Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:pp:start [2018/05/16 20:17]
kkutt [Haskell]
pl:dydaktyka:pp:start [2018/10/19 06:59] (aktualna)
ligeza [Programowanie w Logice: Edycja 2018 (zima; 3h/week)]
Linia 2: Linia 2:
  
  
-===== WYKŁADY (Prolog) =====+===== WYKŁADY: Programowanie w Logice ​(Prolog) ===== 
 + 
 + 
 +==== Programowanie w Logice: Edycja 2018  (zima; 3h/​week)==== 
 + 
 +  - **Paradygmaty programowania:​ klasyfikacje języków programowania. Języki proceduralne a deklaratywne. Programowanie logiczne: Prolog. Intuicyjne przedstawienie Prologu. Składnia Prologu. Model obliczeniowy:​ implementacja DFS, nawroty, //​backtracking//​. Indeterminizm. Zmienne i ich rola. 10 prostych przykładów** [5.10.2018; ALi] 
 +  - **Prolog: składnia i semantyka. Termy. Unifikacja. Pamięć wewnętrzna. Struktury listowe. Konstrukcja,​ rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2.** [12.10.2018;​ ALi]  
 +  - **Wykład w dn. 19.10.2018 nie odbędzie się** [ALi] 
 + 
 + 
 +---- 
 +Propozycje prezentacji do przygotowania w ramach samodzielnej aktywności:​ 
 + 
 +  * Answer Set Programming (ASP) [[https://​potassco.org/​|Potassco ASP]] 
 +  * B-Prolog + Constraints [[http://​www.picat-lang.org/​bprolog/​|B-Prolog]] 
 +  * Picat [[http://​www.picat-lang.org/​|Picat]] 
 +  * SWI-Prolog - Packages + clp(fd) [[http://​www.swi-prolog.org/​|SWI-Prolog]] 
 +  * Problog [[https://​dtai.cs.kuleuven.be/​problog/​|Problog]] 
 + 
 +Inne - do uzgodnienia. 
 + 
 +__Selected links:__ 
 + 
 +  * Prolog [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Prolog|Prolog]] 
 +  * Prolog - Wikibooks: [[https://​en.wikibooks.org/​wiki/​Prolog|Prolog]] 
 +  * Prolog - Books: [[http://​freecomputerbooks.com/​langPrologBooks.html|Free Books on Prolog]] 
 +----
  
  
Linia 86: Linia 112:
   - [[.haskell:​lab-simple-funcs|Funkcje i listy]]   - [[.haskell:​lab-simple-funcs|Funkcje i listy]]
   - [[.haskell:​lab-more-funcs|Więcej funkcji]]   - [[.haskell:​lab-more-funcs|Więcej funkcji]]
-  - FIXME Typy i Monady +  - [[.haskell:​lab-monads-types|Typy i Monady]] 
-  - FIXME Interakcja z użytkownikiem +  - [[.haskell:​lab-io|Haskell IO]] 
-  - FIXME lab 6+  - [[.haskell:lab-hunit|HUnit]]
  
 Instrukcje opracowano na podstawie: [[http://​learnyouahaskell.com/​chapters|podręcznika]],​ [[https://​courses.edx.org/​courses/​course-v1:​DelftX+FP101x+3T2015/​course/​|kursu na edX]], [[https://​www.futurelearn.com/​courses/​functional-programming-haskell/​|kursu na FutureLearn]],​ [[https://​www.hackerrank.com/​domains/​fp|zadań z HackerRank]] Instrukcje opracowano na podstawie: [[http://​learnyouahaskell.com/​chapters|podręcznika]],​ [[https://​courses.edx.org/​courses/​course-v1:​DelftX+FP101x+3T2015/​course/​|kursu na edX]], [[https://​www.futurelearn.com/​courses/​functional-programming-haskell/​|kursu na FutureLearn]],​ [[https://​www.hackerrank.com/​domains/​fp|zadań z HackerRank]]
pl/dydaktyka/pp/start.1526501854.txt.gz · ostatnio zmienione: 2018/05/16 20:17 przez kkutt
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0