Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:pp:start [2018/10/26 11:08]
ligeza [Programowanie w Logice: Edycja 2018 (zima; 3h/week)]
pl:dydaktyka:pp:start [2018/11/15 16:34] (aktualna)
ligeza [Programowanie w Logice: Edycja 2018 (zima; 3h/week)]
Linia 10: Linia 10:
   - **Prolog: składnia i semantyka. Termy. Unifikacja. Pamięć wewnętrzna. Struktury listowe. Konstrukcja,​ rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2.** [12.10.2018;​ ALi]    - **Prolog: składnia i semantyka. Termy. Unifikacja. Pamięć wewnętrzna. Struktury listowe. Konstrukcja,​ rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2.** [12.10.2018;​ ALi] 
   - **Wykład w dn. 19.10.2018 nie odbędzie się** [ALi]   - **Wykład w dn. 19.10.2018 nie odbędzie się** [ALi]
-  - <fc #800080>Struktury listowe. Termy a listy. Konstrukcja,​ rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/​2.Interpretacja działania - drzewo wnioskowania. Listy jako sekwencje, zbiory i zbiory z powtórzeniami. Wybrane operacje na listach. Przykłady zaawansowanych definicji/​zadania. [26.10.2018;​ ALi]</​fc> ​ +  - **Struktury listowe. Termy a listy. Konstrukcja,​ rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2. Interpretacja działania - drzewo wnioskowania, nawroty. Listy jako sekwencje, zbiory i zbiory z powtórzeniami. Wybrane operacje na listach. Przykłady zaawansowanych definicji/​zadania.** [26.10.2018;​ ALi] 
-  - Prolog: Struktury listowe. Sortowanie. ​Operacje zaawansowane. Rekurencja a iteracje. Metapredykaty operacji na listach. [9.11.2018; ALi] +  - **Prolog: Struktury listowe. Sortowanie. ​Zaawansowane operacje na listach; przykłady zadań i ich rozwiązań. Rekurencja a iteracje; pętle z fail. Metapredykaty operacji na listach. ​Wstęp do metaprogramowania. Przykłady metaprogramowania.** ​[9.11.2018; ALi]  
-  - Zaawansowane definicje operacji na listach. ​Prolog: reprezentacja i przetwarzanie wiedzy. Metaprogramowanie. Programowanie z ograniczeniami (Constraint Programming). Biblioteka clpfd. [16.11.2018;​ ALi]+  -  <​fc #​ff0000>​Njabliższy wykład - już ostatni :</​fc>​ <fc #ff00ff>Prolog: reprezentacja i przetwarzanie wiedzy. Metaprogramowanie. Programowanie z ograniczeniami (Constraint Programming). Biblioteka clpfd. ​</​fc> ​[16.11.2018;​ ALi] <fc #008080> Prezentacja specjalna: deklaratywny język programowania z ograniczeniami [[http://​www.picat-lang.org/​|Picat]]</​fc>​
   - Programowanie deklaratywne a proceduralne. Prolog a Python - porównanie wybranych konstrukcji. Programowania z ograniczeniami (clp(fd)). ECLiPSe CLP. B-Prolog. Numberjack. ASP. Problog. Picat. [materiał fakultatywny]   - Programowanie deklaratywne a proceduralne. Prolog a Python - porównanie wybranych konstrukcji. Programowania z ograniczeniami (clp(fd)). ECLiPSe CLP. B-Prolog. Numberjack. ASP. Problog. Picat. [materiał fakultatywny]
   - E-Learning: Prolog: programowanie deklaratywne. [materiał fakultatywny] ​ [[http://​kti.mff.cuni.cz/​~bartak/​prolog/​contents.html|Prolog]]   - E-Learning: Prolog: programowanie deklaratywne. [materiał fakultatywny] ​ [[http://​kti.mff.cuni.cz/​~bartak/​prolog/​contents.html|Prolog]]
  
 ---- ----
-[[https://​polydev.pl/​2017/​12/​16/​realne-zastosowania-jezyka-prolog/​|Ciekawe zastosowania Prologu]] +  * [[https://​polydev.pl/​2017/​12/​16/​realne-zastosowania-jezyka-prolog/​|Ciekawe zastosowania Prologu]] 
-[[http://​www.pathwayslms.com/​swipltuts/​html/​|Web Applications in SWI-Prolog: A Tutorial]]+  ​* ​[[http://​www.pathwayslms.com/​swipltuts/​html/​|Web Applications in SWI-Prolog: A Tutorial]]
  
  
Linia 27: Linia 27:
   * Answer Set Programming (ASP) [[https://​potassco.org/​|Potassco ASP]]   * Answer Set Programming (ASP) [[https://​potassco.org/​|Potassco ASP]]
   * B-Prolog + Constraints [[http://​www.picat-lang.org/​bprolog/​|B-Prolog]]   * B-Prolog + Constraints [[http://​www.picat-lang.org/​bprolog/​|B-Prolog]]
 +  * GNU Prolog + Constraints [[http://​www.gprolog.org/​|GNU Prolog]]
   * Picat [[http://​www.picat-lang.org/​|Picat]]   * Picat [[http://​www.picat-lang.org/​|Picat]]
   * SWI-Prolog - Packages + clp(fd) [[http://​www.swi-prolog.org/​|SWI-Prolog]]   * SWI-Prolog - Packages + clp(fd) [[http://​www.swi-prolog.org/​|SWI-Prolog]]
Linia 39: Linia 40:
   * Prolog - Books: [[http://​freecomputerbooks.com/​langPrologBooks.html|Free Books on Prolog]]   * Prolog - Books: [[http://​freecomputerbooks.com/​langPrologBooks.html|Free Books on Prolog]]
 ---- ----
 +
 +__Useful pages: courses + tutorials + examples:__
 +
 +  * [[https://​ktiml.mff.cuni.cz/​~bartak/​|Page of Roman Barták]]
 +  * [[http://​hakank.org/​|The famous Hakank Page]]
 +
  
  
pl/dydaktyka/pp/start.1540552117.txt.gz · ostatnio zmienione: 2018/10/26 11:08 przez ligeza
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0