Ćwiczenie 4: Pojemniki - lista

Ćwiczenie to jest częścią większego zadania, które będzie polegać na zaprojektowaniu szablonów kilku rodzajów klas pojemnikowych z wykorzystaniem mechanizmu dziedziczenia oraz iteratora dla tych klas.
Ćwiczenie 4. polegać będzie na zaprojektowaniu szablonu pojemnika typu lista.

Po co

 • Doskonalenie umiejętności definiowania szablonów.
 • Utrwalenie umiejętności posługiwania się mechanizmami dziedziczenia, polimorfizmu.
 • Zapoznanie się z podstawowymi strukturami danych.

Oddawanie ćwiczenia

 • Przed oddaniem ćwiczenia, program należy przetestować używając pliku ex4main.cpp z poniższego archiwum
 • Powyższy plik wymaga istnienia pliku aghInclude.h poprzez który włączane są wszystkie niezbędne pliki.

Przebieg ćwiczenia

 1. Ćwiczenie polega na napisaniu dwóch klas:
  • aghSlist reprezentującą listę jednokierunkową,
  • aghDlist reprezentującą listę dwukierunkową.
 2. Obie klasy powinny dziedziczyć klasę abstrakcyjną opisaną w ćwiczeniu 3 w sposób publiczny.
 3. Klasy powinny obsługiwać wszystkie opisane tam metody.
 4. Nie ma przymusu tworzenia metod czy też klas specjalizowanych.
 5. Program powinien mieć budowę modułową.
 6. Nie dublujemy kodu, tzn. nie piszemy dwa i więcej razy kodu, który wykonuje podobne zadania - ta kwestia będzie ważnym kryterium oceny.
 7. Do realizacji ćwiczenia nie można wykorzystywać już gotowych rozwiązań (STL, Qt, tip).
 8. Zaistniałe nieprawidłowe sytuacje powinny zostać obsłużone poprzez wyrzucenie wyjątku przy pomocy klasy aghException.
pl/dydaktyka/jimp2/2016/part2/ex/ex4.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0