Dokumentacja jBPM

BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation)

Podstawowym celem BPMN jest dostarczenie notacji, która jest łatwa do zrozumienia przez wszystkich użytkowników biznesowych, od analityków, którzy tworzą wstępne projekty procesów, po technicznych programistów, odpowiedzialnych za wdrożenie technologii.
BPMN umożliwia nie tylko graficzne przedstawienie procesu biznesowego, ale także generuje semantykę dla zdefiniowanych elementów i korzysta z formatu XML do przechowywania i udostępniania definicji procesu.
jBPM5 pozwala na wykonanie procesów zdefiniowanych za pomocą BPMN 2.0 w formacie XML.

Przykładowy proces, który wypisuje „Hello World” kiedy zostaje uruchomiony:
Hello World

Proces ten zapisany za pomocą formatu BPMN 2.0 XML wygląda następująco:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<definitions id="Definition"
       targetNamespace="http://www.example.org/MinimalExample"
       typeLanguage="http://www.java.com/javaTypes"
       expressionLanguage="http://www.mvel.org/2.0"
       xmlns="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL"
       xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xs:schemaLocation="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL BPMN20.xsd"
       xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI"
       xmlns:dc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC"
       xmlns:di="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI"
       xmlns:tns="http://www.jboss.org/drools">
 
 <process processType="Private" isExecutable="true" id="com.sample.HelloWorld" name="Hello World" >
 
  <!-- nodes -->
 
  <startEvent id="_1" name="StartProcess" />
 
  <scriptTask id="_2" name="Hello" >
   <script>System.out.println("Hello World");</script>
  </scriptTask>
 
  <endEvent id="_3" name="EndProcess" >
    <terminateEventDefinition/>
  </endEvent>
 
  <!-- connections -->
 
  <sequenceFlow id="_1-_2" sourceRef="_1" targetRef="_2" />
  <sequenceFlow id="_2-_3" sourceRef="_2" targetRef="_3" />
 
 </process>
 
(...)
 
</definitions>

Model testowy, stworzony na potrzeby projektu:
przykładowy model
format pliku: BPMN 2.0 DI XML, stworzony przy użyciu edytora Oryx.

pl/dydaktyka/miw/2011/format.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0