Projekt diagramów STD (State Transition Diagram – diagramy przejść pomiędzy stanami)

Diagram stanów przedstawiający użytkowanie serwisu

Dla uproszczenia diagramu pominięto kilka szczegółów (np. z każdej podstrony da się przejść do strony głównej, czy ekranu logowania; z każdego stanu da się przejść do stanu końcowego).

pl/dydaktyka/ztb/2012/projekty/fotodetektyw/konceptualny/projekt_diagramow_std.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0