zainteresowane tematami mogą sie dopisywać pod nimi w formacie
Z: Imie Nazwisko <email>
 • nie jest to równoważne rezerwacji tematu – tę osobiście zatwierdzam ja
 • oczywiście nie należy pod żadnym pozorem ingerować we wpisy innych osób! (a wiki i tak robi wersjonowanie…)

Tematy

Misc

 • bimloq issues:
  • business process verification
 • heart in wiki
 • hathor tasks + sniezyn
 • drools + lysik
 • hekate cases, tools audit, etc
 • plwiki: cases, dorota, subprojects ozgowicz, run heart/xtt, heart callbacks in wiki
 • dokuwiki: smart forms creation w.r.t. database management KKR
 • hypergraphs?
 • mindstorms: cases, plnxt callbacks?, integration
 • ruleflow vs ard vs andor
 • xtt serialization
  • hmr → j
  • hml → j audit
 • xsd datatypes vs xtt vs java

ard vs bpmn

porównać metdoę ard+ i bpmn

ruleflow

omówić mechanizmy grupowania reguł w drools5

clipsg

omówić mechanizmy grupowania reguł w clips

heart wiki

plugin do doku wiki , pozwalający na uruchamianie heart

swi-c#

omówic integrację swi/yap z C#

HeKatE_cases

HeKatE_callbacks

 • oglądnąć hekate cases
 • dorobić do hekate cases callbacki w językach Prolog, XPCE, Java, Python
 • zdefiniować stany startowe i walidacje
 • 7 caseów → -7 osób (każda callbacki do 1-2 casów + stany do jednego)

R: Wojciech Stachowicz <wojciech.stachowicz@gmail.com>

R: Mateusz Derda <mateusz.derda@gmail.com>

R: Tomasz Sikora <tomasz.sikora87@gmail.com>

HGXTT

 • opis HG przy pomocy macierzy incydencji w Prologu + generowanie z niej LaTeX 2os
 • translacja hmr do HG, patrz heart 2os

GMPL

 • api do google maps w prologu

PLCS

HQEd devel

hqed ARD editor KKR

Stworzyć edytor diagramów ARD jako część HQEd (Qt, C+ + )

R Kamil Kuduk <kamil.kuduk@gmail.com>

hqed GUI improvements KKR Poprawić edytor HQEd (Qt, C+ + )

 • Dialogs layout improvements
 • Key event support
 • Highlight style improvements
 • New GUI icons

R: Tomasz Kurgan <tomasz.kurgan@gmail.com>

hqed Audit KKR Poprawić edytor HQEd (Qt, C+ + ) , poprawki w kodzie, etc

.NET vs mono vs dotGNU + .NET vs Qt KKR

hqed Tests design KKR Dostarczyć metod testowania edytora HQEd (Qt, C + + ) , test casy, testy regresywne

hqed doc, help KKR opracowanie dokumentacj ido hqed

clips, rete, etc FIXME porównanie algorytmów wnioskoawnia rete, gator, treat

XSLT-based projects

XSLT FAQ

KKL

Creating an advanced XSLT tutorial with FAQ and examples in Wiki.
R: Tomasz Kurgan tomasz.kurgan@gmail.com

XSLT wiki plugin

KKL

Dokuwiki plugin providing an XSLT online translation for XML code (pasted in a textbox).

Output:

 • XSLT online dokuwiki plugin

XSLT translators for MOF/XMI eval

UML-based projects

KKL

Fujaba4Eclipse extension

Telelogic eval

KKL

Evaluation with small example CASEs of MDD approach in Telelogic Raphsody/TAU software.

Input:

Output:

 • some exemplary CASEs
 • mini tutorial „how to”

BPMN-based projects

KKL

Corel iGraphx

Evaluation with small example CASEs of Business Process modeling in iGraphx.

Input:

Output:

 • some exemplary CASEs
 • mini tutorial „how to”

IBM WebSphere Business Modeler Advanced eval

KKL

Evaluation with small example CASEs od Business Process modeling in Websphere application.

Input:

Output:

 • some exemplary CASEs
 • mini tutorial „how to”

Z: Mariusz Reichert <mariusz.reichert@gmail.com>

Free Software / Open Source BPMN Editors

Evaluation of Free Software / Open Source BPMN Editors

Input:

Editors, e.g.

Output:

 • selected editors comparison (free software / open source :!:)
  • BPMN elements
  • import/export formats
  • simulation ?
  • plugins (API 4 developers?)
  • support
  • etc.
 • 1 or 2 CASES modeled in every evaluated editor

Grzegorz Płonka <dogrzeska@tlen.pl>

Business Process Visual ARCHITECT eval

KKL

Evaluation with small example CASEs od Business Process modeling in Websphere application.

Input:

Output:

 • some exemplary CASEs
 • mini tutorial „how to”

Marek Siara <marek.m.siara@gmail.com>

XSLT

XSLT_RuleML_Lite

WTF

 • research on RuleML Lite - a „RuleML subset compatible with RDF and OWL-DL that covers webized unary and binary Datalog facts, rules, and queries. The RuleML Lite design has interacted with the SWRL design via the Joint Committee.”
 • where is it used, how up-to-date is the information about it
 • create an XSLT translator from HML2 to RuleML Lite

Input:

Output:

 • RuleML Lite description in wiki, with links
 • XSLT translator HML→RuleML Lite

XSLT_DAAL

WTF

 • create a translator from HML to OWL/OWL2 based on DAAL work
 • investigate various ways of representing types/domains with OWL2 datatypes

Input:

 • basic knowledge about DL
 • gjn-wtf2009iccci paper
 • talk with WTF

Output:

 • XSLT translators HML→OWL/OWL2,

DL & OWL

OWL2_tools

WTF

 • test available tools for OWL2

Input:

Output:

 • short report: supported languages, functionality, tests, installation/configuration info
 • comparison of tools in a table

ABox_Updates

WTF

 • investigate how DL tools support DL „ABox updates”

Input:

Output:

 • short report about updating ABoxes by DL tools
 • example implementation demonstrating the ABox Updates support

DL_tools_integration

WTF

 • test available DL reasoners (Pellet, KAON2, Racer)
 • implement in Prolog simple applications that call DL reasoners

Input:

Output:

 • simple applications communicating with an external DL reasoner
 • short comparison of DL reasoners: interface, functionality, configuration, etc.

OWL2RL_RIF

WTF

 • investigate which HeKatE rules could be encoded in OWL2RL and translated to RIF
 • create an XSLT translator for those rules (HML→OWL2/RIF)

Input:

Output:

 • XSLT translator HML→OWL2/RIF

SemWeb

Dydactic stuff

Pomoc przy opracowaniu materiałów dydaktycznych z:

 • SQM: testowanie i jakość oprogramowania, poziom podstawowy testera ISTQB http://www.sjsi.org/
 • SNV: oprogramowanie do wspomagania testowania (rozne narzedzia do testowania), systemy wersjonowania (cvs, svn, git?), systemy śledzenia błędów (bugzilla, trac, RT: Request Tracker), generowanie dokumentacji z kodu (javadoc, doxygen, ?) (60m)
 • SEC: laboratoria z bezpieczeństwa komputerowego w środowisku unix
 • UML: projektowanie w uml

Z: M. Gaczkowska + M. Gaczkowski + Ł. Pożarlik malgaczkowska@gmail.com,wjeshak@gmail.com,lpozarlik@gmail.com

DydMng

SPOOL

Knoodl

Kontynuacje

Gaja Kochaniewicz

pl/dydaktyka/miw/2010/tematy.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0