Języki Sztucznej Inteligencji 2012

Kurs dla studentów 2. roku studiów drugiego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka, WEAIiIB.

Informacje organizacyjne

Zasady zaliczenia

 • obecność na zajęciach: obowiązkowa
 • dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona (każda następna: -10% punktów od oceny końcowej)
 • kolokwium/sprawozdania z Semantic Web: 0-12/14pkt
 • kolokwium z lab. dodatkowych: 0-10/12pkt (kwant 0.5)
 • aktywność: ew. punktowana przez +, liczony jako 1 pkt
 • Więcej na GRIS

Ramowy plan zajęć

 1. Seria laboratoriów z Semantic Web
 2. Kolokwium1
 3. Seria laboratoriów z obszaru Constraints Programming / Answer Set Programming / innych wybranych języków Sztucznej Inteligencji
 4. Kolokwium2

Laboratoria z Semantic Web

Informacje organizacyjne, sprawozdania

 • Można pracować w parach
 • Po każdych zajęciach należy wgrać do wiki sprawozdanie (patrz harmonogram)
  • Login: jsi2012, hasło podane na zajęciach
  • Sprawozdania należy pisać po polsku lub po angielsku.
  • Proszę pisać treściwie, konkretnie i na temat.
  • Proszę nazwać plik wg wzoru: semweb2012_labN_nazwisko1[_nazwisko2].pdf, wpisując nr laboratorium oraz nazwisko/a autora/ów sprawozdania, np. semweb2012_lab1_hewlett_packard.pdf
  • Aby wgrać plik, należy włączyć edycję strony, dodać kolejny wiersz w tabeli sprawozdań w odpowiedniej sekcji, a następnie wybrać ikonkę „Add images or other files” i wgrać plik/i.
  • W sytuacjach, gdy mają Państwo wgrać dodatkowe pliki (oprócz sprawozdania w pdf) należy spakować je w archiwum *.zip lub *.tar.gz i nazwać wg konwencji jak dla plików pdf
  • Termin oddawania sprawozdań: do następnych zajęć.
  • Każdy rozpoczęty dzień spóźnienia to -1 pkt do oceny sprawozdania
 • Każde sprawozdanie będzie punktowane w skali od 0 do 2 pkt.
 • Aby zostać zwolnionym z kolokwium na zakończenie zajęć z wątku Semantic Web należy uzyskać 80% punktów
 • W przypadku zwolnienia z kolokwium liczba punktów uzyskanych ze sprawozdań zostaje przepisana jako punkty z kolokwium.

Wstępny harmonogram

Data Instrukcje Sprawozdania/TODO
3.10. Zajęcia organizacyjne
10.10. intro lab1
17.10. xml lab2
24.10. rdf model lab3
(7).11. rdf in use lab4
14.11. ontologies and owl lab5
(21).11. reasoning lab6
28.11. semantic wikis lab7
5.12. CSP1
12.12. CSP2
19.12 Kolokwium 1 - Semantic Web
9.01. (Wstep do ML) 1) Przeczytac materialy
16.01. Wstep do ML 1) Przeanalizowac plik arch.pl i archdata. z paczki
2) Wykonac instrukcje z tej strony wykorzystujac programy z paczki (covering.pl, animals.pl, shapes.pl, taxonomy.pl)
23.01. Kolokwium 2 - CSP i ML

Wyniki sprawozdań

Nr indeksu Punkty % zwolniony z kol.?
219201 14 100% tak
212582 11.5 82% tak
219218 12.3 88% tak
219220 13.5 96% tak
219233 0 0 nie
212601 12.3 88% tak
219245 13 93% tak
219250 13 93% tak
219268 11.3 80% tak
212642 13.3 95% tak
219283 14 100% tak
219292 12.3 88% tak
pl/dydaktyka/jsi/2012/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0