Podstawy Sztucznej Inteligencji - Semestr letni 2014/2015

Organizacja zajęć i zasady zaliczenia

 • Ogólne zasady, które Państwa obowiązują: GRIS - proszę przeczytać, zrozumieć, ew. wątpliwości zgłosić na 1.-2. zajęciach
  • Proszę zwrócić uwagę na sposób informowania Państwa o aktualnościach, tryb konsultacji, zasady dotyczące kolokwiów i obecności.
 • Na zajęciach (oprócz pierwszych) odbywać się będą kartkówki.
  • materiał obowiązujący na kartkówce to sekcja „Do przygotowania” z aktualnego laboratorium.
 • Przewidywana punktacja kolokwium i kartkówek:
  • Kartkówka 7lab x 2pkt = 14pkt 5lab x 2pkt = 10pkt
  • Kolokwium: 7lab x 4pkt = 28pkt
 • Powyższe punkty stanowią 100% maksymalnej łącznej liczby punktów (MAX).
 • Zgodnie z GRIS do wartości MAX nie wliczają się plusy za aktywność.

Zaliczenia poprawkowe

 • Kolokwium poprawkowe obejmuje całość materiału.
 • Do zaliczenia poprawkowego mogą przystąpić osoby które:
  • Nie mają zaliczenia lub
  • nie pisały kolokwium i posiadają usprawiedliwienie (osoby takie mogą pisać tylko zaległe kolokwium/a).
 • Do wyników uzyskanych z zaliczenia poprawkowego nie wlicza się:
  • plusów/minusów - w 1. terminie poprawkowym,
  • plusów/minusów i nieusprawiedliwionych nieobecności - w 2. terminie poprawkowym.
 • W 2. terminie poprawkowym można uzyskać co najwyżej ocenę 3.0.

Harmonogram

L.p. Tydzień
parzysty
(3 gr)
Tydzień
nieparzysty
(4 gr)
Laboratorium
1. 02.03.2015Omówienie organizacji zajęć
2.09.03.201516.03.2015Przeszukiwanie grafów
3.23.03.201530.03.2015Programowanie z ograniczeniami
4.13.04.201520.04.2015Regułowe systemy ekspertowe
5.27.04.201504.05.2015Reprezentacja wiedzy
6.11.05.201518.05.2015Uczenie nadzorowane
7.25.05.201501.06.20151)Uczenie nienadzorowane
8.08.06.201515.06.2015Reprezentacja niepewności
9. 18.06.2015 14:30 @B1 H24 Kolokwium

Literatura

Dla Prowadzących

Wykłady

Edycja 2015
 1. Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji. Wybrane problemy i zastosowania. [5.03.2015]
 2. Sztuczna inteligencja: przegląd problematyki i zasobów sieciowych [e-learning: 12.03.2015]
 3. Planowanie operacji: metody szukania ścieżki w grafach. Systemy dyskretne. [19.03.2015]
 4. Przegląd metod szukania ścieżki. Metody ślepe. Graph Search vs. Tree Search. Rozwiązania w Prologu. [26.03.2015]
 5. Metody szukania w grafach. Algorytm Dijkstry. Algorytmy oparte na BF i DF. [e-laerning: 2.04.2015]
 6. Heurystyczne metody szukania. Algorytmy zachłanne. Algorytm A*. Heurystyki i ich własności. [9.04.2015]
 7. Warsztaty KrakYourNet [16.04.2015]
 8. Systemy regułowe. Reprezentacja wiedzy, wnioskowanie. Rozwiązania w Prologu. Narzędzia (Clips, Drools). [23.04.2015]
 9. Programowanie z ograniczeniami. Heurystyki. Biblioteka clpfd/SWI-Prolog. Przykłady. [30.04.2015]
 10. Juwenalia (godziny rektorskie) [7.05.2015]
1)
Zajęcia w dn. 1.06 NIE ODBĘDĄ SIĘ z powodu mojej choroby. Proszę o wykonanie laboratorium w domu oraz przygotowanie SPRAWOZDANIA w formie pliku PDF zawierającego zapis przebiegu laboratorium: odpowiedzi na wszystkie pytania oraz rozwiązania wszystkich zadań (w postaci wklejonych wyników z Weki wraz z interpretacją, czy kodu przygotowanego pliku z danymi). Sprawozdania, przygotowane pojedynczo lub w parach, proszę przesłać na mój adres mailowy do poniedziałku 8.06 do 23:59. Ocena ze sprawozdania zostanie potraktowana jako ocena z kartkówki na tych zajęciach. Plagiaty w sprawozdaniach albo brak sprawozdania zostaną potraktowane jako 0 punktów i nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach. W przypadku wszelkich (nawet najdrobniejszych) problemów / wątpliwości związanych z laboratorium służę pomocą poprzez maila :) — Krzysztof Kutt 2015/05/31 21:27
pl/dydaktyka/psi/2015/start.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0