Przygotowanie stanowiska laboratoryjnego do Hexora

Wymagane oprogramowanie

  1. gcc
  2. libtool
  3. libreadline-dev

Instalacja epp

  1. pobranie źródeł:pl:epp:epp-0.2.0.tar.bz2
  2. konfiguracja źródeł:
./configure   --enable-multiple-engines --enable-readline
  1. uruchomić w katalogu ze źródłami:
make
make install

Test sprzętu

Nadajnik

Należy podłączyć nadajnik do portu USB i sprawdzić czy pojawiło sie urządzenie ttyUSBX ( najprawdopodobniej ttyUSB0 ) za pomocą komendy dmesg

dmesg | tail
ls -l /dev/ttyUSB0
lsusb

Test komunikacji

  1. podłączyć nadajnik do portu USB
  2. pobrać oprogramowanie z hexor_prolog.tar.gz rozpakować i uruchomić make w katalogu ze źródłami
  3. uruchomić program ./hexorPL

Robot powinien wykonać krótki pokaz.

pl/hexor/hexor_prolog_stanowisko.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0