To jest stara wersja strony!


Algorytmy i Struktury Danych

Informatyka Stosowana, 1.rok

Organizacja

Harmonogram

Zasady oceniania i zaliczenia

 • obecność:
  • obecność na zajęciach jest obowiązkowa
  • dozwolona jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona
  • studenci, którzy opuszczą ponad 20% zajęć, aby zaliczyć przedmiot otrzymają dodatkowe zadania
 • zaliczenie:
  • kolokwia
   • odbędą się trzy kolokwia
   • na koniec semestru zostanie obliczona suma punktów uzyskanych z wszystkich kolokwiów,
   • na jej podstawie będą wystawione oceny według skali ocen AGH
  • przygotowanie do zajęć:
   • dodatkowo studenci są zobowiązani do przygotowania się przed zajęciami z materiału określonego w podstronach ćwiczeń,
   • każda osoba będzie odpytana co najmniej dwa razy,
   • nieprzygotowywanie się będzie skutkować obniżeniem oceny z ćwiczeń według zależności: ocena końcowa = ocena z kolokwiów * (liczba nieprzygotowań - 1) * 0.5
   • aktywność na zajęciach będzie nagradzana plusami
   • plusy niwelują skutki nieprzygotowań: jeden plus kasuje jedno nieprzygotowanie się
pl/dydaktyka/asd/2010/start.1267472514.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:51 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0