Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:prolog:prolog_lab:listy1 [2014/03/17 15:42]
msl [Listy różnicowe] Formatowanie..
pl:prolog:prolog_lab:listy1 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 69: Linia 69:
 <code prolog> <code prolog>
 ?- porownaj([a,​b,​c,​d]). ?- porownaj([a,​b,​c,​d]).
-No+false
 ?- porownaj([a,​b,​c,​c]). ?- porownaj([a,​b,​c,​c]).
-Yes+true
 </​code>​ </​code>​
  
Linia 78: Linia 78:
 ?- zamien([a,​b,​c,​d],​X). ?- zamien([a,​b,​c,​d],​X).
 X=[a,b,d,c] X=[a,b,d,c]
-Yes+true
 </​code>​ </​code>​
  
Linia 399: Linia 399:
  
 ===== Dla Zainteresowanych ===== ===== Dla Zainteresowanych =====
 +
 +==== Minecraft ====
 +Zastanówmy się nad próbą implementacji prostej gry typu [[http://​pl.wikipedia.org/​wiki/​Minecraft|Minecraft]]. Kluczowym elementem gry jest silnik wokselowy, który odpowiada za renderowania ogromnego świata przy użyciu prostych klocków zwanych [[http://​pl.wikipedia.org/​wiki/​Woksel|wokselami]]. Zaczniemy od rysowania przykładowego woksela. Proszę uruchomić program {{:​pl:​prolog:​prolog_lab:​cuboid.pl|}} (wymagane XPCE) i przeanalizować jego działanie.
 +
 +<code prolog>
 +?- cuboid(2,​2,​2).
 +</​code>​
 +
 +Następnie proszę zapoznać się z kodem odpowiadającym za animację {{:​pl:​prolog:​prolog_lab:​animation.pl|}}:​
 +
 +<code prolog>
 +?- sm.
 +</​code>​
 +
 +Zadania:
 +  - Przerobić predykat ''​cuboid''​ tak, żeby można było sprecyzować jego pozycję w przestrzeni
 +  - Napisać predykat ''​cuboids'',​ który przyjmuje listę współrzędnych i rysuje w nich sześciany o zadanej długości boku
 +  - Przy pomocy predykatu ''​cuboids''​ należy zamodelować [[http://​i.ytimg.com/​vi/​u1bX8kEy0pg/​maxresdefault.jpg?​|złożony obiekt ze świata Minecraft]]
 +  - Bazując na kodzie z ''​animation.pl''​ należy wprawić krowę w ruch sinusoidalny,​ imitujący [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=QH2-TGUlwu4|kota z filmu]]
 +  - [Dla odważnych] dodać do animacji [[https://​archive.org/​details/​nyannyannyan|dźwięk]] podobny do tego z [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=QH2-TGUlwu4|filmu]]
 +
 +Pytania:
 +  - Czy rozsądne jest rysowanie wszystkich klocków? Jak wykryć, które klocki są widoczne z perspektywy gracza? Pomocny może okazać się [[http://​et1337.com/​2015/​02/​18/​the-poor-mans-voxel-engine/#​|link]]
 +  - Czy możliwe jest zrobienie w podobny sposób imitacji poniższego [[http://​goo.gl/​YroZm|filmu]]?​
 +
  
 ==== Efektywność odwracania list ==== ==== Efektywność odwracania list ====
Linia 433: Linia 458:
 [a,​b,​c|End],​End. [a,​b,​c|End],​End.
 </​code>​ </​code>​
-Szczególnie interesująca jest ostatnia linijka ze względu na swoją ogólność. ​żdą listę ''​[L]''​ można przedstawić jako parę ''​[L|End]'',''​End''​. Kiedy ''​End''​ jest zmienną bez przypisanej wartości, listę o takiej postaci ​nazywam ​otwartą (ang. //open list//). Z proceduralnego punktu widzenia zmienna ''​End''​ jest "​wskaźnikiem"​ na koniec listy ''​L'';​ unifikując z ''​End''​ inną listę, wstawiamy jej elementy na koniec listy ''​L''​. Poniżej przedstawiony jest predykat ''​sklej_roznicowo/​3'',​ który wykonuje tę operację (uwaga: operator '''​-'''​ służy tutaj jedynie grupowaniu argumentów;​ parę ''​[L|End]'',​ ''​End''​ zapiszemy jako ''​[L|End] - End.''​)+Szczególnie interesująca jest ostatnia linijka ze względu na swoją ogólność. ​Każdą listę ''​[L]''​ można przedstawić jako parę ''​[L|End]'',''​End''​. Kiedy ''​End''​ jest zmienną bez przypisanej wartości, listę o takiej postaci ​nazywamy ​otwartą (ang. //open list//). Z proceduralnego punktu widzenia zmienna ''​End''​ jest "​wskaźnikiem"​ na koniec listy ''​L'';​ unifikując z ''​End''​ inną listę, wstawiamy jej elementy na koniec listy ''​L''​. Poniżej przedstawiony jest predykat ''​sklej_roznicowo/​3'',​ który wykonuje tę operację (uwaga: operator '''​-'''​ służy tutaj jedynie grupowaniu argumentów;​ parę ''​[L|End]'',​ ''​End''​ zapiszemy jako ''​[L|End] - End''​).
 <code prolog> <code prolog>
 sklej_roznicowo(L - End, End, L). sklej_roznicowo(L - End, End, L).
Linia 439: Linia 464:
 Poniżej przykład wywołania predykatu: Poniżej przykład wywołania predykatu:
 <code prolog> <code prolog>
-sklej_roznicowo([a,​b,​c|End]-End,​[d,​e,​f],​Wynik).+?:- sklej_roznicowo([a,​b,​c|End]-End,​[d,​e,​f],​Wynik).
 End = [d, e, f], End = [d, e, f],
 Wynik = [a, b, c, d, e, f]. Wynik = [a, b, c, d, e, f].
 </​code>​ </​code>​
  
-Predykat ten różni się od tego implementowanego na zajęciach pod względem złożoności obliczeniowej;​ ''​sklej_roznicowe''​ nigdy nie wchodzi w rekurencję,​ wykonuje jedynie jedną unifikację,​ ma więc stałą złożoność obliczeniową.+Predykat ten różni się od tego implementowanego na zajęciach pod względem złożoności obliczeniowej;​ ''​sklej_roznicowo''​ nigdy nie wchodzi w rekurencję,​ wykonuje jedynie jedną unifikację,​ ma więc stałą złożoność obliczeniową.
  
 Idąc dalej, jeżeli ustalimy, że argumentami ''​sklej_roznicowo''​ mogą być jedynie listy różnicowe w postaci par ''​L - End'',​ możemy go przepisać do poniższej, interesującej postaci: Idąc dalej, jeżeli ustalimy, że argumentami ''​sklej_roznicowo''​ mogą być jedynie listy różnicowe w postaci par ''​L - End'',​ możemy go przepisać do poniższej, interesującej postaci:
Linia 459: Linia 484:
  
 Podczas wywołania Prolog unifikuje koniec pierwszej listy z drugą listą, zapamiętując przy tym koniec drugiej listy --- dzięki temu lista wynikowa ''​Wynik''​ w parze z ''​End2''​ stanowi kolejną listę różnicową,​ do której łatwo dołożyć kolejne elementy. Podczas wywołania Prolog unifikuje koniec pierwszej listy z drugą listą, zapamiętując przy tym koniec drugiej listy --- dzięki temu lista wynikowa ''​Wynik''​ w parze z ''​End2''​ stanowi kolejną listę różnicową,​ do której łatwo dołożyć kolejne elementy.
 +
 +== Do przećwiczenia:​ ==
 +
 +  * przetestować predykat ''​sklej_roznicowo/​3'';​
 +  * spróbować zastąpić predykat ''​sklej/​3''​ predykatem ''​sklej_roznicowo/​3''​ w predykatach zaimplementowanych na zajęciach;
 +  * zastanowić się, jakie przewagi ma ''​sklej/​3''​ nad ''​sklej_roznicowo/​3'';​
 +  * przepisać wybrany predykat z zajęć (poza ''​sklej/​3''​) na wersję korzystającą z list różnicowych.
  
 == Do poczytania: == == Do poczytania: ==
Linia 467: Linia 499:
   * [[http://​homepages.inf.ed.ac.uk/​pbrna/​prologbook/​node180.html|Otwarte i różnicowe listy w ambitnym kursie Prologa]].   * [[http://​homepages.inf.ed.ac.uk/​pbrna/​prologbook/​node180.html|Otwarte i różnicowe listy w ambitnym kursie Prologa]].
  
-==Do przećwiczenia:​ == 
  
-  ​* przepisać wybrany predykat z zajęć (poza ''​sklej/​3''​) na wersję korzystającą z list różnicowych;​ +  ​
-  * zastanowić się, jakie przewagi ma ''​sklej/​3''​ nad ''​sklej_roznicowo/​3''​.+
  
 --- //​[[mateusz.slazynski@agh.edu.pl|Mateusz Ślażyński]] 2014/03/17 13:​58// ​ --- //​[[mateusz.slazynski@agh.edu.pl|Mateusz Ślażyński]] 2014/03/17 13:​58// ​
pl/prolog/prolog_lab/listy1.1395067362.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:59 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0