Laboratorium 2

 1. Zainstalować KVM oraz biblioteki libvirt na serwerze.
  1. Konfiguracja sieci dla maszyn wirtualnych
 2. Skonfigurować jedną maszynę wirtualną o zadanych parametrach.
 3. Spreparować płytę instalacyjną debiana z następującymi programami
  (Instrukcja: https://wiki.debian.org/Simple-CDD/Howto):
  1. ssh
  2. apache2
  3. php
  4. mysql
 4. Zainstalować system na wirtualce stworzonej na poprzednich zajęciach.
  1. Użyć lvm.

Literatura:

Instrukcja tworzenia bridga

 1. Zainstalować pakiet brctl
  apt-get install bridge-utils
 2. edytować /etc/network/interfaces:
 3. i zmienić:
  auto eth5
  iface eth5 inet static
      address 192.168.123.240
      netmask 255.255.255.0
      gateway 192.168.123.254

  na:

  auto eth5 br0
  iface eth5 inet manual
  iface br0 inet static
      address 192.168.123.240
      netmask 255.255.255.0
      gateway 192.168.123.254
  	post-up /sbin/ip route add default via 192.168.123.254
 4. następnie
  /etc/init.d/networking restart
pl/dydaktyka/sitw/2015/lab2/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0