Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:semweb:start [2018/09/12 14:33]
kkutt [Schedule]
pl:dydaktyka:semweb:start [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 8: Linia 8:
  
   * Slides (2018/​2019):​   * Slides (2018/​2019):​
-    - FIXME+    - mostly see the old ones, //BUT// 
 +    - see also talks by //​[[http://​www-sop.inria.fr/​members/​Fabien.Gandon/​|prof. Fabien Gandon]]//​ 
 +    - as well as his class //​[[https://​www.fun-mooc.fr/​courses/​course-v1:​inria+41013+session02/​about|Introduction to a Web of Linked Data]]//
  
   * Old slides (2014/​2015):​   * Old slides (2014/​2015):​
Linia 36: Linia 38:
 ==== Schedule ==== ==== Schedule ====
 ^ No. ^ Date ^ Lab Instruction ^ ^ No. ^ Date ^ Lab Instruction ^
-| 1. | 09.10.2018 | [[.:​lab-rdfmodel|Introduction. Modeling knowledge with RDF]] | +| 1. | 08.10.2018 | [[.:​lab-rdfmodel|Introduction. Modeling knowledge with RDF]] | 
-| 2. | 16.10.2018 | [[.:​lab-rdfmodel2|Advanced modeling with RDF]] | +| 2. | 15.10.2018 | [[.:​lab-rdfmodel2|Advanced modeling with RDF]] | 
-| 3. | 23.10.2018 | [[.:​lab-sparql|Querying the Semantic Web with SPARQL]] | +| 3. | 22.10.2018 | [[.:​lab-sparql|Querying the Semantic Web with SPARQL]] | 
-| 4. | 30.10.2018 | ::: | +| 4. | 29.10.2018 | ::: | 
-| 5. | 06.11.2018 | [[.:​lab-ontologies|Introduction to ontologies]] | +| 5. | 05.11.2018 | [[.:​lab-ontologies|Introduction to ontologies]] | 
-| 6. | 13.11.2018 | [[.:​lab-owl|Ontology engineering with Protégé]] | +| 6. | 19.11.2018 | [[.:​lab-owl|Ontology engineering with Protégé]] | 
-| 7. | 20.11.2018 | [[.:​lab-onto-reasoning|Reasoning with Ontologies]] |+| 7. | 26.11.2018 | [[.:​lab-onto-reasoning|Reasoning with Ontologies]] |
 | ::: | ::: | //OPTIONAL: [[.:​lab-desc-logic|Intro to Description Logics]]// | | ::: | ::: | //OPTIONAL: [[.:​lab-desc-logic|Intro to Description Logics]]// |
- ​20.11.2018  ​|| TEST (30 minutes) |+::: ::: **TEST** (30 minutes) |
  
 +==== Attendance and notes ====
  
 +See: https://​krzysztof.kutt.pl/​wiki/​teaching:​semweb2018:​start
  
  
 ===== Project ===== ===== Project =====
  
-  - Project will start in October...+  - 05.11: 
 +    - 17:00-18:30 Zapoznanie z tematyką projektu, ontologia 
 +      * {{http://​krzysztof.kutt.pl/​didactics/​semweb/​projekt2018/​wzorcePoprawione.txt|Game Design Patterns}} ​ --- :!: Poprawiona wersja pliku :!: //​[[kkutt@agh.edu.pl|Krzysztof Kutt]] 2018/11/07 11:15// 
 +  - 19.11: 
 +    - 17:00-18:00 [[http://​loki.ia.agh.edu.pl/​wiki/​docs:​tour|Wprowadzenie do Loki]] 
 +    - 18:10-19:00 Sprint 1a: testy jednostkowe i pierwsze instancje 
 +    - 19:10-20:00 Sprint 1b: kolejne instancje i ewaluacja 
 +  - 26.11: 
 +    - 17:00-18:25 Sprint 2 
 +    - 18:35-20:00 Sprint 3 
 +  - 03.12: 
 +    - 17:00-18:20 Sprint 4 
 +    - 18:30-19:30 Sprint 5 
 +    - 19:40-20:00 Ewaluacja ontologii + procesu + projektu (ankieta/​dyskusja/​luźne uwagi)
  
  
pl/dydaktyka/semweb/start.1536755580.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:55 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0