Poprzednie wersje

Poprzednie wersje tej strony. Aby przywrócić poprzednią wersję wybierz ją, rozpocznij edycję a potem zapisz.

  • 2018/12/16 20:22 pl:dydaktyka:ai:2018:labs:lab_ml-unsupervised[Algorytm K-Means [20 minut]] kkutt +5 B
  • 2018/06/04 10:49 pl:dydaktyka:ai:2018:labs:lab_ml-unsupervised[Algorytm K-Means [20 minut]] kkutt +29 B
  • 2018/05/28 07:42 pl:dydaktyka:ai:2018:labs:lab_ml-unsupervised[3 Większy zbiór danych [15 minut] (o ile wystarczy czasu)] kkutt +1.2 KB
  • 2018/03/18 15:44 pl:dydaktyka:ai:2018:labs:lab_ml-unsupervised[Algorytm K-Means [20 minut]] kkutt -55 B
  • 2017/07/17 10:08 pl:dydaktyka:ai:2018:labs:lab_ml-unsupervisededycja zewnętrzna 127.0.0.1 +20.2 KB
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0