Projekt konceptualny

1. Sformułowanie zadania projektowego

Przedmiotem projektowania jest przetworzenie podanego na wejściu zbioru punktów w celu:

 • znalezienia grup współliniowych z zadaną tolerancją (tolerancja na wspołliniowość i równomierność rozmieszczenia)
 • eksportu wyników do pliku csv
 • wizualizacji wyniku na mapie

2. Analiza stanu wyjściowego

 • Dane wejściowe stanowi plik csv z danymi: NR MIASTO ULICA X Y Z PAR1 PAR2 PAR3 PAR4 PAR5 PAR6
 • Plik jest tajny i nie może być udostępniany publicznie
 • Parametry par1 do par6 są traktowane literalnie, czyli nie są interpretowane przez algorytm
 • Podczas wczytywania plików csv atrybuty mogą być w różnej kolejności - pierwszy wiersz determinuje kolejność wczytywanych atrybutów

3. Analiza wymagań użytkownika

W projekcie wykorzystamy PostGIS – rozszerzenie relacyjno-obiektowej bazy danych PostgreSQL, dodające możliwość zapisywania danych geograficznych wprost do bazy danych zgodnie ze specyfikacją OpenGIS Simple Features dla profilu SQL [wikipedia]. Wykorzystanie tej bazy danych ułatwi nam obliczenia wymagane dla realizacji algorytmu znajdowania grup współliniowych (wbudowane funkcje PostGISa).

Wymagania funkcjonalne

 • możliwość przetwarzania plików csv z możliwością pobrania wyników w tym formacie
 • realizacja algorytmu
 • wizualizacja efektów działania algorytmu na mapie
 • możliwość ingerencji w grupy (łączenie istniejących grup, dzielenie istniejących grup, dodanie punktów do grup) - najlepiej w sposób graficzny

Wymagania pozafunkcjonalne

 • graficzny interfejs użytkownika umożliwiający interakcje na mapie w oparciu o Openlayers

4. Określenie scenariuszy użycia

Podstawowy scenariusz użycia

 1. Ustalenie tolerancji (na współliniowość i równomierność)
 2. Załadowanie pliku csv
 3. Ustalenie kolejności kolumn na podstawie pierwszej linii pliku CSV (możliwość ingerencji użytkownika w tę kolejność)
 4. Oczekiwanie na zakończenie działania algorytmu
 5. Analiza wyników na mapie
 6. Wprowadzenie ręcznych poprawek do grupowania, jeśli zachodzi taka potrzeba
 7. Pobranie wynikowego pliku CSV

5. Identyfikacja funkcji

Funkcje realizowane w bazie

 • Import pliku CSV
 • Wykorzystanie funkcji PostGIS'a w kolejnych etapach algorytmu (przynależność do obszaru, tworzenie obszaru poprzez „bufor” dookoła linii, obrót obszaru itp.)
 • Wypełnianie tabeli odpowiadających kolejnym etapom realizacji algorytmu
 • Eksport wyniku do pliku CSV

6. Analiza hierarchii funkcji projektowanej aplikacji

7. Wybór encji (obiektów) i ich atrybutów

8. Projektowanie powiązań (relacji) pomiędzy encjami

9. Projekt diagramów STD

pl/dydaktyka/sbd/2012/projekty/oswietlenie/start/konceptualny.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0