Projekty PIW2008

Tematy dodatkowych projektów dla studentów 4. roku Inf. Stos 2008.

Dodatkowe informacje organizacyjne znajdują się (od połowy kwietnia) tu: piw2008_organizacja.

Uwagi:

 • Tematy oznaczone znaczkiem :!: należy uznać za tematy o podwyższonym priorytecie
 • Tematy są realizowane 2 osobowo (chyba, że ktoś chce indywidualnie)
 • Niektóre tematy mogą być realizowane przez więcej niż jeden zespół (do negocjacji :-))

Osoby, które zrealizują w sposób wyróżniający się, a także będą zainteresowane tematyką poruszaną w projektach, będą mogły kontynuować pracę w ramach tematyki pochodnej do PIW 2008 w ramach:

 • pracy magisterskiej u dr. inż. G. J. Nalepy lub u dr. inż. I. Wojnickiego, uaktualniona lista tematów będzie dostępna na wiosnę, wstępnie do końca kwietnia
 • projektu Hekate, potencjalnie za wynagrodzeniem

UML2ARD

:!:

Stworzyć arkusz XSLT przeprowadzający translację z diagramów aktywności UML w zadanym formacie zapisanych w postaci modelu XMI (i tu), do formatu ARDML.

ARD2UML

:!:

j.w. tylko w 2. stronę, t.j. generowanie XMI z ARDML.

XMI_ARD

:!:

Model ARD w XMI z uwzględnieniem MOF.

UML2XTT

:!:

Stworzyć arkusz XSLT przeprowadzający translację z diagramów aktywności UML w zadanym formacie zapisanych w postaci modelu XMI (i tu), do formatu XTTML.

XTT2UML

:!:

j.w. tylko w 2. stronę, t.j. generowanie XMI z XTTML.

XTT_Serialization

Try to propose an effective encoding of XTT with UML and Java.

NXTAPItest

:!:

TestowanieAPI dla NXT w Prologu.

Uwaga: istnieje możliwość wypożyczenia zestawu MindStorms NXT w okresie 30.4-19.5.2008 na potrezby realizacji projektu!

NXTcompile

ewaluacja możliwości uruchamiania kodu prologu bezpośrednio na mindstorms, np.:

Uwaga: istnieje możliwość wypożyczenia zestawu MindStorms NXT w okresie 30.4-19.5.2008 na potrezby realizacji projektu!

NXTserialProlog

:!:

Opracowanie niskopoziomowych predykatów do kontrolowania MindstormsNXT w Prologu przez port szeregowy (USB/BT).

Kontynuacja miw08_mindstormscontrols Kroki:

Uwaga: istnieje możliwość wypożyczenia zestawu MindStorms NXT w okresie 30.4-19.5.2008 na potrezby realizacji projektu!

MindStormsControlT

Build a simple control stack that communicates w/ MS via BT in RT, and exposes the control through a TCP socket, providing a simple control protocol, e. g. for Prolog.

Z: Pokrzepa Wojciech, Waliszko Jarosław, jwa@student.agh.edu.pl

NXTherd

Zaproponowanie API dla NXT w Prologu do współpracy grupowej robotów. Przemyślenie scenariuszy, konfiguracji, np.:

 • P2P
 • MasterSlave
 • saoorganizacja metodami computational intelligence

Uwaga: istnieje możliwość wypożyczenia zestawu MindStorms NXT w okresie 30.4-19.5.2008 na potrezby realizacji projektu!

XTT_Prolog

:!:

Reprezentacja XTT w Prologu + prosty interpreter.

Zainteresowani?: Szymon Bobek & Michał Gawędzki (4IS)

ARD_Prolog

Reprezentacja ARD w Prologu + prosty interpreter. Analogiczne do VARDA, from scratch. Rozważenie użycia XPCE.

VARDAshell

Rozbudowa i naprawa VARDA

Paweł Muchacki

XTTplusApps

Try to apply, refine xtt+ features, design real-life SE cases using xtt+

 • input

SE cases, well documented MVC-based UML code

 • output

ARD/XTT based representation of the cases

GEFARDXTT

:!:

GEF and Eclipse based editor for ARD and XTT. Evaluation, feasibility, prototype. XTTv2 Editor requirements

Feasibility study, a description how to create such editors with GEF, a prototype editor MS Thesis regarding GEF: Interfejs graficzny do budowy aplikacji komponentowych zapewniający weryfikację semantyczną, ARD+ Editor requirements

BizRulesVocab

It is a common visual notation used in the Business_Process_Modeling that is a modeling/design problem in the Business_process_management. The BPMN is officially standarized by OMG. Some possible areas of investigation(at 1st sight):

 • input
  • relation between BPMN and UML, e.g. see Use of UML and Model Transformations for Workflow Process Definitions
  • how could we use Business_Process_Execution_Language
  • the general idea of workflow and tools such as yawl is worth digging in…
  • SBVR
 • output

Extended ARD.

HekateOnto

:!:

porównać i omówić metody reprezentowania atrybutów w językach:

 • RDF
 • OWL
 • RIF
 • R2ML
 • RuleML

oraz metody reprezentowania reguł w:

 • RIF
 • R2ML
 • RuleML

business rules orchestration

Weronika Furmańska(4IS)

RuleRuntimeJO

:!:

Investigate runtime integration aspects, mainly Prolog+Java integration possibilities Investigate runtime integration aspects, mainly the integration of the Object-Oriented Model in Prolog with a Java VC possibilities executable design, LogTalk, etc.

 • input

Prolog/Java APIs, Java, OO Prolog documentation, MVC concept. Prolog OOP, LogTalk, TrincProlog, SICStus Prolog

 • output

How to integrate Prolog and Java in the best way regarding performance, and coding easiness + examples.

Feasibility study, a prototype.

Prolog_Java

Podobnie jak powyższe, dla innej grupy :-)

Wojciech Leś, Michał Łosiewicz

Prolog_XML

Zaproponować zestaw predykatów realizujących w SWI prologu budowanie dokumentu XML zgodnego z parserem SWI.

W tej chwili SWI prolog pozwala na wczytanie dokumentu do listy i następnie jej ew. zapis z powrotem w XML. Chodzi o dostarczenie predykatów, które będą w stanie wspomóc budowanie w.w. listu od zera, oraz manipulowanie nią.

Patrz też DOM.

Prolog_CodeLib

:!:

Integracja bazy przykładów w Prologu z aiwiki.

Wiki_Doku2LaTeX

:!: Zrealizować konwerter/plugin dla/do DokuWiki, który ze strony Wiki generuje dokument LaTeX.

Chodzi o obsługę podstawowej składni, w tym:

 • {sub}*section
 • czcionki \text… \emph, etc.
 • generowanie \label i \ref z odpowiednich nagłówków wiki

W trybie podstawowym program może działać offline, t.j. poza wiki (kopiuje strone na dysk i tam uruchamiam konwerter).

Tryb zaawansowany:

 • praca na kilku stronach wiki (zadanych regexp, ew przestrzenią nazw)
 • włączanie obrazków
 • praca jako plugin wiki.

Wiki_LaTeX2Doku

:!:

j.w. ale konwersja latex do formatu wiki. Może pracować offline, t.j. poza wiki.

Należy wykonać złożony plugin wyszukiwawczy do doku wiki, gdzie można precyzyjnie zadawać wyrażenia, kryteria, etc.

Wiki_Msc

Generowanie szablonu prac mgr z wiki

Opis może być w tabelce, lub nagłówkami.

Generowanie może polegać na jakiejś translacji (np. XSLT), lub dostarczeniu sensownego CSS.

Wiki_Upload

Wersjonowanie plików w DokuWiki. Przegląd i testowanie aktualnych rozwiązań / zaproponowanie rozwiązania.

pl/miw/piw2008_tematy.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0