Laboratorium Sterowania Robotem Hexor

Laboratorium ma na celu zapoznanie się ze sterowaniem robotem mobilnym Hexor za pomocą metod sztucznej inteligencji z wykorzystaniem języka Prolog. Opis predykatów, procedur sterowania i oprogramowanie znajdują się pod hasłem: hexor_prolog.

Laboratorium 1

Kierowanie Hexorem za pomocą sonaru.

TEMAT Wykorzystując wskazania sonaru prowadź Hexora w kierunku gdzie wskazanie sonaru w danym momencie jest największe. Warianty:

  1. nowy kierunek wyznaczany jest jako największe wskazanie sonaru w polu widzenia
  2. nowy kierunek wyznaczany jest jako wypadkowa ostatniego kierunku i największego wskazania sonaru w polu widzenia

Laboratorium 2

TEMAT Wykorzystując wskazania sonaru podejdź do przeszkody i obejdź ją wokoło. (przeszkodą jest pudełko kartonowe) Warianty:

  1. obejdź przeszkodę w prawo
  2. obejdź przeszkodę w lewo

UWAGI

  • robot zatrzymywany jest automatycznie po aktywacji czujników dotykowych i IR przez program w BASIC sterujący robotem - nie trzeba tego wykrywać i wykonywać z poziomu programu w prologu.
  • nie ma możliwości sprawdzenia czy robot jest w ruchu
pl/hexor/hexor_lab.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0