zasady: nie modyfikujemy gotowych slajdow tylko wstawiamy, dodajemy do plikow nowe, uzupelniajace

http://aima.cs.berkeley.edu/

niepewnosc

   13 Quantifying Uncertainty
   14 Probabilistic Reasoning 

uczenie:

   18 Learning from Examples
   19 Knowledge in Learning 

computational intelligence:

   sieci neuro    
   alg. genetyczne
   
   automaty komorkowe
   
potem:

  1 Introduction
    2 Intelligent Agents 
    
    7 Logical Agents 
    
      12 Knowledge Representation 
      
   
  
   http://www.cs.cmu.edu/~tom/mlbook.html
   
   # Ch 1. Introduction. ( postscript 3.8Meg), ( gzipped postscript 317k) (pdf ) ( latex source )

# Ch 2. Concept Learning. ( postscript 347k), ( gzipped postscript 100k) (pdf ) ( latex source ) # Ch 3. Decision Tree Learning. ( postscript 530k), ( gzipped postscript 143k) (pdf ) ( latex source ) # Ch 4. Artificial Neural Networks. ( postscript 1.83Meg), ( gzipped postscript 329k) (pdf ) ( latex source ) # Ch 5. Evaluating Hypotheses. ( postscript 212k), ( gzipped postscript 67k) (pdf ) ( latex source ) # Ch 6. Bayesian Learning. ( postscript 261k), ( gzipped postscript 81k) (pdf ) ( latex source ) see also slides on learning Bayesian networks by Friedman and Goldszmidt.

semantic_web

pl/dydaktyka/miw/2011/slidesai1.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0