Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:sitw:2016:start [2016/11/14 15:08]
msl utworzono
pl:dydaktyka:sitw:2016:start [2017/12/05 07:14] (aktualna)
msl [Harmonogram laboratoriów]
Linia 7: Linia 7:
      - mgr inż. Bernadetta Stachura-Terlecka      - mgr inż. Bernadetta Stachura-Terlecka
      - **mgr inż. Mateusz Ślażyński**      - **mgr inż. Mateusz Ślażyński**
- 
-===== Organizacja zajęć i zasady zaliczenia ===== 
- 
-==== Wejściówki ==== 
-  - Podczas laboratoriów (nie licząc pierwszych) odbywają się wejściówki. ​ 
-  - Zakres materiału na wejściówki obejmuje zrealizowane poprzednio laboratorium (1 pytanie) i zakres materiału do samodzielnego opracowania z laboratorium na którym odbywa się wejściówka (1 pytanie). ​ 
-  - Za wejściówkę można otrzymać maksymalnie 2p. 
- 
  
  
 ===== Harmonogram laboratoriów ===== ===== Harmonogram laboratoriów =====
-^L.p.^Data gr. \\ wtorek^Data gr. \\ środa^Data gr. \\ Materiał +^L.p.^wtorek^środa^materiały^ 
-^4.|  14.XI  |  15.XI  |[[.:​xen:​lab1|Laboratorium 4: XEN - instalacja i zarządzanie gośćmi]]| +^1.|  17.X   ​| ​ 18.X   ​|[[.:​wstep|Laboratorium 1: Wstęp - administracja systemami Lunix]]| 
- +^2.|  23.X   ​| ​ 24.X   ​|[[.:​docker:​lab1|Laboratorium 2: Docker ]]| 
-^7.|FIXME|FIXME|FIXME|FIXME|Laboratorium ​7 - kolokwium zaliczeniowe+^3.|  30.X   ​| ​ 31.X   ​|[[.:​docker:​lab1|Laboratorium 3: Docker ]]| 
- +^4.|  30.X   ​| ​ 31.X   ​|[[.:​kvm:​lab1|Laboratorium 3: KVM - ]]| 
-===== Literatura =====+^5.|  14.XI  |  15.XI  |[[.:​xen:​lab1|Laboratorium 4: XEN - instalacja i konfiguracja]]| 
 +^6.|  5 .XII  ​ ​6.XII  ​|[[.:​xen:​lab2|Laboratorium 5: XEN intro]], [[.:​xen:​lab3|Laboratorium ​5: XEN part 2]]
 +^7.|  12.XII ​ |  13.XII ​ |Zaliczenie|
  
  
-[[.:​..:​prv:​start|prv]] 
pl/dydaktyka/sitw/2016/start.1479136101.txt.gz · ostatnio zmienione: 2017/07/16 23:25 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0